Rigósfürdő.

Teljes szövegű keresés

Rigósfürdő.
Rigósfürdő (azelőtt Bogda-Rigós). A lippai járásban fekvő kisközség. Házainak száma 83, lakosaié 474, a kik 2/3 részben németajkúak és róm. kath. vallásuak s 1/3 részben gör.-kel románok. Postája helyben van, távírója Lippa, vasúti állomása Saroltavár. A középkorban Arad vármegyéhez tartozott. A legrégibb oklevelekben Bagd néven fordul elő. 1436-ban két ilynevü helyiségvolt e tájon: Alsóbagd és Felsőbagd és mindkettő Bagdiaké volt. A XVI. század első felében Alsó- és Felső-Bagd Bagdi Mihályé, kinek halálával, 1552-ben Gyulai Gaál András és Bertalan nyerték adományban. A Hunyadiak korában, vagy kevéssel utóbb, szerbek szállották meg és ekkor a magyar Bagdból Bogda és Bogdán lett. A török hódoltság megszünte után elhagyott helyként szerepel és a Mercy-féle térképen, Bogdán néven, szintén lakatlan falunak van feltüntetve. A XVIII. század közepén románok szállották meg. Neumann sótári tiszt 1771-ben 42 házat épittetett a régi Bagd helyén, a hova tiroli német családokat telepitett. Az uj telep Neuhof nevet nyert. 1782-ben Pottyondy József vette meg a kincstártól. 1845-ben özv. Pottyondy Tamásné és Rakovits 93Zsigmond voltak a földesurai. 1882–1885-ig Altmann Ede és Stark Herman, 1885–1892-ig Steiner János dr. 1892-től pedig Remmel Mátyás és Nägele Antal. Az itteni róm. kath. templom 1846-ban épült. A lakosok temetkezési egyletet és hitelszövetkezetet tartanak fenn. A községhez tartozik Rigósfürdő. Eredetéhez a népmonda a következőket füzi: Mikor a német gyarmatosok Neuhofot és Altringent építették és házaik alapfalaihoz a közeli sziklásban köveket fejtettek, egy Mária képre bukkantak, melyet a hegyoldalba vájt mélyedésbe illesztettek. E sziklából azután gyógyerejü forrás fakadt. Ide zarándokolt a nép, melynek ajándékaiból a Pottyondy-család kápolnát épittetett. A mostani birtokosok, Nägele és Remmel Rigósfürdőt betegek és üdülők befogadására alkalmas fürdő- és szálló-helyiségekkel látták el. Az új temesvár–lippai vonal Saroltavár állomása, csak 7 km-re van a fürdőtől, miáltal a fürdőhely látogatottsága előreláthatólag emelkedni fog.

Rigósfürdő.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages