I. Rákóczy György.

Teljes szövegű keresés

I. Rákóczy György.
Heves-Külső Szolnok vármegyék hatáskörét az 1647: 108. t.-czikk rövid időre kibővítette. Ugyanis I. Rákóczy György az országban felhalmozódott panaszok miatt, a külső segítség reményében fegyvert fogott 1644-ben a magyar alkotmány és vallásszabadságért. Kassa, Szendrő, Putnok, Ónod, Diósgyőr, Szathmár pártjára állottak. De látta, mily változatos szerencsével harczol, azért hamarosan kibékült III. Ferdinánddal az 1645-i linczi békében. Megkapta az északi 7 magyar vármegyét élte fogytáig, köztük volt Borsod vármegye is. Heves vármegyére az egész felkelésnek annyiban volt jelentősége, hogy a rendek az 1647:108. t.-czikkben mindaddig a Borsoddal egyesített Csongrád vármegyét Heves-Külső Szolnok vármegyéhez kapcsolták, míg Borsod vármegye az erdélyi fejedelem kezében marad. Az unió mindössze 1648 végéig terjedt, mikor I. Rákóczy György halálával Borsod vármegye visszakerült III. Ferdinándhoz és újólag egyesült Csongráddal. A rövid ideig tartó unió emléke az 1647:26. t.-czikk szerint végrehajtott portális összeírás regestruma,79) melyben Pápay János hevesvármegyei szolgabíró írta össze Csongrád vármegye portáit. Ekkor már az 1639-i összeírásnál 62-vel kevesebb, összesen 209 portát számoltak össze. Heves vármegyében, minek okát abban találjuk, hogy a jobbágyság katonáskodva armális nemességet szerzett, továbbá jobbágytelkeket nemesek foglalták el és a portális adózástól mentesítették magukat. Tényleg a vármegyében a nemesi taksa összege fölemelkedett, 188 frt jött be a taksák fejében. Heves-Csongrád és Külső-Szolnok egyesült vármegyék 1648-ban füleken közgyűlést is tartottak, a három vármegye alispánja: Kürthi Vámosy István volt.
79) Közölve Szederkényi i. m. III. 442–448.
1654-ben Heves vármegyében 205 portát számláltak és 173 frt 28 denát volt a taksa összege. A megye 1655-iki jegyzőkönyvéből tudjuk meg, hogy a birtokos mágnás és nemes urak regestrumát is elkészítették. E regestrum szerint Földváry János gyöngyösi járásában az összes adóbevétel a porták után és a mágnások, armálisták taksájából 681 frt 41 dénár volt. Farkas Ferencz tarnai járásában az összes bevétel 507 frt 92 dénár, Némethy Pál mátrai járásában 322 frt 24 dénár, Dely György tiszai járásában 619 frt 92 dénár volt. A Heves-Külső-Szolnok vármegyékre eső adók és taksák összege mintegy 2133 forintot tett ki.80)
80) u. o. III. 374.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages