Kemény Ferencz.

Teljes szövegű keresés

Kemény Ferencz.
Kemény Ferencz, reáliskolai igazgatótanár, pedagógiai író; szül. 1860. Nagybecskereken. Két tanári oklevelet szerzett és pedig a természettan- és mennyiségtanból (1883.) és a német és franczia nyelvből és irodalomból (1888.). Előbb a kőszegi katonai alreáliskolában volt tiszttanár, majd a brassói állami főreáliskolához nevezték ki rendes tanárnak 1890-ben. Innen az egri áll. alreáliskolához nevezték ki igazgatói minőségben, honnan két évi működés után, kérésére, a budapesti VI. kerületi főreáliskolához helyezték át tanárként. Már 1880 óta igen tevékeny pedagógiai működést fejtett ki és tanügyi irodalmunknak máig is egyik legtöbboldalú és legszorgalmasabb munkása. Több tanulmányutat tett Német- és Francziaországba, az egyesült államokban, stb. A külföldi tanügyi viszonyoknak egyik legalaposabb ismerője, a modern pedagógia mozgalmainak és reformjainak szakavatott ismertetője és ha kell, lelkes harczosa. Ugyancsak ő ismerteti meg a külföldet német és franczia nyelven írt czikkeiben hazánk tanügyének állapotával, fejlődésével és alakulásaival. Tiszteleti tagja a párisi Union des Sociétés des Sports Athletiques-nek, tagja a berni »Bureau«-nak és a monakói »Institut de la Paix«-nek; éveken át tagja volt a nemzetközi olimpiai bizottságnak; az 1896. évben megtartott VII. békekongresszusnak főtitkára volt. Ezenkivül az 1900. párisi nemzetközi kiállítás I. csoport-bizottságának tagja volt és a tanügyi kormány megbízásából résztvett a havrei nemzetközi olimpiai kongresszuson, előadóként és a szervező-bizottság tagjaként. Nagy tevékenységet fejtett ki a magyar országos békeegyesület megalapításában. Sokoldalú tevékenységének és széleskörű alapos pedagógiai ismereteinek megfelel rendkívüli írói termékenysége. Alig van pedagógiai folyóiratunk, melynek egyikében hetenként ne találkoznánk az ő czikkeivel, mert alig van tanügyünknek olyan ága, melyhez nagy hozzáértéssel, felvilágosítólag, gyakran irányítólag ne tudna szólni. Sok hasznos pedagógiai intézménynek is megvetette az alapját. (Szünidei fürdőkonviktus.)
Számos hazai és külföldi szakfolyóiratban megjelent pedagogiai czikkein kívül, önálló művei: Összehasonlító aforizmák a katonai és polgári nevelés köréből. Budapest, 1888. – Beiträge zur Kenntnis des modernen Volksschulwesens von Frankreich, mit Berücksichtigung 277der übrigen auf der Pariser Weltausstellung vertretenen Länder. Gotha, 1890. – Heble J. P., Das Schatzkästlein. Bevezetéssel és magyarázó jegyzetekkel kiadta. Budapest, 1895. – Franczia stílusgyakorlatok (Klimó Mihálylyal). U. o. 1901. – Madame de Sévigné, Lettres (Franczia könyvtár). U. o. – Inhaltsausgaben der dramatischen und der epischen Meisterwerke, 2. füzet (Német könyvtár). U. o. – Analoges des chefs d’ocuvre dramatiques (Franczia könyvtár). U. o. – Aurbacker: Ein Volksbüchlein, jegyzetes kiadás. U. o. 1900. A német helyesírás. Szabályok és szójegyzék. U. o. 1896. (4. kiad. 1908.) – Die Mittelschulen Ungarns. Gymnasien und Realschulen. Geschichte, Verwaltung, Organisation, Statistik. Pressburg, 1896. – Franczia nyelvtan felső osztályok számára. Budapest, 1896. – Die Bedeutung der Olympischen Spiele für die körperliche Erziehung der Jugend. Wien, 1896. – Német nyelvtan és olvasó-könyv a középiskolák alsó osztályai számára. 3 kötet. Budapest, 1898. (3. kiad. 1912.) Világakadémia, U. o., 1902. – Gegenwart und Zukunft der Körperlichen Erziehung. Ein universalpädagogischer Reformversuch. Berlin, 1904. – Institut International pédagogique, Bulletin International et officiel de 1'Enseignement, Deux projets, Berne, 1905. – L’Enseignement international et ses conséquences juridiques internationales. Amsterdam, 1907. (Megjelent német nyelven is Lipcsében.) – Sexualpädagogische Enqučte in Budapest. Leipzig, 1908. – Minister und Ministerien, Prolegomena einer Lehre von der hőheren Unterrichtsverwaltung. und Zeitung. Berlin, 1908. – A testi nevelés állapota a magyarországi középiskolákban (Kovács Rezsővel.) Budapest, 1899. – A békeprobléma megoldásának egyik módja. Budapest, 1900. – A békemozgalom pedagógiai jelentősége és a békenap. U. o. 1907. – A Békemozgalom. U. o. 1908. – A Világbéke (Magyar Könyvtár 620. sz.). U. o. 1911. – A nemi probléma (szexuális pedagógia). U. o. 1907. – Alkoholizmus és Felvilágosítás (F. Ortt művének átdolgozása). U. o. 1910. – L'Instruction primaire et populaire en Italie. Ostende-Bruges, 1911. – Franczia nyelvkönyvek a m. kir. honvéd-nevelő és képzőintézetek részére (dr. Sármay Józseffel). Bpest, 1912.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages