Kir. bíróságok életbelépése.

Teljes szövegű keresés

Kir. bíróságok életbelépése.
A fentiekben láttuk vázolva a kir. bíróságok szervezésének nagy munkáját, mely az 1871-ik év vége felé ért befejezéséhez. Most már gyors egymásutánban következtek azok az intézkedések, a melyek a tényleges életbeléptetéshez okvetetlen szükségesek voltak, úgymint a bírák és bírósági hivatalnokok kinevezése, a törvénykezés munkájának megkezdése s a feloszlatott vármegyei és városi törvényszékek ügyeinek átadása, illetőleg átvétele.
Már 1871 szeptemberében kinevezte az igazságügyminiszter előterjesztésére a király az egri törvényszék elnökéül Vavrik Béla kir. tanácsos tanfelügyelőt a gyöngyösi törvényszék elnökéül Török Sándor ügyvédet, s a szolnoki törvényszék elnökéül Paulovics Antal biharmegyei tkvi tvszki elnököt, kiket később, mint fentebb jeleztük, a szervezés időtartamára, az igazságügyminiszter miniszteri biztosokul is kinevezett. Majd a Hivatalos Lapnak 1871 decz. 24-én megjelent száma közli a bírák és bírósági kezelő személyzet kinevezését, és pedig:
Bírákul az egri kir. törvényszékhez: Szuhányi János, Markovits János és Hanák Sándor hevesmegyei törvényszéki ülnököket; Turcsányi Mátyás szolnoki törvényszéki ülnököt és Zsendovits Endre legfőbb ítélőszéki fogalmazót. Egerbe járásbírónak: Kobza Lajos egri ügyvédet; albíráknak: Reincz Ferencz egri városi törvényszéki tanácsnokot és Szalay Miklós egri ügyvédet. Hevesre járásbírónak: Szák József gyöngyösi ügyvédet, albíráknak Remenyik Kálmán egri ügyvédet és Kőporossy József hevesmegyei esküdtet. Pétervásárra járásbírónak: Ollé László egri városi törvényszéki tanácsnokot, albírónak Veréb Mátyás egri törvényszéki tanácsnokot.
Bírákul a gyöngyösi kir. törvényszékhez: Borhy Kálmán, gyöngyösvárosi tanácsnokot, Káplán Géza pesti kir. táblai fogalmazót és Szobovics Iván, székesfehérvári törvényszéki ülnököt. Gyöngyösre járásbírónak: Nékám Ede pesti kir. táblai fogalmazót, albíráknak: Jablonszky Sándor gyöngyösi törvényszéki ülnököt és Gergely Sándor kir. táblai gyakornokot. Hatvanba járásbírónak: Vitális Mór hevesmegyei ügyvédet, albírónak: Kolosváry László hevesmegyei esküdtet.
Bírákul a szolnoki törvényszékhez: Hubay Ferencz, Ádám András, Kászonyi Antal, hevesmegyei szolnoki törvényszéki ülnököket, Hegedüs János hevesmegyei egri törvényszéki ülnököt; Bárány Károly gyöngyösi ügyvédet, Schaffner János és Lévay László egri ügyvédeket. Szolnokra járásbírónak: Kovács Ignácz hevesmegyei törvényszéki ülnököt; albíráknak Debreczeny Miklós 286szolnoki ügyvédet, Vildenauer János aradi ügyvédet és Borky Gyula gyöngyösi ügyvédet. Mezőtúrra járásbírónak: Bolváry Antal mezőtúri ügyvédet, albírónak: Pavelkó Győző lőcsevárosi főjegyzőt. Kún-Szent-Mártonba járásbírónak: Kósa Kálmán hevesmegyei törvényszéki ülnököt, albírónak: Csehfalvi Rezső kún-szent-mártoni egyes bírót. Abádszalókra járásbírónak Vezekényi Gyula helyettes kir. ügyészt, albírónak: Török Alajos hevesmegyei esküdtet.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages