IRODALOM, TUDOMÁNY ÉS MŰVÉSZET.

Teljes szövegű keresés

235IRODALOM, TUDOMÁNY ÉS MŰVÉSZET.
Írta Vende Ernő tanár, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság választmányi tagja
A tudomány és irodalom virágzásának egyik alapfeltétele a kifejlett társadalmi és városi élet. Somogy vármegye a mult század első feléig még teljesen „várostalan megye” volt. Egész területén alig lehetett találni egyetlen olyan helységet, a melynek népessége elérte volna a háromezeret, s ezért a vármegyében nem is fejlődhetett ki sohasem mélyebb irodalmi és tudományos élet.
Somogy vármegye azonban minden időben kivette részét a nagy nemzeti kultúrmunkából, és a vármegye önérzetes büszkeséggel tekinthet vissza hazánk szellemi művelődésének emelésében kifejtett hasznos szolgálataira, mert habár a vármegye területén, sajátos népességi viszonyainál fogva, nem is volt mozgalmasabb tudományos és irodalmi élet, de a vármegye szülötteit mindig ott találjuk a nemzet szellemi munkásai között, sőt többeket látunk olyanokat is, a kik vezérekként a művelődésnek, a haladásnak új útjait megnyitva, nemcsak hazájukban, hanem a külföldön is dicsőséget szereztek szülőföldjüknek.
Hiszen a dolgok rendjének egyszerű logikájánál fogva sem lehetett ez másként. A magyar lélek evolúcziója hozta magával, hogy a legmagyarabb vármegye mindig tevékeny részt vegyen a magyar faj és nemzetiség megtartásában, fejlesztésében és emelésében.

 

A keresztény középkor. Budai Krónika. A reformáczió kora. Melius Péter. Kálmáncsehi S. Márton. Tinódi Sebestyén. Az ellenreformáczió kora. A nemzeti szellem védői. Csokonai pártfogói. Csokonai Nagybajomban. Csokonai és Pálóczi Horváth Ádám. Csokonai Csurgón. Berzsenyi Dániel Somogyban. Az újabb kor. A legújabb kor. Atádi Vilmos. Barakonyi Kristóf. Beksics Gusztáv. Bokor József dr. Bosnyák Zoltán dr. Bosznay István. Csányi Ferencz. Csépán István. Cserna István. Csorba József. Czindery Pál. Dömény József. Edvi Illés Károly. Endrei Ákos. Erős Gyula dr. Farkas József. Feiks Jenő. Fodor József dr. Gerhard Alajosné. Grünwald-Iványi Béla. Hadaly Károly. Hoblik Márton dr. Hoffmann Mihály. Hollósy István. Hőke Lajos. Juhász Imre. Juranics László. Kacskovics Kálmán dr. Kálmáncsehi Domokos. Kálmáncsehi (Sánta) Márton. Kaposi Béla. Kaposi Mór dr. Karai László. Kazaliczky Antal. Kétly Károly dr. Király Károly. Kiss József. Kis József. Kis Pál János. Kisfaludi Atala. Kolmár József. Kónyi Manó. Kóródi Péter. Kovács József. Kovács Sámuel. Kozáry Gyula. Kozma Andor. Kozma Sándor. Krisztinkovics Ede ifj. Körmendi Sándor. Kunffy Lajos dr. Lőwy Mór dr. Langhy István. Lits Gyula. Lichtenstein F. Lajos. Madarász József. Madarász László. Maislis Mór dr. Marczali Henrik dr. Marton Andor. Mátyás Eusebius. Melhárd Gyula. Melius Juhász Péter. Mérei Kálmán. Mérey Mihály. Mérey Mór. Miklósy Gyula. Mitzger Imre dr. Mosdóssy Imre. Mózes Imre. Naszluhácz Ödön. Neumann Zsigmond. Noszlopy Antal. Noszlopy Tivadar. Orlai Antal dr. Papp István. Pap János. Pap József. Pete Zsigmond. Peti József. Pintér György. Piringer Mihály. Pongrátz Béla. Reéz Pál. Rippl-Rónai József.

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem