Mátyás kir. 1615-iki szabadalomlevele.

Teljes szövegű keresés

212Mátyás kir. 1615-iki szabadalomlevele.
Miután Illésházy utódok hátrahagyása nélkül halt meg, neje halála után testvéröcscse, Gáspár örökölte a birtokot. Illésházy Gáspár sem tanúsított jobb bánásmódot a baziniakkal szemben, mint előde. A baziniak tehát ismét Mátyás királyhoz és Thurzó nádorhoz fordultak segítségért. Végre sikerült keresztülvinniük, hogy Mátyás király 1615 márczius 31-én kelt oklevelével visszaadta nekik a bazini uradalmat és a hozzá tartozó birtokokat, mi által Bazin ismét királyi város lett. Az ide vonatkozó oklevél megengedi, hogy a várost falakkal és sánczárkokkal vehessék körül, hogy vámot állíthassanak és minden gabonával megrakott szekér után egy lapát gabonát vagy 4 denárt szedhessenek, hogy évenként bírót, tanácsot és hegymestert választhassanak, és hogy az idegen borok behozatalát megtilthassák. Ezekkel szemben Bazin köteles volt a királyi asztal számára évenként 250 akó jó bort beszolgáltatni. Ez meg is történt 1741-ig, a mikor Mária Terézia alatt a város e kötelezettség alól 5961 forint lefizetésével megváltotta magát. Mivel azonban Bazin és Szentgyörgy városok a rájuk nehezedő adósságok súlyos terheitől nem tudtak szabadulni, fölkérték a királyt, hogy a 81,000 forintnyi adósságot, a város birtoklásával együtt, vegye át, a mi azután meg is történt.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages