Tisztújítás.

Teljes szövegű keresés

Tisztújítás.
Az utolsó általános tisztújítás 1907. év decz. 16-án folyt le, még pedig a nélkül, hogy a tisztikarban a legkisebb változással járt volna. A mi ezentúl van, az már valóságos jelen.
Hevesvármegye tisztikarának tagjai a következők: A központban: Alispán: Majzik Viktor; főjegyző: Isaák Gyula; aljegyzők: I. oszt. Hellebronth Pál és Vass János dr. tb. főjegyzők, II. oszt.: Puchlin Lajos tb. főszolgabíró, III. oszt. Hevesi Gusztáv, főügyész: Mednyánszky Sándor, alügyész: Jankovics Adolf tb. főügyész, levéltárnok: Orosz Ernő, főorvos: Turtsányi Gyula, dr., várnagy: Subich György tb. szolgabíró, közig. gyakornokok: Martinovich László dr. és Miklóssy Aladár tb. szolgabírák. Kiadó és irodaigazgató: Bárdos István, iktató: Palócz Géza, irattárnok: Kotrba Gyula.
Árvaszék. Elnök: Borhy Ádám, ülnökök: Weichardt Márton h. elnök, Piller Ede, Mikus Antal, Fábián Ignácz, Tömösváry József (napidíjas), jegyzők: Síkhegyi Károly II. oszt. és Puky Pál dr. III. oszt. várm. aljegyzők, nyilvántartó Vratarics Lajos. Kiadó: Szabó Mihály, iktató: Dallos Rudolf.
Járási tisztviselők: Egerben főszolgabíró Heringh Kálmán, szolgabírák Borhy Dániel dr. és ifj. Dobóczky Dezső, járásorvos Kassa Endre dr. tb. várm. főorvos. Gyöngyösön főszolgabíró Bíró József, szolgabírák Mártonffy Lajos és Bobory György dr., járásorvos Bokros Sándor dr. Hatvanban főszolgabíró Zaleski Imre, szolgabíró Mátyás Kálmán tb. főszolgabíró Zaleski Imre, szolgabíró Mátyás Kálmán tb. főszolgabíró, járásorvos Polereczky Endre dr. tb. várm. főorvos. Hevesen főszolgabíró Korponay István, szolgabíró Remenyik István dr. tb. főszolgabíró, járásorvos Vahl Adolf dr. Tiszafüreden főszolgabíró Fülöp Zoltán, szolgabíró Lipcsey Tamás, járásorvos Kiss Aladár dr. Pétervásáron főszolgabíró Drisnyey Béla, szolgabírák ifj. Kovách Kálmán és Maczky György, járásorvos Pilisy László dr. tb. várm. főorvos.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages