A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAINAK KÖZPONTI BIZOTTSÁGA

Teljes szövegű keresés

A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAINAK KÖZPONTI BIZOTTSÁGA
Elnök: RÁKOSI ERNŐ.
Szerkesztő: dr. BOROVSZKY SAMU.
TAGOK:
Dr. Balassa József
tanár.
Dr. Balkay Béla
ügyvéd, író.
Balogh Pál
hírlapíró.
Bánóczi József dr.
tanár, a M. Tud. Akadémia tagja.
Bársony István
a Kisfaludy-társaság tagja.
Bayer József
főgimn. tanár, a M. T. Ak. tagja.
Bedő Albert
ny. államtitkár, orsz. képv., a M. Tud. Akadémia tagja.
Benedek Elek
a Kisfaludy-társaság tagja.
Berzeviczy Albert
vallás- és közokt. miniszter, a Kisfaludy-társaság tagja.
Dr. Bezerédj Viktor
belügyminiszteri tanácsos.
Berencz Antal
a m. földrajzi társaság főtitkára.
Dr. Bolemann István
kir. tanácsos.
Dr. Borbás Vincze
egyetemi m-tanár.
Borbély Lajos
a Rimamurányi-salgó-tarjáni vasmű-részvény-társaság vezérigazgatója.
Dr. Csapodi István
író, egyetemi m.-tanár.
Császár Imre
orsz. színművészeti akad. tanár.
Csoma József
a M. Tud. Akadémia tagja, a Herald. és Geneal. társ. ig. v. tagja.
Czigler Győző
műegyetemi r. tanár.
Dr. Dárday Sándor
min. tanácsos, a «Jogtudományi Közlöny» főszerkesztője.
Demény Károly
m. kir. posta- és távirdaigazgató.
Dedek Crescens Lajos
tudomány-egyetemi könyvtár-őr.
Dobokay Lajos
miniszteri osztálytanácsos.
Dr. Entz Géza
műegyetemi r. tanár, a M. Tud. Akadémia tagja.
Enyedi Lukács
min. tan., a m. agrár- és járadékbank vezérigazgatója.
Dr. Erdélyi Pál
az Erdélyi Múzeum könyvtárának igazgatója.
Dr. Falk Miksa
országgyűlési képviselő, a «Pester Lloyd» főszerkesztője, a M. Tud. Akadémia tagja.
Dr. Fejérpataky László
a Nemzeti Múzeum könyvtárának igazgató őre, a M. Tud. Akadémia tagja.
Fritz Péter
a budapesti keresk. és iparkamara titkára.
Gonda Béla
keresk. miniszteri tanácsos.
György Aladár
az országos statisztikai hivatal könyvtárnoka.
Hock János
plébános, országgyűlési képviselő.
Rónai Horváth Jenő
m. kir. honvédezredes, a M. Tud. Akadémia tagja.
Dr. Hutyra Ferencz
az állatorvosi főiskola igazgatója.
Kada Elek
író, Kecskemét város polgármestere.
Dr. Katona Lajos
a M. Tud. Akadémia tagja.
Dr. Kenedi Géza
szerkesztő.
Kenessey Kálmán
vasúti és hajózási főfelügyelő.
Konkoly Thege Miklós
orsz. képv., a központi meteorológiai intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia tagja.
Kormos Alfréd
a «Magyar Pénzügy» szerkesztője.
Kőrösi József
a fővárosi statisztikai hivatal igazgatója, a M. Tud. Akad. tagja
Kovács Albert
ev. ref. theologiai tanár.
Kovács Gyula
vasúti és hajózási főfelügyelő.
Landgraf János
országos halászati felügyelő.
Landherr Gyula
műépítész.
Dr. Lipcsey Ádám
lapszerkesztő.
Lóczy Lajos
eny. ny. r. tan, a M. Tud. Ak. tagja
Dr. Madarász Gyula
nemzeti múzeumi őr.
Dr. Nagy Géza
nemzeti múzeumi őr, a M. Tud. Akadémia tagja.
Németh József
földmívelésügyi min. titkár.
Dr. Némethy Károly
belügyminiszteri tanácsos.
Dr. Nyáry Sándor
műegyetemi m.-tanár.
Dr. Ortvay Tivadar
jogakadémiai tanár, a M. Tud. Akadémia tagja.
Óváry Lipót
orsz. levéltárnok, a M. Tud. Akad. tagja.
Dr. Pasteiner Gyula
egyetemi ny. r. tanár, a M. Tud. Akadémia tagja
Porzsolt Kálmán
a múz. és könyvt. orsz. tanácsának titkára.
Dr. ifj. Reiszig Ede
a Herald. és Geneal. és a Magy. Tört. társaság ig. vál. tagja.
Dr. Rodiczky Jenő
cs. és kir. asztalnok, földmív. min. osztálytanácsos.
Telegdi Roth Lajos
főbányatanácsos, kir. főgeologus.
Sándor József
az E. M. K. E. alelnök-főtitkára, orsz. képviselő.
Szabó Antal
belügyminiszteri titkár.
Id. Szinnyei József
a n. múzeumi hírlapkönyvtár őre, a M. Tud. Akadémia tagja.
Dr. ifj. Szinnyei József
egyetemi ny. r. tanár, a M. Tud. Akadémia tagja.
Strausz Adolf
tanár.
Dr. Szterényi Hugó
tanár.
Dr. Thallóczy Lajos
udvari tanácsos, a M. T. Akad. tagja.
Dr. Váradi Antal
az orsz. színművészeti akadémia igazgatója.
Dr. Vécsey Tamás
egyetemi ny. r. tanár, a M. Tud. Akadémia tagja.
Vende Aladár
a monografia segédszerkesztője.
Dr. Visontai Soma
ügyvéd, orsz. képviselő.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages