Jankovics László főispán.

Teljes szövegű keresés

Jankovics László főispán.
A magyar kanczellária visszaállítása után, báró Vay Miklós kanczellár előterjesztésére, az uralkodó 1860-ban Jankovics Lászlót, Verőcze vármegye 1848-iki főispánját, nevezte ki Somogy vármegye főispánjává, kinek kinevezését egy jobb jövő hajnalaként üdvözölték a vármegyében. Az új főispán csakhamar hozzálát, hogy az alkotmányos közigazgatás ismét megkezdje működését s a Bach-rendszer alatt kinevezett hivatalnokok kezükbe vehessék a vándorbotot.
Mielőtt a tisztújító közgyűlést összehívta, a vármegye vezérférfiaival értekezletet tartott, hogy a közgyűlésen követendő eljárást megbeszélje. Az értekezleten nyilvánvalóvá vált, hogy a vármegye közönsége a jogfolytonosság alapján áll s ezért a közgyűlésen való részvételre elsősorban az 1848-iki bizottsági tagokat tekinti jogosultnak. Belátták azonban, hogy az akkor élő 1848-iki törvényhatósági bizottsági tagok száma sokkal csekélyebb, semhogy a vármegye közönségét, a közvéleményt teljes mértékben képviseljék; akként döntöttek tehát, hogy az összehívandó közgyűlésre, az 1848-iki bizottsági tagokon kívül, az összes vármegyei községek küldjenek képviselőket.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages