1208-tól a mohácsi vészig.

Teljes szövegű keresés

1208-tól a mohácsi vészig.
Bazint már II. Endre királynak 1208-iki oklevele említi, melylyel mint várföldet Tamás nyitrai főispánnak adományozza. IV. Béla Bazin várföldet újólag eladományozta, a mi azt bizonyítja, hogy időközben ismét visszakerült a királyi korona birtokába.
1271-ben, mikor Ottokár cseh király Pozsony vidékét pusztította, Bazin városát is földúlta. Ebben az időben Bazin is, miként Modor, Henrik gróf birtoka volt, kinek fiai azt pártütésük következtében elveszítették. IV. László ezt a birtokot is Péterfia János pozsonyi főispánnak adományozta, az Apor vagyos Opur erdélyi vajda ellen viselt hadjáratokban szerzett érdemeiért. A város a XV. században is a Bazini és Szentgyörgyi grófok birtoka. Lakosainak eddig még nem voltak kiváltságai, s a Bazini és Szentgyörgyi grófok földesurasága alá tartoztak. 1446-ban itt halt meg György gróf, a kit a bazini plébánia-templomban helyeztek örök nyugalomra. Sírboltját a Bazini és Szentgyörgyi grófok czímerével ékesített vörös márványlap födi.
Mihály utóda, György, 1441-ben Wolfarth Ulriknak, Vöröskővár urának özvegyét vette nőül, kivel a vöröskői uradalmat is nyerte. De mivel Mátyás király ellen pártot ütött, elveszítette birtokait, a melyeknek egy részét királyhűségben megmaradt fia, Péter ismét visszakapta. 1516-ban bekövetkezett halála után fiait, Györgyöt és Farkast, találjuk Bazin birtokában, a kik itt 1529-ben a nagyszombati, szempczi és a bazini tanácsurak élén ítélkeznek 30 bazini zsidó fölött, az általuk állítólag elkövetett rituális gyilkosság ügyében. A vádlottakat tűzhalálra ítélték, 10 éven aluli gyermekeiket pedig keresztény 210polgárokhoz adták nevelésbe. A kivégzés szinhelyén, a hol a máglyát fölállították, ma a vasúti pályaház áll.

Bazin. – Illésházy István szobra a plébánia-templomban.
Saját felv.
E testvérek egyike volt az, a ki a bazini plébánia-templom számára az egy darab kőből faragott szószéket készíttette. E szószéket a Bazini és Szentgyörgyi grófok már bővített czímere ékesíti, melyben a hatágú csillag alatt, a kiterjesztett szárnyú sas látható. E czímerbővítést a család tudvalevőleg III. Ferdinándtól kapta.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages