Mai személyzet.

Teljes szövegű keresés

Mai személyzet.
Befejezésül adjuk ama bíráknak, ügyészeknek, bírósági s ügyészségi hivatalnokoknak a névsorát, a kik a vármegye területén működő kir. bíróságoknál és ügyészségnél a folyó 1909. évben alkalmazva vannak:
Az egri kir. törvényszéknél: Elnök: Kardoss Kálmán dr., majd közigazgatási biróvá történt kinevezése után: Bőhm Alajos dr. – Bírák: Farkas Pál, Philippy Ödön dr., czím és jelleggel felruházott kir. ítélőtáblai bírák. Zsivora Samu, L. Farkas Kálmán, Miskovics Flóris dr., Eötvös József dr., Kozma Endre dr., Pap Sándor dr., Say Károly, Prettenhoffer Ödön, Marssó László, kir. törvényszéki bírák, Kiss Balázs, Kaló Miklós albírák; Zbiskó Alajos, Fekete Árpád, Lesskó Gyula, Hoffman János, Búzás Gyula, Reitmann Viktor Szeredy Dezső, Kopacsek József jegyzők; Szücsy Lajos, Isaák Gyula dr., Bálint Sándor dr. joggyakornokok; Görög Miklós, Orosz Mihály tkvvezető; Bertha István irodaigazgató; Barthoss József, Nyilas Géza, Szegő Kálmán, kir. törvényszéki irodatisztek; Nagy Lajos, Székely Barnabás, Lovassy Dezső, Sághy János, Zemancsik József, Fischer Herman írnokok; 9 tszéki díjnok, 7 tvszki szolga, (1 írnoki állás üresedésben.)
Az egri kir. ügyészségnél: Ügyész: Berkó Aladár, kir. főügyészhelyettes, mint az ügyészség vezetője, Madai Mayer Guidó dr. és Göcz Béla dr. kir. ügyészek. Ringelhann Károly, ügyészségi megbízott. Steiner Lőrincz, kir. ügyészségi irodatiszt. Nacsa Vincze, kir. ügyészségi írnok és egy díjnok. Pataky István fogházfelügyelő.
Az egri kir. járásbíróságnál: Járásbíró: Kósa Kálmán czím- és jelleggel felruházott kir. ítélőtábla bíró. Dobrányi Lajos, Bitskey Andor kir. járásbírák: Janka Jenő dr., Hollós Nándor albírák; Szokolay Viktor, Dálnoky Nagy László jegyzők; Cserveny István joggyakornok; Kar József irodatiszt; Túry József, Kelemen Bernát, Homoga János írnokok; Rajcsányi Ferenc, Simonyi S. Gyula, bír. végrehajtók; 2 díjnok, 4 hiv. szolga.
A gyöngyösi kir. járásbíróságnál: Dobsa Géza, Somogyi Dezső, Draskóczy István, Gombos József kir. járásbírák. 1 járásbírói állás üresedésben. Turkovics Emil albíró; Péczely Andor, Berkó Sándor jegyzők; Csáthy Ágoston, Bánhidy Gyula joggyakornokok; Perlaky József, Pruzsinszky János tkvvezetők; Sentey József, Sextius Lajos, Taritzky Béla, Halmóczy Mihály, Nowosad Artúr, Szivák József írnokok; 5 díjnok, 4 hiv. szolga.
A hatvani kir. járásbíróságnál: Járásbíró: Rosé Gyula, czím- és jelleggel felruházott kir. itélőtáblai bíró. Merász István járásbíró; Mikovinyi Jenő albíró. Merkl János dr. joggyakornok; Cséry János tkvvezető; Geigen László, Radó Mózes, Sztás Rezső, Lang Antal írnokok, Gyagyovszky Tivadar kir. végrehajtó. 3 díjnok, 2 hiv. szolga.
A hevesi kir. járásbíróságnál: Járásbíró: Nemcsik Kálmán czím- és jelleggel felruházott kir. ítélőtáblai bíró. Kőnig Ede kir. járásbíró. Pálik Titusz tkvvezető, Mészáros Alajos, Pethes József írnokok; Albach Nándor kir. végrehajtó. 2 díjnok, 2 hiv. szolga.
A pétervásári kir. járásbíróságnál: Roósz Lajos, Derecskey János kir. járásbírák; Dancs Gyula tkvvezető, Horányi Ferencz, Papp Lajos, Háder József írnokok; 1 díjnok, 2 hiv. szolga.
A tiszafüredi kir. járásbíróságnál: Liptay Endre kir. járásbíró; Szmetana Károly albíró, Hegedüs Antal joggyakornok. Horváth Sándor tkvvezető, Szántó Sámuel irodatiszt, Sárfy Artur, Székely Rezső írnokok; Erdélyi Mór bír. végrehajtó, 2 díjnok, 2 szolga.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages