Mezőgazdaság.

Teljes szövegű keresés

Mezőgazdaság.
Kaposvár lakosainak valamikor az őstermelés volt a főfoglalkozása, ma pedig a lakosságból csak 2245 lélek foglalkozik mezőgazdasággal és kertészettel s ezek közül 840 a kereső és 1405 az eltartott, a mi együtt az összes népesség 12.8%-ának felel meg. A keresők közül 748 a férfi és 92 a nő, az eltartottak közül 405 a férfi és 1000 a nő; összesen 1153 férfi és 1092 nő. A mezőgazdasággal önállóan foglalkozott 257; ezek közül 100 holdon felüli birtokos 11, haszonbérlő 5, kisbirtokos és kisbérlő 159, kisbirtokos napszámos 75, részes földmíves 1; segítő családtag 64 férfi és 20 nő. Mezőgazdasági tisztviselő 12 kereső, 25 eltartott; mezőgazdasági cseléd 254 kereső, 489 eltartott; mezőgazdasági kereső munkás 16 éven alul 18 és 16 éven fölül 224, eltartott 262. A mezőgazdasági munkások közül 76-nak saját háza van. A mezőgazdasági terményekkel bevetett terület 1908-ban így oszlott meg: őszi búza 810, őszi rozs 240, tavaszi árpa 302, zab 342, szemes tengeri 730, burgonya 180, czukorrépa 194, takarmányrépa 160, takarmánybükköny 300, lóhere 360 és luczerna 295 k. hold. A szőlőterület 1908-ban 354 k. hold volt. Ebből 189immunis homoktalajon 18, nem immunis homoktalajon 336 hold. Amerikai vesszővel volt beültetve 106, a filoxéralepett, de még termő szőlő 60 k. hold. A termett bor mennyiségéből közönséges fehér 2099, vörös 966, összesen 3065 hl. Szőlőt eladtak mintegy 8000 kg-ot. A termett bor értéke 98.080, míg az eladott szőlőé 2600 K.
Az állattenyésztés sem áll már azon a fokon, a hol régente állott. Az állatállomány ma a következő: ló 798, szamár 12, szarvasmarha 876, kecske 7, sertés 1885. A Kaposvárott elfogyasztott mennyiség túlnyomó része vidékről kerül. A legjobban kitünik ez akkor, ha ezeket az adatokat a vágóhíd forgalmával hasonlítjuk össze. A vágóhídon egy évben levágásra kerül 5075 szarvasmarha, 552 juh, 6 kecske és 4061 sertés. Ezenkívül nyers hús is kerül behozatalra; naponta kb. 20 mm marhahús, 8 mm borjúhús és 5 mm sertéshús. Az állategészségügyre két állami, két városi és egy magánállatorvos ügyel fel.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages