Hivatalok.

Teljes szövegű keresés

Hivatalok.
Kaposvárott, mint vármegyei székhelyen, számos hivatal székel. Így elsősorban 195a vármegye közigazgatása, a melyet e kötet más helyén ismertetünk. Ezenkívül a következő hivatalok vannak még itt: Főszolgabírói hivatal. Vezetője Svastits Nándor dr. főszolgabíró. – Kir. törvényszék. Elnöke Huszár Aladár. – Kir. ügyészség. Vezetője Révy László dr. kir. ügyész. – Kir. járásbíróság. Vezetője Korponai Sándor dr. kir. táblai bíró. – M. kir. pénzügyigazgatóság. Pénzügyigazgató Orel Géza kir. tanácsos. – M. kir. adóhivatal. Vezetője Zakál Vilmos pénztáros. – A II. közúti kerület kir. felügyelősége. Felügyelő Scholz Gyula kir. műszaki főtanácsos. – M. kir. gazdasági felügyelőség. Felügyelő Brokés Rezső. – M. kir. iparfelügyelőség. Felügyelő: Kocsis István. – M. kir. áll. erdőhivatal. Főnöke Fás Gyula főerdőtanácsos. – M. kir. államépítészeti hivatal. Főnöke Dépold Béla műszaki tanácsos. – Kir. tanfelügyelőség. Tanfelügyelő Gönczi Ferencz – Máv. forgalmi főnökség. Főnök Kelemen Ferencz főellenőr. – Máv. állomásfőnökség. Főnök Kornis József főellenőr. – Máv. fűtőházi főnökség. Főnöke Karkecz Lajos gépészmérnök. – Máv. osztálymérnökség. Vezetője Nikolics Szilárd főmérnök. – H. é. vasúti osztálymérnökség. Vezetője Tóth János felügyelő. – Máv. javítóműhely. Vezetője Porkoláb Zsigmond felügyelő. – M. kir. posta-, távíró- és távbeszélőhivatal. Vezetője Szabó Árpád felügyelő.
A cs. és kir. 44. gyalogezred helyben állomásozó 3. zászlóaljának a parancsnoka és katonai állomásparancsnok Sommer Emil alezredes. A cs. és kir. hadkiegészítő kerület parancsnoka Nagy Lajos őrnagy. A pótkeret-zászlóalj parancsnoka Hackenberg Ottó őrnagy. A m. kir. 19. honvédgyalogezred helybeli zászlóaljának a parancsnoka Tihanyi József őrnagy. A m. kir. csendőrszárny parancsnoka Lázár Jenő százados.
Az egyházi hivatalok a következők: A róm. kath. plebániahivatal vezetője Zimmert József dr. prépostplebános. Káplánok: Serék József, Berkenyés István, Antal Lajos és Hegedűs Ferencz. Hitoktatók: Gréber Gyula és Horváth Ferencz. – A ref. egyház lelkésze Csertán Márton. – Az izr. hitközség elnöke Vidor Ferencz dr. Főrabbija Herzog Manó dr.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages