Kállay András főispán. Miklós László alispán.

Teljes szövegű keresés

Kállay András főispán. Miklós László alispán.
Gräefl József főispán 1866-ban meghalt s utána Kállay András lett a vármegye főispánja. Az alispáni székbe pedig – Zoltán János a bogdányi kerület orsz. képviselőjévé választatván – Miklós Lászlót ültette a közönség bizalma, főjegyzővé Mikecz János választatott meg.
498Mind a hárman régi és óhajtott jelöltjei voltak a vármegye közvéleményének.
Kállay András, szül. 1839-ben Napkoron. Tanulmányait 1846-tól 1860-ig Bécsben kezdte és végezte. Hazatérve, 1861-ben Szabolcs vármegye bizottsági tagjának választatott. 1862-ben nagy tanulmányi utazást tett, meglátogatván Angolországot és Európának nevezetesebb városait. 1866-ban a felsőszabolcsi tiszai ármentesítő társulat választmányi tagja, később Lónyay Menyhért halálával, elnöke lett. Már a hatvanas évek eleje óta résztvett a vármegye közéletében s nagy műveltsége, nemes ambicziója s családi pozicziója is szinte predestinálták arra, hogy főispánja legyen a vármegyének, visszavarázsolva ennek az állásnak régi fényét s a közdolgokban való elülállásával, áldozatkészségével és idealizmusával, lelket és életet öntve az önkormányzatú közigazgatás halálra szánt gépezetébe.

Inczédy Lajos főlevéltárnok.
Elek László főispáni titkár.
Szikszay Pál főügyész.
Fejér Endre alügyész, tb. főügyész.
Mikecz Gyula főszámvevő.
Borsy János alszámvevő.
499Közegészségügyi viszonyainknak rendezése, népnevelési érdekeinknek föllendítése, a társadalmi közviszonyainkban föl-föllobbanó elkülönzések éles nyilvánulásainak elsimítésa, az új székváros, a fiatal Nyíregyháza, várossá fejlődése, annak a néhány esztendőnek a munkája és eredménye, amely idő alatt ez a három férfiú: a főispáni állás régi fényét és dignitását nemcsak külsőségekben és anyagi áldozatokban, de a felügyeleti jognak igazán magasabb nézőpontról való gyakorlásában munkálkodó főispán, – a rigorózus, a közigazgatási törvények minden szövevényeiben mindig készenlétben levő és azokhoz alkalmazkodást megkövetelő alispán és a főjegyző, aki mély tudással, lelkesedéssel és szívvel, ékes szavú szóvívője volt a törvényhatóságnak, az ügyek élén állott.
Miklós László alispán 1895 nyarán meghalt. Utódja lett Mikecz János, a vármegyének mostani alispánja. Főjegyzővé pedig Mikecz Dezső választatott meg.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages