Bocskay fölkelése.

Teljes szövegű keresés

Bocskay fölkelése.
A 17. század adózási rendszerében a megyékre még egy súlyos teher „a természetben szolgáltatás” kötelezettsége nehezedett. Ezek előrebocsátása után ismertetjük Heves vármegye részvételét az adó, honvédelmi ügyekben s a nemzeti felkelésben. A nemzeti felkelések sorát Bocskay István felkelése nyitja meg 1604–1606-ig. Kassáról kibocsátott kiáltványát megértették Heves vármegye lakosai is. A mint Nógrád, Szécsény, Buják, Fülek városok kapitányai, úgy Heves vármegye hatósága is elismerte őt a felvidék urának.63) A felsőmagyarországi rendek között a szerencsi országgyűlésen megjelennek Heves vármegye nagybirtokosai is: a Homonnayak, Dersfy Miklós, Mágóchy Ferencz, Széchy György, Rákóczy Zsigmond, Nyáry Pál. Heves vármegyének Bocskayhoz való csatlakozása leginkább abban nyilvánult, hogy 1605-ben Bocskay fejedelem javára szedték be a vármegye területén a királyi adókat és a kincstár számára járó tizedeket. Ránk maradt a Gyöngyös város környékéről 1605-ben felvett bortized regestrum, mely szerint Horvát Marko és Rácz András voltak a fejedelem deczimátorai és Gyöngyösön 123, Solymoson 100, Gyöngyöspüspökin 62 egri köböl bort vettek be. A három község bortized összegét, a mi a lelkészi oktava-illeték kiutalása után fennmaradt, Füleken Pásztói András füleki provizor vette át. Ránk maradt még a debrői járásnak 1605-beli terménytized lajstroma.64)
63) Szederkényi Magy. Tört. Eml. II. pótfüzet 30.
64) Országgy. ltár kincstári osztályából, közli Szederkényi i. m. III. kötet.
Bocskay kamarai inspektora Zthrucz Ferencz volt, ki 1606-ban Kassáról 12 pontban utasítást adott Hidvégi Mihály, Marczali Miklós és Pap András tizedszedőknek, hogy Pata, Pásztó és Gyöngyös bortized kerületekben miként járjanak el a dézsmálásnál.65) Ezek a tizedszedők kerületeikről a regestrumokat tényleg benyújtották, tehát az 1606-i év szüreti tizedét Heves vármegye még Bocskaynak szolgáltatta be. 1606-ban Gyöngyös vidéke báránytizedeket is szolgáltatott be a fejedelemnek, bevittek 143 bárányt, 13 kecskét, 139 bárányt megváltottak, ezekért pénzben befolyt 160 frt. 35 dénár, egy bárány ára 57 dénár és egy kecskéé 50 dénár volt. A patai és pásztói kerületekben a mézből 32 frt. bevételt nyugtázott Makay János, a fejedelem kassai perceptora. A kis- és nagyhevesi, továbbá debrői terménytized kerületekből, meg a hozzá számított mohi kerületből 134 kereszt búzát jegyeztek föl.66)
65) u. o. III. 426–428.
66) u. o. III.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages