Hirdetés

Teljes szövegű keresés

Hirdetés
Hazánk megismerése hazafiui kötelességünk. Ismernünk kell a multat, mely a magyar nemzet fennállásának és jövő hivatásának forrása; ismernünk kell azt az erőt, mely Magyarország földjében, népének szivósságában, munkásságában, életrevalóságában rejlik, hogy számolni tudjunk a jövő feladatok megvalósithatásával.
Magyarország multjának és jelenének teljes képét óhajtja adni a
„Magyarország Vármegyéi és Városai”
(Magyarország monografiája)
czímü munka. Nemcsak a művelt emberre nézve elengedhetetlenül szükséges ismeretek kútfeje tehát e mű, hanem kiválóan nemzeti feladatot teljesit, midőn fokról-fokra feltárja a magyar olvasó előtt Magyarország összes kulturális munkásságának minden jelenségét, hogy lássuk, mik voltunk, mik vagyunk, minő szellemi és anyagi tőkével foghatunk a jövő évezred munkájába.
A „Magyarország Vármegyéi és Városai”
czímü nagy műben az olvasó meg fogja lelni a megyék, városok, községek történelmi, földrajzi, földtani, természetrajzi, képzőművészeti, néprajzi, statisztikai, hadügyi, közgazdasági stb. adatait; a kulturális: nevezetesen a közigazgatási, vallás-, közoktatás-, igazság- és egészségügyi intézményeknek és viszonyoknak minden érdekes részletét, a régi családok genealógiáját, a közlekedési viszonyok, a városok és vidékek leirását. A gazdaközönségnek pontos képét adjuk a mezőgazdaságnak, a tulajdonjogi, kezelési és bérleti viszonyoknak; az iparos, a kereskedő és vállalkozó megismerheti belőle a városok ipari, kereskedelmi és pénzügyi viszonyait, az érdekképviseletek szervezetét és végre e mű kiterjed a társadalmi, nevezetesen az egyesületi és testületi élet ismertetésére. Mindezt nem száraz, lexikonszerü modorban, hanem könnyen érthető, világos és mindenkinek kellemes olvasmányt nyujtó módon, kísérve folyton számos ismertterjesztő, szép kivitelü, állandó becsü képpel, rajzokkal, térképekkel stb.
A munka egyes részeit mind oly szakemberekkel iratjuk meg, a kik különösen az illető vidéknek vagy szakmáknak kitünő ismerői és akik előre is teljes biztositékot nyujtanak a munka alaposságára nézve.
A „Magyarország Vármegyéi és Városai” a közvetlen tudás és megismerés alapján szerkesztett mű lesz, melynek alaposságát az emlitett szakférfiak és helyi írók megbízhatósága mellett, a fővárosi szakírókból alakult állandó munkatársak központi bizottsága biztositja.
Minden kötet ára kötve 6 forint.
Megrendeléseket elfogad Budapesten:
„Magyarország Vármegyéi és Városai” kiadóhivatala
Budapest, VII., Rottenbiller-utcza 46.
„Apollo” irodalmi és nyomdai részvénytársaság
Budapest, VII., Rottenbiller-utcza 46.
„Magyarország Vármegyéi és Városai” vezérképviselősége
Budapest, VII., Erzsébet-körut 17.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages