A vár története.

Teljes szövegű keresés

A vár története.
A vár több magyar királyt és vezért látott szorongatásukban falai között. 1074-ben a Salamon királytól bátyjai ellen behítt Henrik császár hadai ostromolták. Másfél századdal később sziklaormán a tatárhordák rohama szenvedett kudarczot. IV. Béla király, elismerésül, de hálából is, mert a vár kíséretet adott neki menekülő útján, szabad királyi várossá tette Nyitrát 1248-ban. Ezt a kiváltságot csak rövid ideig élvezte a város. Az V. Istvánnal kitört háború alatt a cseh Ottokár foglalte el a várat 1271-ben. Ottokár azonban csakhamar kénytelen volt visszaengedni a magyar király birtokába. A XIII. század végén Nyitra megszünt királyi vár lenni s a püspök kezére szállt. Ámde Csák Máté, a ki a Vág mellékét haláláig birtokában tudta tartani Róbert Károly ellenében, a nyitrai várat is elfoglalta. Mátyás királynak is ostromot kellett indítania a vár ellen. Kázmér lengyel király ugyanis, a kit Vitéz János és társai hívtak vala be, Nyitrán akarta 32megvetni lábát, de miután Mátyás körülzárta a várat, a lakosok önként meghódoltak neki s Kázmér kénytelen volt éjnek idején menekülni. A török többször portyázott Nyitráig, de a várat nem keríthette hatalmába. Ellenben török segélylyel bevette Rhédei, Bocskay István vezére 1605-ben; majd ismét Bethlen Gábor, a ki úgy ostromolta meg, de azután még jobban megerősítette. Említettük föntebb, hogy Pálffy Tamás püspök ujjáépíttette. De már korábbi jelentőségét veszteni kezdé s azt a bécsi útban fekvő s a török háborúban nagy szerepre jutott Érsekujvár ragadta magához. A Rákóczy-szabadságharcz alatt meghódolt a vár Bercsényinek, de már 1708-ban Révay Gáspár, Rákóczy Ferencz vezére, visszaadta a királynak. Innentől fogva mint vár nem szerepel többé. Minthogy azonban nem volt alkalom lerombolásra, tulajdonosai, a nyitrai püspökök, fentartották váralakjában s mint ilyen Magyarország egyik legérdekesebb emléke. E várnak, valamint Nyitra városának története egybeszövődik a vármegye történetével, politikai multjának nevezetes mozzanatait tehát részletesebben a vármegye történetében méltatjuk.

NYITRA. – A KIS SZEMINÁRIUM.
Plcho felvétele.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages