Komoróczy (Komoróczi, Bicskei és Császári.)

Teljes szövegű keresés

Komoróczy (Komoróczi, Bicskei és Császári.)

KOMORÓCZY.
A család őse Komorovszky Péter lengyel nemes, a ki V. László idejében Ziska cseheivel együtt pusztította a Sajó völgyét. Midőn Mátyás király Ziska rablóhadait szétverte, Komorovszky Péter meghódolt, majd 1474-ben Mátyás király hadába lépett, hol csakhamar, 1475-ben, a törökök elleni küzdelemben kitüntette magát. János már 1585-ben 594Szatmár vármegyében Nábrádon birtokos. Fia György (1648–53) Szobránczon és Csekén volt birtokos. – A család idővel két ágra szakadt. A katholikus ágból András Uzapanyíton volt birtokos. 1836-ban hirdette ki nemességét. Gömörben Dániel 1848 gömöri nemzetőr. Az utóbbinak fia, Miklós, főgimn. tornatanár, néprajzíró és szerkesztő. – János 1585-ben Nábrádon és Császár helységben részbirtokot nyer királyi adományban. Tagjai közül: György 1665–1669 Szatmár vármegye szolga bírája. – Lajos 1823-ban főszolgabíró. – Miklós 1872-ben főszolgabíró. – Péter 1878-ban szolgabíró. – A család jelenleg élő tagjai közül: Iván árvaszéki ülnök, író, ennek fiai László, Miklós és Lajos. – Jenő győrteleki jegyző. – Péter erdőszádai jegyző. – Lajos, nyug. bír. tisztviselő. – Péter győrteleki áll. tanító. – A család jelenleg Óvári, Avasfelsőfalu, Győrtelek, Hodász és Dengeleg községekben birtokos.
Czímer: kékben ezüst malomkerék. Sisakdísz: nyílt fekete sasszárny között könyöklő, kardot tartó, vörösmezű kar.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT