Szt. Erzsébet templom.

Teljes szövegű keresés

Szt. Erzsébet templom.
Gyöngyös város ősrégi templomai közé tartozik a Szent Erzsébet-templom, mely hajdan a Benei-kapun kívül egymagában állott az öreg ispotály épülettel, most pedig a nemes stilű Orczy-kastély és a főgimnázium hatalmas épülete veszik körül. 1653. év előtt már igen hosszú időn át el volt hagyatva. Nem gondozta senki; harangja elnémult. A hol előbb imádság, ének, orgonaszó olvadt össze szép harmoniában: ott néhány gyöngyösi polgár minden lelkiismeretfurdalás nélkül helyezte el búzáját, lovát.
Azonban mihelyt a hitujítás hullámai erősebben kezdték ostromolni a várost és a már itt lévő református felekezet, különösen a jövevény tótokkal gyarapodni kezdett, a gyöngyösi hitbuzgó barátok arra gondoltak, hogy az ország felső vidékeiről napról-napra érkező lutheránusokat elszigeteljék az itteni protestánsoktól. Így akarták ezek számbeli növekedését megakadályozni, másrészről pedig módját ejteni annak, hogy a jövevényeket a kath. egyházba visszatérítsék.
E czél elérése végett a Szt. Erzsébet-templomot a kath. istentisztelet tartására berendezték s a tótokat a templomba tót nyelvű predikáczióval csalogatták. E missióban 1654-től 1810-ig buzgólkodtak, mely idő alatt nemcsak magyarrá, hanem katholikusokká is tették a betelepedőket.
Ma a Szt. Erzsébet-templom főleg az áll. főgimnázium kath. ifjúságának isteni tiszteleti helye.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages