Az 1837-iki tisztújítás.

Teljes szövegű keresés

Az 1837-iki tisztújítás.
Ily előzmények után november 6-án – oly sok huzavona után – megtartották az általános tisztújítást. A főispáni helytartó csupán a rendek óhajának tett eleget, midőn ötödik helyen a tisztikaron kívül álló Almásy Gedeont is jelölte az első alispáni székre. A rendek egyhangú lelkesedéssel őt választották meg, de majd később látni fogjuk, mennyire csalódtak benne. Megválasztották továbbá: Pappszász Józsefet másodalispánná, Kanyó Gábort főadószedővé, Beöthy Lajost főügyészszé, Berencz Ferenczet és Lipcsey Imrét alügyészekké, Földváry Györgyöt gyöngyösi, Blaskovics Gyulát tarnai, Borbély Sámuelt tiszai, Novotha Pétert mátrai főszolgabírákká, választottak 8 alszolgabírót, 11 esküdtet, számomvevőt, levéltárnokot, aladószedőket, polgári biztosokat, mezei biztosokat, útibiztosokat. Az adminisztrátor kinevezte Vratarics Károlyt főjegyzővé, Madarassy Jánost és Makay Lajost aljegyzőkké. (1837. év 931. vmjkl.)
Az újonnan megválasztott alispán az 1838. évi jan. 16-iki közgyűlésből utasítást kapott, hogy minden hétre sorrendben 16 táblabírót hívjon be a törvényszéki ülésekre, elhatározták a rabok rendszeres foglalkoztatását s e czélból 12 hajdú felfogadását és a fogház kibővítését.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages