A szabolcsi 48-ik zászlóalj.

Teljes szövegű keresés

A szabolcsi 48-ik zászlóalj.
Május havában már javában folyt a táborozás. A 10. önkéntes zászlóaljba, melynek székhelye Debreczen volt, mintegy 600-an jelentkeztek. A vármegye augusztus havában tartott közgyűlésében, a haza és nemzet szabadságának védelmére egy önkéntes nemzetőri zászlóalj felállítását és a megye költségén leendő fölszerelését határozta el. E határozat oly gyorsan hajtatott végre, hogy a zászlóalj ugyanazon évi szeptember hó 12-én már teljesen fölszerelve, Kálló város piaczán, a részére gróf Dégenfeld Imréné, mint zászlóanya által ajándékozott és sajátkezűleg hímzett szalaggal díszített zászló alá felesküdtetett. A zászlóalj tisztjeit a megyei közgyűlés választotta és nevezte ki, jelesül: Őrnagyul: Patay Istvánt. Századosokul: Rakovszky Sámuelt, Apagyi Györgyöt, Vay Károlyt, Kralovánszky Gyulát, Hunyady Ferenczet és Horváth Jánost. Főhadnagyokul: Mikecz Tamást, Böszörményi Lászlót, Krasznay Gábort, Kállay Ferenczet, Uray Józsefet és Hrabovszky Rudolfot. Hadnagyok lettek: Apagyi Simon, Majos Károly, Apagyi Tamás, Kriston Diénes, Jármy János, Tatár József, Szomjas József, Aranyosy János, Borcsik Salamon, Propper Lipót, Szunyogh Manó, Igaz György, Bodó Alajos. Orvos: Korányi Frigyes. Zászlótartó: Elek András. A zászlóalj 1200 főnyi legénysége, kivétel nélkül Szabolcs vármegye fiaiból 484állott s így e zászlóaljban nemcsak a megyebeli ősi birtokos családok, hanem iparosok és földművelők családjai is képviselve voltak. A zászlószentelés alkalmával, a zászlóalj őrnagya, a zászlóanyához intézett beszédében zászlóalja nevében igéretet tett, hogy a zászlót megkoszorúzva hozzák vissza. Ez ígéret teljesítve lett. A babérkoszorús zászló ott díszlik Szabolcs vármegye múzeumában.
E zászlóalj dicsőségteljes tetteiről Krasznay Péter, 48-a honvédhadnagy, a következőket írja:

Gróf Teleki József.
Az orsz. képtárból.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages