Nemesi összeírások.

Teljes szövegű keresés

Nemesi összeírások.
Ezt megelőzőleg 1737 és 1746-ból vannak nemesi névlajstromok, utána pedig a XVIII. század végéig, az 1760, 1767, 1774, és 1799/1800. évekből.
A mily szabadon járt el a vármegye a felsőbb rendeletekkel szemben, annyira szigorú volt a nemesség jogalapjának elbírálásánál. Nyoma van annak, hogy tisztújító szék előtt a főispán a pályázóktól megkívánta a nemességük igazolását. A részletekbe menő vizsgálatot a vármegye a XIX. században foganatosíttatta, az 1824–1825. években, a mikor az 1808. évi, utolsó, nemesi összeírás után újat állíttatott össze. A kik leszármazásukat a régebben felvett nemesektől igazolták, mint „catastralis”-ok vétettek fel, a kuriálistáknál és a kihirdetett nemeseknél az igazolás keltére hivatkozással, a főnemesi rangúakat „decretalisták”-nak jelezvén. Ez évben a nemesgyermekeket még külön jegyzékbe vették, azonban a következő, 1833. évi lajstromban már együttesen szerepelnek a nemes apák a fiakkal. Példátlanul pontos az ezután következő 1843. évi összeírás, mely rovatos alakban a lakóhelyet, a nemesek nevét, sorsát (foglalkozását), atyját, anyját, öregatyját, végül korát tartalmazza. Az anyák nevének feljegyzése a személyazonosságnak legbiztosabb kritériuma. Ugyanily alakban írták össze a nemeseket 1846-ban is; de ez összeírás felülvizsgálata elmaradt.
602Az első összeírások csak a családfőket, az önjogú nemeseket sorolják fel s így ezekből az összes nemesek számát nem is állapíthatjuk meg. Mellőzvén a „domus” (ház, család), „familia” (család) és „successores” (fiutódok, fiak) jelzéssel felvetteket, melyeknél az egyének száma meg nem állapítható s a „successores” nem önjogúakat, hanem kiskorúakat jelent itt, a névleg felsoroltak száma ez: 1737-ben felvétetett 171, 1746-ban 313 nemes, 175 4/5-ben összeiratott 341 nemes, 1760-ban 375, 1767-ben 599 nemes, az 1774. évi lajstromban 576 nemes nevét találjuk, az 1790. éviben 691 nemes családfőét; az 1799/1800. évi összeíráskor 925 önjogú nemes volt a vármegyében, egy emberöltővel később, 1825-ben 1437. Nyolcz évvel ezután, 1833-ban, az összes nemesség száma 2925 volt (1720 önjogú és 1205 kiskorú). Az 1843. évi összeírás pedig már 3767 nemest sorol fel. A tíz év alatti feltünő nagy növekedés részben annak tulajdonítható, hogy az 1833-ban tapasztalt szigorú eljárás hatása alatt nagyon sokan kihirdették nemességüket, hogy „katasztrumba mehessenek” s ezzel a vármegyének teljes jogú nemesei közt helyet nyerhessenek.
Ama családok nevei, a melyek e nemesi összeírásokban előfordulnak s részben vármegyei törzsökös nemescsaládok voltak, részben nemességüket itt kihirdettették, vagy nemesi bizonyítványt nyertek, itt következnek (a kihirdetett családok nevei mellett * áll):

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages