Egyesületek.

Teljes szövegű keresés

Egyesületek.
A társadalmi élet fejlettségét bizonyítja az a számos egyesület, a mely Kaposváron működik s ezek némelyike szép multra tekinthet vissza. A társadalmi és politikai egyesületek a következők: Kaposvári Nemzeti Casino. Alakult 1838-ban, 1878-ban újjáalakult. Tagszám 185. Elnöke Makfalvay Géza. Kaposvári Hivatalnokok Társasköre. Alakult 1896-ban. Tagszám 175. Elnöke Papp Kálmán. Kaposvári Kath. Kör. Alakult 1904-ben. Tagszám 485. Elnöke gróf Somssich Béla. Donnervárosi Polgári Kör. Alakult 1909-ben. Tagszám 151. Kaposvári Függetlenségi és 48-as Kör. Alakult 1905-ben. Tagszám 140. Elnöke Hegyi Árpád dr. Kaposvári Demokrata Kör. Alakult 1911-ben. Tagszám 120. Elnöke Kertész Béla.
196Széchenyi Társaskör. Alakult 1912-ben. Tagszám 150. Postaaltisztek és szolgák Egyesülete. Díszelnök Szabó Árpád, elnök Bacsa Gyula.
Kulturális egyesületek: Kaposvári Szabad-Lyceum-Egyesület. Alakult 1901. Tagszám 95. Elnöke Makfalvay Géza. Somogyvármegyei Közművelődési Egyesület. Elnöke Makfalvay Géza. Somogy vármegyei Múzeum-Egyesület. Elnöke gróf Somssich Géza. Országos Magyar Iparművészeti Társulat kaposvári helyi választmánya. Elnöke Kacskovics Lajos. Kaposvári Szépítő Egyesület. Alakult 1912. Tagszám 189.
Zene- és dalegyesületek: Kaposvári Zenekedvelők Egyesülete. Alakult 1903. Tagszám 285. Elnöke ifj. Saárdi Somssich Andor. Kaposvári Postás Énekkar. Karmester Malik Mátyás. Atletikai Club Dalárdája. Karnagy Juhász Imre. Vasúti Dalkör. Alakult 1904. Tagszám 198. Elnöki állás üresedésben. Munkás Dalárda. Karmester Juhász Imre.
A jótékonyságot a következő egyesületek gyakorolják: Mária Valéria Árvaházi Egylet. Alakult 1880. Tagszám 87. Elnöke Szigethy Gyula Jánosné. Kaposvári Jótékony Nőegylet. Díszelnök őrgróf Pallavicini Edéné, elnök özv. dr. Polányi Lajosné. Kaposvári Izr. Jótékony Nőegylet. Elnöke Kunfy Adolfné. Szegény Tanulókat Fölruházó Egyesület. Védnökei Makfalvay Géza és Márffy Emil, elnöke Kovács-Sebestény Gyula. Izr. Krajczáregylet. Elnöke Herzog Manó dr. Vörös Kereszt-Egyesület. Elnökök Makfalvay Géza és özv. Pogány Józsefné. Alelnökök Kovács-Sebestény Gyula dr., Vidor Ferencz és dr. Krammer Józsefné. Erzsébet-Egyesület. Fővédnökök Makfalvay Géza és gróf Zichy Béla. Díszelnök Kacskovics Lajos. Tiszteletbeli elnökök Kovács-Sebestény Gyula, Márffy Emil, Morlin Emil dr. és Zimmert József dr. Elnökök Gönczi Ferencz és Kovács-Sebestény Gyula dr. Somogyvármegyei Tüdővész Ellen Védekező Egyesület. Elnökök Makfalvay Géza és gróf Festetich Pálné. A tüdőbetegek rendelő- és segélyző-intézete államsegélylyel működik. Vezetőorvos Csurgó Jenő dr.
Sportegyesületek: Kaposvári Korcsolyázóegyesület. Alakult 1899. Tagszám 190. Elnöke Vizeki Tallián Gyula. Kaposvári Athletikai Club. Alakult 1903. Tagszám 190. Elnöke Bertalan Zsigmond dr. Kaposvári Testgyakorlók Köre. Alakult 1906. Tagszám 41. Elnöke Márffy Emil. Kaposvári Kerékpárosok Egyesülete. Alakult 1910. Tagszám 10. Elnöke Lengyák György. Kaposvári Testvériség Sportegyesület. Alakult 1911. Tagszám 180. Elnöke Bien Dávid. Természetbarátok Turistaegylete kaposvári csoportja. Alakult 1912. Tagszám 50.
Vármegyei, sőt általánosabb jellegű egyesületek, melyeknek székhelye azonban Kaposvár, szintén vannak itt és ezek a következők: Somogyvármegyei Gazdasági Egyesület. Elnöke gróf Hoyos Miksa. Tiszteletbeli elnöke gróf Somssich Andor. Somogyvármegyei Jegyzői Egylet. Elnöke Györkös Ferencz. Somogymegyei Általános Tanítóegyesület. Elnöke Lengyel István. Dunántúli Pénzintézeti Tisztviselők Egyesülete. Elnöke Markovits Gyula. Somogymegyei Hitelszövetkezetek Szövetsége, mint az O. K. H. képviselősége. Alakult 1908. Elnöke őrgróf Pallavicini Ede. Tiszteletbeli elnöke Somssich Andor. Somogymegyei Kisgazdák Egyesülete. Elnöke Szabó István orsz. képv. Baranya-Somogy-Tolnamegyei Erdészeti és Vadászati Egyesület. Elnöke gróf Széchenyi Bertalan. Országos Orvosszövetség Somogymegyei fiókja. Elnöke Szaplonczay Manó dr. Vármegyei Tűzoltó-Szövetség. Védnökök Makfalvay Géza és Kacskovics Lajos. Tiszteletbeli elnök Plachner Sándor. Elnök Reményi Samu. Somogyvármegyei szocziáldemokrata párt. Elnöke Zónig István.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages