PEST VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Irta Kőszeghy Sándor megyei főlevéltáros

Teljes szövegű keresés

437PEST VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI.
Irta Kőszeghy Sándor megyei főlevéltáros
Midőn jelen sorainkkal visszapillantunk Pest vármegye nemességére, nem csupán a Szent István korában kialakult szoros értelemben vett Pestmegye, hanem a két eltünt vármegye: az egykor Esztergom megyéhez tartozó, s csak a tatárjárás után kikerített Pilis és az egykoron Fehérmegye területéhez tartozott Soltmegye nemességét is felöleljük e fejezet keretében.
A hármas megye 1876-ban még egy hatalmas testtel: a Jászkun kerületekből kikerekített Kiskunsággal gyarapodott; ennek nemességét a szórványosan idők folyamán más-más megyékből oda származott armalisták teszik, kikre – a menynyiben tudomást tudtunk róluk szerezni – szintén kiterjeszkedtünk. E sorok írója 1899-ben megjelent munkája előszavában Csánky Dezső tudósunk nyomán felsorolta a pestmegyei középkorbeli törzsökös nemességet a következő névsorral:
Adonyi, Alagi, Alberty, Pilisi Ampóth, Atyai, Bád, Bályoky, Boróczy, Bárson, Bátéy, Bátory, Battyányi, Bényey, Beke, Mikófalvi Bekény, Mikebudai Békés, Bugyi Berky, Besenyey, Betleny, Bicskei, Billyey, Halomi Blaskó, Györgyi Bodó, Péczeli Bojtorján, Boldogasszonykátay, Bolgár, Kartali Bornemissza, Tolnai Bornemissza, Bácstövisi Borsfi, Borsos, Sülyi Borsvay, Bajnai Bóth, Széplaki Botka, Harapkói Botos, Tahi Botos, Brankovics, Mikebudai Budafy, Büdy, Bugyi, Csáky másként Zsiday, Csizmadia, Battyányi Csapi, Bugyi Császár, Csekekátai Cseh, Lévai Cseh, Csetneki, Csévi, Tartcsai Csík, Kartali Csoda, Baracskai Chuta, Czinkotai, Olnodi Czudar, Dabasi, Damonyi, Kókai Darabos, Dávidházy, Vecsési Dezső, Diódi, Ecseri, Egervári, Elyvedi, Érdi, Etele, Gecsei Ethre, Cséri Farkas, Imregi Farkas, Rádai Farkas, Farnosi, Fedémesi, Fejéregyházi, Bugyi Fodor, Szentiványi Füsthös, Lébi Gálfy, Galsai, Garai, Gatányi, Gecsei, Bugyi Gellért, Gombai, Palotai Gatvicz, Eresztvényi Gőde, Kerekegyházi Gubacsi, Gyódi, Gyómi, Gyömrei, Györgyfi, Györki, Halomi, Hanikó, Haraszti, Harcza, Hartyányi, Hatvani, Havas, Hédervári, Heránth, Horki, Brezai Horváth, Horváti, Imregi, Inarcsi, Irsai, Isti, Jakabfi, Gyáli Kakas, Alerti Kálmán, Óbudai Kálmán, Dömsödi Kalmár, Kilmai, Kálnai, Kapi, Kápolnai, Karácson, Kartali, Kenderesi, Kerekegyházi, Keszi, Kesző, Király, Kiskántor, Kisvárdai; Kókai, Kolos, Komádi, Kompolti, Kornis, Kozmai, Kuldói, Kükei, Lábatlani, Labdásvarsányi, Laczk, Lanczok, Lórántfi, Losonczi, Lőbi, Maglódi, Maróti, Mikebudai, Mikó, Móré; Beretki, Gutori, Haraszti, Hévizi; Pákonyi, Pleskóczi és Tekeli Nagy, Nagylucsei, Nemes, Nemze, Nésai, Nyárasapáti, Nyáregyházi, Guthi Ország, Ölyvedi, Ördög, Pákonyi, Palicsnaszentpéteri, Palotai, Pándi, Pányi, Parlagi, Pásztói, Péczeli, Perényi, Pernye, Peró, Pesti, Péteri, Pilisi, Pócs, Pohárnok, Poltharaszti, Dengelegi Pongrácz, Porkoláb, Rádai, Radványi, Rédei, Reichel, Rogozi, Sáfár, Sági, Sándor, Sápi, Sári, Sárkány, Sike, Simonfi, Somogyi, Soroksári, Sőregi, Sürgye, Szajoli, Szapolai, Szarka, Szászhalmi, Szécsényi, Szécsi, Szentdienesi, Szentiványi, Szentmihályi, Szerdahelyi, Palotai Szilasi, Szobonya, Szokolyi, Szőke, Szunyogi, Szunyog, Tánczos, Tárczai, Tari, Tárnok, Temesközi, Tenki, Tékei, Tetényi, Turóczi, Török, Uras, Váczi, Ványi, Vatyai, Vér, Verebi, Versegdi, Vértesi, Vidfi, Vinczló, Vizaknai, Zay, Zubovics, Zsidai családokat; Pilismegyében az Atyai, Lendvai Bánfi, Barthos, Battyányi, Bényi, Biai, Tahi Botos, Buza, Csapi, Pomázi Csikó, Czobor, Dékán, Dersanóczi, Diódi, Dobos, Felkeszi Dobozi, Dormánházi, Ernuszt, Farnosi, Felkeszi, Felsőkovácsi, 438Fodor, Garai, Gercsei, Gercsei Henczi, Keszi vagy Felkeszi Jankó, Jenei, Felkeszi Keserű, Korbáviai, Kovácsi, Kükei, Szántai Laczk, Leányfalvi, Maróti, Felkeszi Nemes, Guti Országh, Pányi, Parlagi, Pomázi, Gercsei Poris, Pekri, Csévi Sáfár, Semsei, Péczeli Sike, Somi Szécsi, Felkeszi Szamosi, Szukóczi Szuk, Tárczai, Kisvárdai Várday, Görögmezei Vér, Farnosi Vidfi, Földvári Zubor és végül a Zsámbéki családokat. A Solti Szék ismertebb családai a középkorbon a Solthi, Márton, Sztrucz, Vadasi, Csornai és a Meghi családok voltak. Ezekhez csatlakozik még Pestmegye egyik legrégibb birtokos nemes családja, a Hajósy és a Hajós, valamint még a Mágochy és Setith ugyancsak birtokos nemes családok.
A Hunyadiak korában a felsorolt családok virágjokban voltak, s nem kellett csak harmadfélszázad, s hírmondó is alig maradt e hírneves névsorból.
A Nemesi Investigatiók Pestmegyében 1724-ben kezdődtek, a mikor 48 család nemességét vizsgálták meg, azután 1725-ben 11 családét, 1730-ban 66 családét, 1754–55-ben 418 családét, 1756-ban 24-ét 1762-ben 41-ét és végül 1765-ben 28 család nemességét. Ha az Investigatiók névsorát összehasonlítjuk a fenti Hunyadiak-korabeli névsorral, elénk tárul a szomorú valóság, hogy Pest vármegye törzsökös nemessége ekkor már majdnem teljesen kipusztult. Az 1754–55-iki Nemesi Vizsgálatok a régi törzsökös nemességből már csak eme neveket, említik: Bicskei, Bodó, Botka, Dámony, Dobos, Hajós, Irsány, Keszei, Kostyán, Wemes, Ráday, Szilassy, Szunyoghy, Tahy (akkor még Botos néven ismert hírneves család) Váczy és Wattay. Összesen 636 család investigáltatott, s abból csak tizenhat volt törzsökös pestmegyei birtokos család.
Az 1829-ik évi már nem volt Nemesi Investigatió, hanem csak összeirás. Meg is látszott rajta. Bizony nem nagyon rostálták azt meg, s így jött ki, hogy Buda és Pest városában 907 egyén, magában a megyében 1468 birtokos és 2371 nem birtokos, tehát összesen 3829 egyén került bele részben az igazi nemesek, részben a honoratiorok rendjéből.
Pest vármegyében az évszázadok folyamán több mint négyezer nemes család hagyott kisebb-nagyobb nyomot maga után, itt csak azonban csak annyi családra terjeszkedhetünk ki, a menynyit helyünk megenged.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages