TUDOMÁNY ÉS IRODALOM VASVÁRMEGYÉBEN. Írta Vende Ernő, revideálta Erdélyi Pál

Teljes szövegű keresés

327TUDOMÁNY ÉS IRODALOM VASVÁRMEGYÉBEN.
Írta Vende Ernő, revideálta Erdélyi Pál

Batthyány Boldizsár siremléke. (Kezdő betü). Grünwald Gy. Imre rajza.
Vasvármegyének a magyar kultura fejlesztésében rendkivüli érdemei vannak. E jobbára idegen nemzetségektől lakott határszéli megye nemcsak mindenkor védbástyája volt a magyarságnak, hanem már a nemzeti szellem ébredésének első korszakában úgyszólván vezérszerepet játszott, és a megye szülöttei anyagi és szellemi kincseikkel egyaránt részt vettek a magyar tudomány és irodalom úttörő és alapvető nehéz munkájában.
A nagyműveltségü és tudománykedvelő Nádasdyak és Batthyányak udvarában tudós és költő mindenkor gazdag pártfogásra, a megyében pedig minden igazi tehetség vendészerető menedékre és kész segítségre talált.
Ilyen körülmények között nem csoda, ha a mai magyar mívelődésnek is nem egy forrását leljük meg Vasmegyében. Itt jelent meg hazánkban az első nyomtatott magyar könyv, Erdősi Magyar Nyelvtana; innen indult nagy téritő útjára, a reformáczió szolgálatában, az első teljes magyar Ujtestamentum; itt került ki a sajtó alól az első nagy botanika, mely a magyarországi növényeket először ismertette meg a külfölddel és a sárvári nyomdában látott napvilágot Magyari könyve, mely a protestantizmus és katholiczizmusnak egy századig tartó és az egész korszak irodalmát jellemző, hatalmas hitvitáját felidézte.
Az első öntudatos magyar nyelvujító, Faludy, e megyében született és valamint a magyar deákos iskolának megalapítója, Rajnis, úgy ez iránynak legtehetségesebb mívelője, a legnagyobb magyar klasszikus verselő és ódaköltő, Berzsenyi, a romlásnak indult magyarságnak leghatalmasabb ostorozója is e megyének a fia.
A pedagógiai irodalom terén is a kezdés dicsőségének babérja a vasmegyei Bezerédj Amáliát illeti, kinek Flóri könyve az első ifjusági mű hazánkban és a Néptanitók Lapja szerkesztője, Környei János is e vármegye szülötte.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages