Hitelügy.

Teljes szövegű keresés

Hitelügy.
A város ipari és kereskedelmi fejlettségével kapcsolatosan Kaposvár hitelügyi élete is igen élénk és nagyforgalmú pénzintézetekkel rendelkezik. Ezek között legrégibb és legnagyobb a Somogymegyei Takarékpénztár r.-t., a mely 1864-ben alakult, 40.000 forint alaptőkével. 1892-ben 160.000, 1905-ben 1,000.000 és 1911-ben 3,000.000 koronára emelték az alaptőkét. Tagja a Pénzintézetek Országos Szövetségének, giro-számlája van az Osztrák-Magyar Banknál és érdekszövetségben áll a Pécsi Takarékpénztárral. Részes a Magyar takarékpénztárak központi jelzálogbankja és a Somogy-Csurgói takarékpénztár alapításában és legutóbb szanálta a Lengyeltóti járási takarékpénztárt. E pénzintézet nemcsak a vármegyében, de a vidéki intézetek között az országban is az elsők között áll. 1914-ben már épülő díszes palotájába költözik át. Elnöke: Makfalvay Géza, vezérigazgató: Tevely Béla dr. Végül megemlítjük, hogy 1910-ben a „Somogymegyei takarékpénztár segélyszövetkezete Kaposvárott” czímmel szövetkezetet is alapított, melynek főczélja a kisebb hiteligények olcsó kamatláb mellett való kielégítése.
A többi pénzintézetek a következők:
Kaposvári takarékpénztár r.-t. Alakult 1884-ben. Az alaptőkét 1907-ben 400.000 K-ról 500.000, 1909-ben 600.000 és 1912-ben 800.000 K-ra emelték, a mely 4000 drb. 200 koronás névértékű részvényből áll, de az áruk ma 340 K. A r.-t. elnöke Kacskovics Lajos, vezérigazgató Bakonyi Ferencz. A forgalom főbb tételei a következők: bevétel 297.686 K, kamatbevétel 287.076 K, kamatkiadás 157.491 K, nyereség 85.283 K, osztalék 60.000 K.
Gazdasági és ipari takarékpénztár r.-t. Alakult 1904-ben 400.000 K alaptőkével, melyet 1907-ben 800.000, 1909-ben 1,000.000 és 1911-ben 1,500.000, 1913-ban pedig 1,833.400 koronára emeltek fel. Az igazgatóság elnöke gróf Somssich Géza, vezérigazgató Berger Samu dr. A forgalom a következő: bevétel 423.072 K, kamatbevétel 415.257 K, kamatkiadás 250.873 K, nyereség 100.351 K, osztalék 83.286 K.
Kaposvári kereskedelmi és iparbank r.-t. Alakult 1907-ben; az alaptőke 500.000 K, a mely 2000 drb. 250 koronás részvényből áll. Vezérigazgató Bók Zalán Lajos dr., helyettes vezérigazgató Molnár Endre. Forgalma: bevétel 173.119 K, kamatbevétel 153.088 K, kamatkiadás 90.140 K, nyereség 40.461 K, osztalék 25.000 K. Ez év folyamán beleolvadt a Gazdasági és ipari takarékpénztárba.
Néptakarékpénztár r.-t. Alakult 1907-ben. Szerves összefüggésben áll a Kaposvári segélyszövetkezettel és újabban a Magyar Bank és Kereskedelmi r.-t. affiliálta. Az alaptőkét 1912-ben 1,000.000 K-ról 1,500.000 K-ra emelték. Az igazgatóság elnöke Halápi Oszkár, társelnöke Székely Ferencz, vezérigazgató Kuhn Mihály dr. Forgalmi adatok: bevétel 281.450 K, kamatbevétel 260.649 K, kamatkiadás 138.100 K, nyereség 70.713 K, osztalék 42.000 K.
Dunántúli agrárbank és tárházai r.-t. Alakult 1909-ben 600.000 K alaptőkével, a melyet 1912-ben 1,000.000 K-ra emeltek és 5000 drb. 200 koronás részvényből áll. Az igazgatóság elnöke gróf Hoyos Miksa, alelnöke gróf Széchenyi Géza, vezérigazgató gróf Somssich Gyula.
Kisgazda- és kisiparos-takarékpénztár r.-t. Alakult 1912-ben 200.000 K alaptőkével, a mely 4000 drb. 50 koronás részvényből áll. Az igazgatóság elnöke Szabó István, vezérigazgató Tankovics János.
Az Osztrák Magyar Banknak fiókintézete van Kaposvárott, a melynek főnöke Stanz János.
192Kaposvári segélyszövetkezet. Alakult 1864-ben. Vezérigazgató Kuhn Mihály dr. Igazgató Bien Dávid. Forgalma: bevétel 219.475 K, kiadás 26.787 K, nyereség 192.688 K.
Központi önsegélyző-szövetkezet. Alakult 1899-ben. Az igazgatóság elnöke gróf Somssich Géza, vezérigazgató Berger Samu dr. Forgalma: bevétel 121.204 K, kiadás 9785 K, nyereség 111.419 K.
Ezeken kívül még az alábbi szövetkezetek vannak itt: Kaposvári hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Kaposvári kereskedelmi és iparbank segélyegylete m. sz. Somogymegyei segélyegylet m. sz. Czukorgyári alkalmazottak és munkások fogyasztási szövetkezete. Mezőgazdasági ipar részvénytársaságnál alkalmazottak fogyasztási szövetkezete. Somogyvármegyei gazdasági egyesület védnöksége alatt álló árúfogyasztási és terményértékesítő szövetkezet.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages