Megalakulás.

Teljes szövegű keresés

Megalakulás.
Ugyane rendelettel nevezte ki az igazságügyminiszter a bíróságokhoz a segéd- és kezelő-személyzetet is; e kinevezések hatálya 1872 jan. 1-től kezdődött.
Ekként 1871. év decz. havában már készen állott az egész szervezet s várta működésének megkezdését. 1871 decz. 13-án azonban még egy rendelet érkezett, melyben az igazságügyminiszter meghagyja a törvényszéki elnöknek, hogy a kinevezett bíráktól a hivatalos esküt miniszteri biztosi minőségében vegye ki, azután teljes üléssé alakulva, ő tegye le az elnöki esküt a teljes ülés színe előtt s ezzel miniszteri biztosi minősége megszünik. Ugyanebben a rendeletben közli a miniszter a részletes utasítást, a mely szerint a kir. bíróságok átveszik a feloszlatott megyei és városi törvényszékek folyamatban lévő ügyeit és iratait. Ennek következtében Vavrik Béla elnök Hanák Sándor törvényszéki bírót küldte ki a hevesmegyei volt törvényszék ügyeinek átvételére.
1871. év január 2-ik napján Vavrik Béla, az egri törvényszék elnöke, teljes ülésre hívta egybe az egri kir. törvényszék s annak területébe eső kir. járásbíróságokhoz kinevezett bírákat s megjelenésre hívta fel a segéd- és kezelő-személyzetet is, a törvényszék tanácstermébe. Elnök az ülést megnyitván, mindenekelőtt a magyar kir. igazságügyminiszternek az eskületételre vonatkozó rendeletét olvastatta fel. Ezt követte a bírói tagok eskütétele a miniszteri biztos kezébe, minek megtörténtével a kir. törvényszék teljes üléssé alakulván, esküjét az elnök tette le, s kijelenté, hogy ezáltal miniszteri biztosi minősége megszünt.
Ezután a törvényszék és bíróságok többi tagjai (segéd- és kezelőszemélyzet) tiszti esküjöket a kir. törvényszéki elnök kezébe tették le; mire elnök az iktatókönyveket megnyitottaknak nyilvánította s az egri kir. törvényszék hatásköre életbe lépett. Ezután felolvastatta elnök az igazságügyminiszternek üdvözlő és irányító leiratát, mely a jelenvoltakra mély hatást gyakorolt.
Az alakulás tényéről már január 2-án jelentést tett Vavrik Béla elnök az igazságügyminiszternek, felterjesztvén az eskületételi jegyzőkönyveket s jelentvén, hogy a bíróságok működésüket január 1-én megkezdették.1) Az alakulás hasonló formaságok között történt meg a gyöngyösi és a szolnoki törvényszékeknél is.
1) Törvényszéki elnöki irattár I. csomó.
A bíráskodás rendes menete az első hetekben kissé nehézkesen indult, de e nehézségeket az elnökök erélye s a bíróságok minden egyes tagjának kifejtett munkássága csakhamar legyőzte, úgy hogy naponta, a felmerülő szükséghez képest, törvényszéki üléseket is tartottak.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages