HONT VÁRMEGYE ÉS SELMECZBÁNYA SZ. KIR. VÁROS

Teljes szövegű keresés

HONT VÁRMEGYE ÉS SELMECZBÁNYA SZ. KIR. VÁROS
Magyarország vármegyéi és városai
Magyarország monografiája
A magyar korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának
encziklopédiája
A Magyarország vármegyéi és városai központi szerkesztőbizottságának közreműködésével szerkeszti
Dr. Borovszky Samu
A M. Tud. Akadémia tagja, a M. Történelmi, a M. Heraldikai és Genealogiai és a M. Néprajzi társaságok választmányi tagja
Számos műmelléklettel, térképpel, terv- és helyzetrajzzal és szöveg-képpel
Hont vármegye és Selmeczbánya
A Magyarország vármegyéi és városai központi szerkesztő bizottságának felügyelete alatt irták
A hontvármegyei helyi munkatársak
84 műmelléklet, 109 képpel, ezek között 2 térkép, 28 egész oldalas autotipia és 2 szinnyomat; továbbá 65 szöveg-kép és kimeritő név- és tárgymutató
A kötetben előforduló fényképek nagy része a Baker utóda czég műterméből került ki.
Budapest,
Országos Monografia Társaság
V., Magyar Tudományos Akadémia-épület.

 

A Magyarország vármegyéi és városai országos monografia központi szerkesztőbizottsága: A Magyarország vármegyéi és városai Hontmegyei kötetének helyi munkatársai: A dolgozatokat felülvizsgálták: Hont vármegye természeti viszonyai. Irta dr. Vitális István, selmeczbányai liczeumi tanár Hont vármegye községei Irta Virter Ferencz. – Drégelypalánk történetét írta Matunák Mihály breznóbányai plébános Ipolyság Irta – Hőke Lajos adatai nyomán – id. Sághi Benő Korpona Irta Matunák Mihály Selmeczbánya. 1710-ig írta Richter Ede selmeczbányai levéltáros; 1710-től Király Ernő, liczeumi igazgató Hont vármegye népe. Irta Komoróczy Miklós, rozsnyói tanár Hont vármegye mezőgazdasága és állattenyésztése. Irták Toldy Zsigmond deméndi földbirtokos és dr. Heller Farkas földmívelésügyi m… Hont vármegye erdészete és vadászata. Irta dr. Heller Farkas Bányászat Irta Litschauer Lajos, bányászati iskolai igazgató Fémkohászat. Irta Faller Károly főbányatanácsos Magyar Kir. Bányászati és Erdészeti Főiskola. Irta Sobó Jenő főbányatanácsos Hont vármegye közoktatásügye. Irta Rill József ny. kir. tanfelügyelő Törvénykezés. Irta Czobor Miklós kir. alügyész Közegészségügy. Irta dr. Stuller Gyula főorvos Irodalom, tudomány, művészet. Irta – Pongrácz Elemér adatai alapján – Osváth Gyula Hont vármegye története. Hont vármegye nemes családjai. Irta ifj. Reiszig Ede dr. A Koháryak Richter Ede adatainak felhasználásával írta ifj. Reiszig Ede dr.

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem