IRODALOM, TUDOMÁNY ÉS MŰVÉSZET. A bevezetést, az írók életrajzát és a sajtót írta: Vende Ernő, tanár, az Irodalomtörténeti Társas…

Teljes szövegű keresés

204IRODALOM, TUDOMÁNY ÉS MŰVÉSZET.
A bevezetést, az írók életrajzát és a sajtót írta: Vende Ernő, tanár, az Irodalomtörténeti Társaság választmányi tagja; a város művészeti életét és a színészetet: Berkeszi István dr. főreáliskolai igazgató; a könyvtárakat: Bellai József városi tanácsos
Aki Temesvár városának szomorúan érdekes történetét tanulmányozta és ma végig tekint az új Temesvár szép utczáin és ismeri e város magas fokon álló, modern, kulturális fejlettségét, annak lelke tisztelő csodálattal és büszke önérzettel telik el a nemzeti szellemnek, a magyar géniusznak minden akadályokat legyőző teremtő erején.
Mert a mekkora haladás itt az utólsó félszázad alatt tapasztalható, a mily nemzeti kultúrmunkát rövid időn belül e területen végeztek, arra alig van példa. Ehhez a munkához nem volt elég az anyagi erő, de még az akarattal párosult hozzáértés sem, mert ez a bámulatosan fényes eredmény valami magasabb rendű erőnek köszönhető. A magyar faj jövőjében mély fanatizmussal bízó hitnek, a haza iránt való kötelességtudás magasztos érzésének, a nemzeti munka szent lángjának kellett azoknak a férfiaknak a keblét lelkesítenie, a kik ezt a nagy munkát félszázad alatt végrehajtották. Ez a nemzeti géniusz munkája volt, a mely erőt adott a küzdőknek az idegen szellem ellen való harczban.
Ezt a munkát azonban csak az tudja igazán értékelni, a ki ismeri azokat a keserves viszontagságokat, az évszázados háborúkban hazánk ellenségeivel, a szomorú békében nemzetiségünk elnyomóival folytatott csendes, de annál emésztőbb küzdelmeket, melyeket e terület az 1867-iki kiegyezésig átszenvedett.
Pedig nagy reményeket keltve, termékeny, gyümölcsös jövőt ígérve, indult meg Temesvár városában a magyar művelődés!

Temesvári Pelbárt „Pomerium” munkájának czímlapja, hasonmásban. Nyomatott 1500 körül.

 

A keresztény középkor A reformáczió kora A török uralom A visszahódítás után Küzdelem az idegen kultúra ellen Temesvár szerepe az új kor irodalmában A mai modern irodalom Az Arany János-társaság Áldor Imre Angyal János Barabás Ábel dr. Bellai József Benedek Albert dr. Berczik Árpád Berkeszi István dr. Blaskovics Ferencz Bolgár Ferencz Bonnaz Sándor Both Ferencz dr. Breuer Ármin dr. Csajághy Sándor Csiki Gergely Czirbusz Géza dr. Danzer Alfonz Dessewffy Sándor Déznai Viktor dr. Dóczy József Fiala János Földényi Frigyes dr. Gálos Rezső dr. Gärtner Henrik dr. Gelich Richárd Guidkofszky Kornél Geml József Gockler Lajos Gokler Antal Gozsdu Elek Hazay Ernő Hetzel Samu Himpfner Béla Hoffer Imre Hornischek Henrik Járosi Dezső Kárpáti Béla Kiss József Klapka György Klapka József Kovács Sándor dr. Kőszeghy László Krauszhaar Károly Krecsányi Ignácz Lád Károly Lányi Zsigmond Lendvai János Lendvai Jenő Lengyel Ernő dr. Lonovics József Löschhardt Ferdinánd Löwy Mór dr. Lukács Antal Mangold Sándor Molnár Viktor Mühle Vilmos Nagy Ferencz Németh Péter Nikolics Fodor báró Ormós Zsigmond Ortvay Tivadar dr. Patzner István Péch Aladár Pesty Frigyes Pikler Gyula Pogány Mihály Pontelly István Prepeliczay Eleődné Preyer Nepomuk János Reiter Ferencz Révfy Géza Reisz Lajos Rosa György Konstantin Scheff László Schmidt Ferencz Schmidt Márton Schönvitzky Bertalan dr. Sellei József Silberstein-Ötvös Adolf Singer Jakab Somló Károlyné Stark Andor dr. Steiner Ferencz Steiner Károly Sternberg Adolf dr. Stojits Iván Stolz M. Ágost Strasser Albert Stumpfoll Ede Sulyok Mór Szabolcska Mihály Szalkay Gyula dr. Szamovolszky Lőrincz

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages