A gyöngyösi törvényszék eltörlése.

Teljes szövegű keresés

A gyöngyösi törvényszék eltörlése.
A most hivatkozott igazságügyminiszteri leirat már annyit is sejtetett, hogy a törvényszék meghagyatik Egerben; és valóban, 1876 április 15-én megjelent a m. kir. bel- és igazságügyminisztérium 1423/I. M. E. számú rendelete, mely az 1875:XXXVI. t.-cz. első §-ában nyert felhatalmazásra hivatkozva, a többi között a gyöngyösi kir. törvényszéket is 1876 évi május 31-ikével megszünteti és területét az egri kir. törvényszék területébe olvasztja be.
Ezzel a törvényszéki székhely kérdése Eger városra nézve kedvezően oldatott meg, a város pedig igyekezett a törvényszéknek állandó elhelyezést biztosítani. E czélból 1876 augusztus 13-iki közgyűléséből feliratot intézett az egri érsekhez, melyben kéri, hogy az Oroszlán vendéglőt, a melyet már Bartakovics érsek odaajándékozott a vármegyének törvényszéki helyiségül, de a mely ajándékozás nem foganatosíttatott, adja el a városnak a törvényszék elhelyezésére. Samassa József dr. egri érsek hajlandónak is nyilatkozott az eladásra, azonban Trefort Ágoston kultuszminiszter az eladáshoz szükséges előzetes királyi engedélyezés elé újabb akadályt gördített; azt t. i., hogy csak úgy hajlandó azt az előzetes engedélyt a királynál kieszközölni, ha a város kötelezi magát, hogy az épület, ha valamikor megszünik törvényszéki helyiségül szolgálni, minden befektetéseivel együtt, a vételár visszatérítése ellenében, visszaszáll az érsekségre és hogy az ott gyakorolt regale-jog biztosítására a város tegyen le 10.000 frt-ot. E feltételeket az érsek és a város is elfogadhatatlanoknak jelentette ki s ezért 1876 289november 19-iki közgyűlés újból felír az érsekhez s segitségét kéri, hogy a teleknek teljesen ingyenes átengedését kieszközölje.1)
1) Városi levéltár közgyűlési jegyzőkönyvek 4862/76. szám.
Az érsek szívesen teljesítette a város kérelmét s 1876 nov. 25-ikén felírt Trefort miniszterhez. A miniszter azonban hajthatatlan maradt s 1877 április 11-én arról értesítette az érseket, hogy Őfelsége a kérelmet nem teljesítheti.2)
2) Városi levéltár 1800/77. szám a.
Eger város képviselőtestülete 1877 május 19-ikén tárgyalta az érseknek e tárgyú leiratát s most már azzal a kéréssel fordult az érsekhez, hogy miután az ingyenes átengedés nem lehetséges, adja el az érsek a szóban forgó telket s ez eladás engedélyezését eszközölné ki. A város vételár gyanánt 6000 frtot ajánlott fel.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages