FORRÁSJEGYZÉK

Teljes szövegű keresés

FORRÁSJEGYZÉK
1528. évi térképTabula Hungarie ad quatuor latera per Lazarum secretarium…opera. Ingolstadt, 1528. /Magyarország első teljes, önálló, nyomtatott térképe./
1723. évi térképA Temesi bánság Florimond Mercy által 1723-25 tákján készíttetett térképe. Kiadása: Szentkláray Jenő, Száz év Délmagyarország történetéből. Temesvár, 1879. Melléklet.
 
 
Acta post Adv. = Acta p. Adv.Magyar Országos Levéltár. Bírósági levéltárak /O szekció/ Acta post advocatos mortuos. /O 69./ Oklevelek: DL 94577; 97951-98290; 105187-105188; 105725; 105768; 107676-107677; 107707; 107743-107744; 107890; 108084.
Akad. KézirattárMagyar Tudományos Akadémia Könyvtára. Kézirattár. A Magyar Tudományos Akadémia oklevélgyűjteménye. Oklevelek: DF 243647-244412; 285444-285449.
Bánffy cs. llt.Románia. Arhiva Istorica a Filialei Din Cluj a Academiei RR. (Erdélyi Múzeum Egyesület egykori levéltára). Bánffy család nemzetségi levéltára. Oklevelek: DF 200925; 260580-261157; 288287; 289168. Vö. Irodalomjegyzék.-Bánffy oklt. I-II.
Bécs város llt.Ausztria. Archiv der Stadt Wien. Originalurkunden. DF 285549-285557; 290163-290191.
Bécsi cs. áll. llt.Egykor: Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Wien. Ma: Österreichische Staatsarchiv. Közelebbi megjelölés nélkül. Oklevelek egy része: DF.
Bécsújhely város llt. Ausztria. Stadtarchiv Wiener-Neustadt. Oklevelek: DF 286411-286458.
Békássy cs. llt.Magyar Országos levéltár. P 45. Oklevelek: DL 52283; 57278-57279; 58004-58377; 108124-108127.
Berényi cs. llt.Országos levéltár. P 49. Oklevelek: DL 57149-57181.
Boronkay cs. llt.Ma: Veszprém megyei Levéltár. Boronkai család levéltára. Oklevelek: DF 228771-228787.
Bosnyák cs. llt.Országos Levéltár. Károlyi család nemzetségi levéltára. Bosnyák család. Oklevelek: DL 99551-98832; 99876; 105636-105724; 107223-107224; 107648; 108089-108090.
galaczi Buda cs. letéte … Erd. Kir tábla llt.Az Erdélyi Királyi Tábla Marosvásárhelyi Levéltárából annak letéteként került az Országos Levéltárba. Feltehetően 1945-ben elpusztult, mert az Erdélyi Királyi Tábla Levéltára csak töredékesen maradt meg, XVIII-XIX. sz.-i résszel. (O 105.)
Butykay József llt. Sorsa ismeretlen.
Bük cs. llt.Beosztva a Magyar Nemzeti Múzeum Törzsanyagába. Országos levéltár. Oklevelek a törzsanyag oklevelei régi jelzete alapján kikereshetőek.
Csáky cs. llt.A család több levéltára közül kettő idézve, melyek az Országos Levéltárba kerültek. A mai központi, egykori lőcsei levéltáron (kívül elenchus alapján a volt kassai levéltárból is idézett, majd a család központi levéltárát is idézte külön megjelölés nélkül. Oklevelek: DL 71400-71599; 71705; 107858; 108111. Jelentős részük kiadva: [Bártfai Szabó László:] Oklevéltár a gróf Csáky család történetéhez I kötet. 1-2. rész. Úgy tűnik, Csánki nem használta a szepesmindszenti levéltárat.
Dancs llt.Kövecsesi Dancs család levéltára. Országos levéltár. Mohács utáni része 1945-ben elpusztult. Oklevelek: DL 57066-57148; 105907.
Deák Farkas gyűjt.Magyar Tugományos Akadémia Könyvtára. Kézirattár.
defterLásd az irodalomjegyzékben.
Desewffy cs. llt. Margonyán.Ma: Országos Levéltár. P 96. Oklevelek: Dl. 66784-67236; 74074-74075.
Draskovics cs. llt.A család egykori trakostyáni levéltára idézve, leginkább az Archivum maius. Ma: Horvátország. Hrvatski Državni Arhiv. Obitelj. Draskovic. Oklevelek: DF 233097-233615; 276733-276764; 279376-279517; 282622-282633; 283650-283672.
Egri kápt. llt.Egri káptalan magánlevéltára. Ma: Heves Megyei Levéltár. Oklevelek: DF 209899-210887; 264687; 287016.
Erd. muz. [egyl.] llt.Románia. Erdélyi Múzeum Egylet Levéltára. Törzsgyűjtemény. Arhiva Istorica a Filialei Din Cluj a Academiei RR. (Erdélyi Múzeum Egyesület egykori levéltára). Oklevelek: DF 253629-253822; 266680-266688; 286731. Vö. Szabó Károly: Az Erdélyi Múzeum eredeti okleveleinek kivonatai. 1232-1540. In: Történelmi Tár 1889-1890.
Erd[élyi] tábla llt. Acta vetustiora.Országos Levéltár. Bírósági iratok. Erdélyi Királyi Tábla. 1945-ben elpusztult.
Erdődy cs. vörösvári llt.Országos Levéltár. P 107. Oklevelek: Dl. 72224-72246
Eszterg. prim. llt. [eccles.]Prímási Levéltár. Esztergom. Archivum Ecclesiasticum Vetus. Oklevelek: DF 248962-249081; 261227-261228; 278924-278974.
Eszterg. prim. llt. sec.Prímási Levéltár. Esztergom. Archivum saeculare. Acta radicalia. Oklevelek: DF 248071-248862; 278975-279054; 283648-283649; 285450; 286216; 286220.
Eszterg. Kápt. [házi] llt.Főkáptalani Levéltár. Esztergom. Oklevelek: 235725-238626; 264644-264699; 271786-271787; 282639; 283876-283917.
Eszterházy cs. llt. [= Kismart. Llt.]Az Esterházy család hercegi levéltára. Országos Levéltár. P 108-184. Oklevelek: DL 86814-89256; 98350-98351; 104816-104817; 107268; 107996; 108122.
Eszterházy Dán[iel] letét.Az Eszterházy család zólyomi levéltára; 1877-től Eszterházy Dániel letétjeként előbb a Magyar Nemzeti Múzeumban, majd az Országos Levéltárban. P 230. Oklevelek: DL 57182-57206; 105192; 105339-105340.
Fejérv. Ker. konv. házi llt.Székesfehérvári keresztes konvent magánlevéltára 1526 előtti oklevelei. Korábban a Pozsonyi Káptalan magánlevéltárában, 1969 óta az Országos Levéltár Mohács előtti gyűjteményében. Oklevelek: DL 39389-39394; 106084-106879.
Festetics(!) cs. llt.Festetich család keszthelyi levéltára. Országos Levéltár. P 234-286. Oklevelek: DL 19538; 59792-59793; 59795; 59799-59800; 59846; 91101-94056; 98352-98354; 104691-104761; 104818-104820; 107031; 107219; 107771; 108076-108080; 108103; 108123.
Forgách cs. llt.ghimesi Forgách cs. levéltára. Országos levéltár. P 287. Oklevelek: DL 71336-71399; 107678.
tancsi Földváry cs. llt.Megmaradt része: Pest Megyei Levéltár. Földváry család iratai. Oklevelek esetleg a levéltár ’Antemohácsiana’ gyűjteményében.
Füzy cs. llt.Egykor a család birtokában, Sáros megyében. Ma ismeretlen.
Galgóczi llt. [=Erdődy cs. llt.]Ma: Ausztria. Österreichische Staatsarchiv. Familienarchiv Erdődy /letét/. Oklevelek: DF 0. és Szlovákia. Štátny Ústredný Archív SR Bratislava. Erdődy család Galgóci Hitbizományi levéltára. Oklevelek: DF 278277-278389.
Görgey cs. llt.Görgey család görgői levéltára. Országos Levéltár. P 295. Oklevelek: DL 63604-63895.
Grassalkovich cs. llt.Országos Levéltár. P 429. Khueh-Héderváry cs. llt. Grassalkovics cs. levéltára. Oklevelek: DL 90301; 90475-90515.
Guary cs. llt.Ma: Pannonhalmi Főapátság Levéltára. Guary család iratai. Oklevelek: DF 257261-257409; 283752.
Gyömrői llt.Teleki család gyömrői levéltára. Országos Levéltár. P 654. Oklevelek: DL 39073; 86608-86771; 86873; 98434; 105152-105154; 108070-108072. Vö. Iványi Béla: A római szent birodalmi széki Teleki család gyömrői levéltára. Szeged, 1937.
Gyulafehárv. kápt. házi llt.Románia. Biblioteca Documentara ’Batthyaneum’ Alba Iulia. Gyulafehérvári káptalan magánlevéltára. Oklevelek: DF 277176-277804; 278412-278414; 287862. Vö. Beke Antal: Az Erdélyi káptalan levéltára Gyulafehérvárt. Budapest, 1899.
Gyulafehérv. prot.Országos Levéltár. Erdélyi országos kormányhatósági levéltárak. Gyulafehérvári Káptalan Országosi Levéltára. Protocolla. F 2. Középkori részeik: DL 31171-31172; 37009-37013.
Gyulay [L.] llt.Csánkinál: gróf Gyulay Lajos magánlevéltára, később Gyulay cs. levéltára, Kolozsvár. Ma: Gyulay-Kuun család levéltára. Erdélyi Múzeum Egyesület. Kolozsvár. Oklevelek: DF 252590-252644; 252884-252885.
Hanvay cs. llt.Országos Levéltár. P 310. Oklevelek: DL 56819-57065; 59056; 98355-98356; 107711; 108022.
Hevenessy(!) gy(űjt).Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtára. Budapest. Kézirattár. Collectio Hevenesiana. Vö. [Szilágyi Sándor:] A Budapesti Egyetemi Könyvtár kéziratainak czímjegyzéke. Második rész. Eredeti oklevelek és gyűjtemények. 395-700.p.
Hosszum. vár. llt.Egykor Hosszúmező város levéltára. Az iratok és oklevelek nagy része lappang.Kisebb része ma: Ukrajna. Zakarpatszkij Oblasztnoj Goszudarsztvennüj Archív, Beregovo. Máramaros megye levéltára: Máramarosi öt koronaváros. Csak egy kisebb része filmen illetve DF 274893-274899. Vö. Csatáry György: Levéltári kalászatok. Ungvár-Budapest, 1993.
Ibrányi cs. llt.Országos Levéltár. Ibrányi család levéltára. P 317. Oklevelek: DL
iharos-berényi Ilkey cs. llt.= Inkey (iharos-berényi) család. Lelőhelye ismeretlen.
Illésházy llt.Ma: Szlovákia. Štátny Oblastný Archív v Nitre. Illésházy család trencséni levéltára. Oklevelek: DF 228812; 266638; 266691-266740.
Jászó scr. vagy f. n.Ma: Szlovákia. Štátny Ústredný Archív SR Bratislava. Jászói konvent országos levéltára. Protocollumok középkori részei: DF 253826-253827; 280610-280611. Oklevelek: DF 250555-251973; 279064; 282640-282650.
Jeszenák cs. llt.Országos Levéltár. Jeszenák család levéltára. P 1391-1400. Oklevelek: DL 56722-56818; 63195; 105400-105421.
Jósika cs. llt.Ma: Románia. Arhiva Istorica a Filialei Din Cluj a Academiei RR. (Erdélyi Múzeum Egyesület egykori levéltára) Jósika család hitbizományi levéltára. Oklevelek: DF 257543-257638.
Justh cs. llt.Országos Levéltár. Justh család levéltára. P 314. Oklevelek: DL 39388; 56310; 63057-63595; 105317; 105345; 108034.
Kállay llt.Országos Levéltár. Kállay család levéltára. P 343. Oklevelek: DL 50616-56718; 108006-108022.
Kapy cs. llt.Országos Levéltár. Kapy család levéltára. P 346. Oklevelek: DL 59797-59798; 63098; 64007-64644.
Kassai titk. llt. Szlovákia. Archív Mesta Košic. Számos részben középkori oklevelek és iratok. Csánki által leginkább használt.: Archivum Secretum. Oklevelei: DF 269061-270045; 271022-271061.
Kazinczy gyűjteményKazinczy Gábor gyűjtemény. Magyat Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattár. Ms. 4868-4874.
Kende (kölcsei) cs. llt.Országos Levéltár. Kende (kölcsei) család levéltára. P 423. Oklevelek: DL 69657-69945.
Keczer cs. llt.Egykor Lapispatakon (Ploské, Szlovákia), Sáros vármegyében. Ma ismeretlen.
Kemény cs. llt. (Kolozsvárott).Ma: Erdélyi Múeum Egylet. Pusztakamarási Kemény család levéltára.
Kisfaludy cs. llt.Országos Levéltár. Kisfaludy család levéltára. P 431. és Kisfaludy család idősebb ága levéltára. P 432. Oklevelek: DL 56226; 61123-62162; 68185-68808; 94645; 104869; 107352; 107815; 108027-108032.
Khuen-Héderváry cs. llt.Országos Levéltár. Khuen-Héderváry cs. levéltára. P 427-429. Jelentős része 1956-ban elpusztult. Oklevelek: DL 50404; 90904-91082; 98430; 108075; 108104.
Kolozsmonostori apáts. llt. Kolozsvárott.Románia. Biblioteca Documentara ’Batthyaneum’ Alba Iulia. Gyulafehérvári Káptalan Levéltára. A Kolozsmonostori konvent magánlevéltára. Oklevelek: DF 274370; 275162-275460. Vö. Beke Antal: A kolozsmonostori konvent levéltára. In: Történelmi Tár 1896-1898.
Kolosmon. Prot.Országos Levéltár. Erdélyi országos kormányhatósági levéltárak.F 15. Kolozsmonostori konvent Levéltára. Protocollumok. Középkori részeik: DL 27190; 2779; 27923; 30394; 32507-32508; 33032; 36390-36407; 36932; 38101. Vö. Jakó Zsigmond: A Kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei. 1289-1556. Budapest, 1990. I-II.
Körmendi llt.Egykor a Batthyány család levéltára körmenden (ezen belül az iratsorozatok neve is jelezve). Ma: Országos Levéltár. Batthyány család levéltára. P 1313-1342. Számottevő része 1945-ben elpusztult. Oklevelek a DL-ben több helyütt. Egyes fondok hiányzó oklevelei a jelzet nélküli oklevelek közt is lehetnek.
Lelesz (Előtte évszám.) Ma: Szlovákia. Štátny Ústredný Archív SR Bratislava. Leleszi konvent országos levéltára. Acta anni. Oklevelek: DF
Lelesz el. Stat.Ma: Szlovákia. Štátny Ústredný Archív SR Bratislava. Leleszi konvent országos levéltára. Elenchus statutoriae. Oklevelek: DF
Lelesz metal. Ma: Szlovákia. Štátny Ústredný Archív SR Bratislava. Leleszi konvent országos levéltára. Metales. Oklevelek: DF
Lipics [Lippich] cs. llt.Egykor a Magyar Nemzeti Múzeum levéltárában, ma Országos Levéltár. Lippich család levéltára. Oklevelei: DL 67919-67971; 108041-108043.
Majláth Béla gyűjt.Majláth Béla gyűjtemény, melynek középkori része később a Magyar Nemzeti Múzeum Törzsanyagába került. Ma: Országos Levéltár. Mohács előtti gyűjtemény. Oklevelek a régi jelzet alapján.
Marczaltői llt. Egykor a br. Amadé család levéltára, melynek középkori része később a Magyar Nemzeti Múzeum Törzsanyagába került. Ma: Országos Levéltár. Mohács előtti gyűjtemény. Oklevelek a régi jelzet alapján. visszakereshetőek.
Mednyánszky cs. llt.Ma: Szlovákia. Štátny Oblastný Archív v Nitre. Mednyánszky család beckói levéltára. Oklevelek: DF 266490; 266741-266825.
Melczer cs. llt.Országos Levéltár. Melczer család llt. P 499. Oklevelek: DL 66650-66783.
Meskó cs. llt.Országos Levéltár. Zichy-Meskó család levéltára. Mohács utáni része 1956-banelpusztult. Oklevelek: DL 35809; 97918-97918-97942; 98409-98427; 107679; 107957-107991.
Mesterházi cs. llt.Egykor Poty-i levéltáruk volt. /Ausztria./ Mai sorsa ismeretlen.
Meszlényi cs. llt.Egykor a család birtokában, ma ismeretlen.
(tóti) Morocza cs. gyűjt.Ma: Veszprém megyei Levéltár. Morocza család levéltára. Oklevelek: DF 282713-282723.
Muz. llt.Egykor a Magyar Nemzeti Múzeum levéltárának törzsanyaga, évek szerint rendezve. Ma az Országos Levéltárban, Mohács előtti része a Diplomatikai Levéltárban, többi része az R szekcióban és az irat jellege szerinti gyűjteményekbe csatolva. Oklevelek: DL 39427-39428; 40001-48351; 50405; 50560; 50562; 50565-50566; 82007; 98467; 98487-98491; 104872-104873; 107693-107697; 107722; 107735; 108001-108005.
Nadányi cs. llt.Egykor a Magyar Nemzeti Múzeum levéltárában, majd Országos Levéltár. Nadányi család levéltára. Mohács utáni része 1945-ben elpusztult. Oklevelek: DL. 74574-74654.
Nagy (felső büki) cs. okl. Ma: Győr-Sopron Megyei Levéltár. Sopron. Felső-Büki Nagy család levéltára. Oklevelek: DF 264808-264810.
Nagy I[ván]. gyűjt.Ma: Országos Levéltár. R. 283. valamint OSzK Kézirattár. Fol Lat 3860-3861., 4079.; Quart. Lat 2495-2496., 2708., 2723-2724., 2728.
Nagy Imre gyűjt.Egykor a Nemzeti Múzeum törzsanyagában, idézett oklevelei ma az Országos Levéltár Mohács előtti gyűjteményében, valamint két címeres levél. A gyűjtemény kevés Mohács utáni darabja tárgyuk szerint több helyre beosztva.
Nagymihályi llt.A Nagymihályi család iratai a Sztáray család levéltárában. Ma: Országos Levéltár. P 644. Oklevelek: DL 85208-86125; 90782; 90792; 104874; 108064-108066; 108162. Kiadásuk (1457-ig): Sztáray oklt. I-II. Lásd Irodalomjegyzék
Nemz. Múz. Mss. Fol. Lat.Országos Széchenyi Könyvtár Kéziratár. Latin kötetes kéziratok. Folio.
NRAOrszágos Levéltár. Magyar Kamara Archivuma. Neo-Regestrata Acta. E 148. Oklevelek: DL. Több mint 31000 oklevél.
Nyitrai kápt. házi llt.
Nyitrai kápt. orsz. llt.
Nyitrai püsp. llt.
Orsz. Llt. Conscr. dical.Conscriptiones dicales. Ma: Conscriptiones portarum. Országos Levéltár. Magyar Kamara Archívuma. E 158.
Orsz. Llt. Eccles.Országos Levéltár. Magyar Kamara Archívuma. Acta Ecclesiastica. E 151. Mintegy 2500 oklevél: DL.
Orsz. Llt. Erd. Kancz. Llt.Országos Levéltár. Gubernium Transsilvanicum Levéltára. Cista Diplomatica. F 116-146. Oklevelek: DL 5357; 10461; 12593; 12674; 24438-24442; 33096.
Orsz. Llt. Urb. et conscr.Országos Levéltár. Magyar Kamara Archívuma. E 156. Középkori iratai: DL 36981-37008.
Ost(h)ffy cs. llt.Ma: Országos Levéltár. Ostffy család levéltára. P 532-533. Oklevelek: DL 73527; 73529; 86126-86467; 105178-105179; 108067.
Pannonh. főapáts. házi llt.Pannonhalmi Főapátság Levéltára. Capsarium. Oklevelek: DF 206801-208425; 236534; 283842-283874; 285442; 287859.
Perényi cs. llt.Ma: Országos Levéltár. Perényi család llt. P 537. Oklevelek: DL 70587-71207; 103958; 107699; 107751-107753; 108818.
Pestmegye llt.Egykor Pest megye levéltára. Eredeti oklevelek gyűjteménye. Ma: Pest. Megyei Levéltár. Mohács előtti gyűjtemény. DF 280073-280204.
Pesty Frigyes gyűjt.Magyar tudományos Akadémia Könyvtára. Kézirattár. Pesty Frigyes hagyatéka. Ms. 4899-4906. Csánki ezt használta.
Pécsi kápt. magán llt.Pécsi Székeskáptalan Magánlevéltára. Oklevelek: DF 257445-257450.
Pongrácz cs. llt.Egykor a Magyar Nemzeti Múzeum levéltárában, ma az Országos Levéltárban. Mohács utáni része elpusztult. Oklevelek: DL 84462; 94401-94898.
Pozsony város llt.Szlovákia. Archív Hlavného Mesta SR Bratislavy. Pozsony város levéltára. Oklevelek és levelek: DF 238627-243646; 246797; 247936; 274282-274351; 283367; 289136.
Pozsonyi. kápt. orsz. llt.Ma: Szlovákia. Štátny Úštredny archiv. Bratislava. Pozsonyi káptalan országos levéltára. Protokollumok középkori részei: DF 226984; 279998; 287760. Oklevelek: DF 225420-227608; 228377; 229357; 273790-273867; 285417-285421.
Proc. Tab.Országos Levéltár. Bírósági Levéltárak. Curiai Levéltár. Jelentős része elpusztult. Oklevelek: DL 98443-98451; 105799; 107747-107750; 107871.
Radák cs. llt.Országos Levéltár. Radák család levéltára. P. 565. Oklevelek: DL 67237-67263.
Rédey llt.Ma: Országos Levéltár. Rhédey család levéltára. P 588. Oklevelek: DL 60955-61122; 74411.
Révay cs. llt. (Gyulay, Szerém, Div. Fam. stb.) Ma: Szlovákia. Štátny Úštredny archiv. Bratislava. Révay család központi levéltára. Oklevelek: DF 259296-260579; 264545; 280465-280508; 283298; 285402; 285441; 286526-286528; 287017; 290676.
alapi Salamon cs. llt.Országos Levéltár. Salamon (alapi) család levéltára. P 591. Oklevelek: DL 66405-66443.
Sombory cs. llt.Országos Levéltár. Sombory család levéltára. P 607. Oklevelek: DL 36609; 65386-65489; 107691; 107710; 108035-108036.
Somossy cs. llt.Egykor a Magyar Nemzeti Múzeum Levéltárában, ma az Országos Levéltárban. Oklevelek: DL 107772-107778.
Soós cs. llt.Ma: Országos Levéltár. Soós család llt. P 608. Oklevelek: DL 57207-58003; 67838; 108023-108025.
Sopron városi llt.Győr-Sopron-Moson Megyei Levéltár, Sopron. Sopron város levéltára. Diplomatarium. Oklevelek: DF 201635-205056; 264700-264720; 283614; 286775.
Szendrei gyűjt.Szendrei János oklevélgyűjteménye. Budapest.
Szepesi kápt. orsz. llt.Ma: Szlovákia. Štátny Ústredný Archív SR Bratislava. Szepesi Káptalan Országos Levéltára. Protocolla DF 257939; 257956-257964; 266303; 267956; 274521; 274604; 275956. és Oklevelek: DF 240207; 250686; 262654-264113; 272742; 274583-274677; 290629-290632.
Szilassy Aladár llt.Szilassy cs. llt. Ma: Országos Levéltár. P 637. Oklevelek: DL 72489-72503; 94366-94377; 104848-104849; 105308-105330.
Szombathelyi kápt. házi llt.Ma: Szombathely. Egyházmegyei Levéltár. (Vasvár-)Szombathelyi káptalan (magán)levéltára. Oklevelek: DF 279066-279375. Vö. Regeszták a vasvári káptalan levéltárának okleveleiről (1130) 1212-1526. Készítette. Kóta Péter. Szombathely 1997. /Vas Megyei Levéltári Füzetek 8./
Tardy Sándor okl.Ismeretlen.
Tegze Zsigm. oklev.Tegze Zsigmond oklevelei (Komáromi András másolatai.). A levéltár sorsa ismeretlen.
Theőke cs. llt.Teöke család levéltára. Országos Levéltár P 682. Oklevelek: DL 13467-13513; 14006-14018; 14086; 14109; 14326; 14376; ; 23994; 24101; 24126; 26352; 26733-26750; 32164-32192; 39408-39412.
Toldalagi V[iktor]. llt. Egykor: Toldalagi Viktor levéltára Koronkán. Ma: Románia. Arhiva Istorica a Filialei Din Cluj a Academiei RR. (Erdélyi Múzeum Egyesület egykori levéltára) Toldalagi cs. iratai. Oklevelek: DF 257465-257542.
Tört. Társ. letét.Magyar Történelmi Társulat gyűjteménye. Egykor a Magya Nemzeti Múzeum Törzsanyagában, ma az Orsazágos Levéltárban. Oklevelek: DL 74457-74560.
Uz cs. llt.Úsz család uszfalvi levéltára. Ma: Szlovákia. Štatni Oblastný Archív v Prešove. Oklevelek: DF 268279-268705; 269426. Másik fele magángyűjtemény, ismeretlen helyen. Oklevelek: DF 277873-277887; 278355; 285403-285405.
Veszpr. Kápt. házi llt.Veszprémi Érseki Levéltár. Veszprémi Székeskáptalan Magánlevéltára. Oklevelek: DF 200353; 200610-201634; 230049-230077; 273681; 283184-283247; 287856; 289374.
Veszpr. Kápt. orsz. llt.Veszprémi Érseki Levéltár. Veszprémi Székeskáptalan Országos Levéltára. Oklevelek: DF 229844-230048; 230082-230083; 282803-282809.
Vécsey llt.Vécsey család llt. Egykor a család birtokában. Ma: Románia. Arhiva Istorica a Filialei Din Cluj a Academiei RR. (Erdélyi Múzeum Egyesület egykori levéltára) Vécsei család iratai. Oklevelek: DF 252821; 254214-254568; 291359.
Világosv. urbar. i. h.Világosvár urbariuma 1525-ből. Orsz. Levéltár. Dl. 37000 [Urb. et conscr. fasc. 61. n. 28.]
Vittnyédy József okl.Sorsa ismeretlen.
Wenzel-féle gyűjtemény.Egykor a Nemzeti Múzeum levéltárában, ma az Országos Levéltárban, a ’Magyar nemzeti múzeumi törzsanyag’ gyűjteményben. Oklevelek a régi jelzet alapján.
Zágrábi kápt. orsz. llt.Horvátország. Hrvatski Državni Arhiv. ’Archivum capituli Zagrabiensis’ gyűjteményei. Középkori részeik: DF 255506-257260; 274912-275161; 277906-277918; 286221-289226; 288955-288958; 291739.
Zarka cs. llt.Beolvasztva a Nemzeti Múzeum Törzsanyagába.Oklevelek a régi jelzet alapján visszakereshetőek.
Zerdahelyi llt.Zerdahelyi család levéltára. Egykor a Nemzeti Múzeum, Törzsanyag. Ma: Országos Levéltár. Oklevelek: DL 50088-50242.
Zsélyi llt. = Zichy cs. llt.Zichy család zsélyi levéltára. Országos Levéltár. P 707.Oklevelek: DL 75141; 76135-83049; 88389; 98428; 104854-104866; 105551-105553; 107665; 107701; 107779; 107956; 108051-108059.
Zsuki cs. llt.Ma: Erdélyi Múeum Egylet. Felsőmagyarzsuki Suky család levéltára. Oklevelek: DF 255152-255333.
 
Fekete Nagy: Trencsén – Forrásjegyzék
 
Akadémia kézirattára
Balassa-lvt.Balassa család levéltára. Ma: Országos Levéltár. P 11. Oklevelek: DL. 63977; 65686-66076; 107680; 108039. Vö. A Balassa család levéltára. 1193-1526. Fekete Nagy Antal kézirata alapján sajtó alá rendezte és szerkesztette Borsa Iván. Budapest, 1990.
Bossányi-lvt. (Akadémia kézirattára.)Feltehetően Magyar Tudományos Akadémia. Kézirattár. Oklevélgyűjtemény. Oklevelek az oklevélgyűjteményben.
[O. L.] Bossányi-lvt.Egykor a Magyar Nemzeti Múzeum levéltárában, majd az Országos Levéltárban. Mohács utáni része 1945-ben elpusztult. Oklevelek: DL 48998-49219.
Brogyáni-lvt.Štátny Oblastný Archív v Bratislave. Brogyáni család levéltára. Oklevelek: DF 250517-250540; 283264-283296; 285422-285424.
Csicsery-lvt.Országos Levéltár. Csicsery család levéltára. P 80. Oklevelek: DL 30084-30094; 31311774-32128; 36798-36802; 37350.
[O. L.] Ernszt-gyűjt.Az Ernst Múzeum kézirat- és okmánygyűjteménye. 1939-ben árverésen vásárolta meg az Országos Levéltár. Csak jegyzékei maradtak helyükön, az iratokat különféle fondokba szétosztották. Oklevelek: DL 50255-50328; 50543-50551; 105220-105257; 107667.
Garamszentbenedeki kvt.Ma: Szlovákia. Štátny Úštredny archiv. Bratislava. Garamszentbenedeki konvent hiteleshelyi levéltára. Oklevelek: DF 205057-206800; 261312-261418; 282899-282900; 286213.
Ghyczy-lvt.Országos Levéltár Ghyczy család levéltra. P 293. Oklevelek: DL 68084-68184.
Justh-lvt.Országos Levéltár. Justh család levéltára. P 324. Oklevelek: DL 39388; 56310; 63057-63595; 105317; 105345; 108034. Vö. A Justh család levéltára. 1274-1526. Közzéteszi Borsa Iván. Budapest, 1991.
Kossuth-lvt.Országos Levéltár. Kossuth család levéltára. P 439. Oklevelek: DL 66444-66473.
Köpcsényi lvt.A Batthyány-Strattmann család levéltára. Egykor Köpcsényben (Kittsee, Au.)
Maróthy-lvt.Egykor a Magyar Nemzeti Múzeum levéltárában, majd az Országos Levéltárban. 1945-ben elpusztult. Oklevelek fényképei: DL 95150-95180.
Metternich-Sándor lvt.Ma: Országos Levéltár. P. szekció. Sándor-Metternich cs. levéltára. P 592. Oklevelek: DL 75510-75820.
Motesiczky-lvt.Országos Levéltár. Motesiczky család levéltára. P 506. Oklevelek: DL 62471-62672; 107698; 107716.
Nádasdladányi-lvt.Országos Levéltár. Nádasdy család levéltára P 507. Oklevelek: DL 86498-86550.
Nedeczky-lvt.Országos Levéltár. Nedeczky család levéltára. P 512. Oklevelek: DL 71783-71834.
Nyáry-lvt.Egykor a Magyar Nemzeti Múzeum levéltárában, majd az Országos Levéltárban. 1945-ben elpusztult. Oklevelek fényképei: DL 95189-95226.
Ocskay-lvt.Az Ocskay család levéltára egykor a Nemzeti Múzeum levéltárában, majd az Országos Levéltárban. Mohács utáni része 1945-ben elpusztult. Oklevelek: DL 94398; 95230-95509; 104836-104838.
O. L. Kisebb letétek.Országos Levéltár. P. szekció. Kisebb családi és személyi fondok.
O. L. Tagányi-hagyaték.Országos Levéltár. Tagányi Károly gyűjteménye. Oklevelek: DL 50567-50615.
Rakovszky-könyvtár(!).Levéltári része ma: Szlovákia. Štátny Úštredny archiv. Bratislava. Rakovszky család rákói és nagyselmeci levéltára. Oklevelek: DF 258653-258676É 258696-258818.
Rákóczy-Aspremont cs. lvt.Országos Levéltár. Rákóczy-Aspremont család levéltára. Mohács utáni része 1956-ban elpusztult. Oklevelek: DL 71840-72223; 73113; 88782; 108046-108050.
Rudnay-lvt.Egykor a Magyar Nemzeti Múzeum levéltárában, majd az Országos Levéltárban. 1945-ben elpusztult. Oklevelek fényképei: DL 91099; 95598-95794; 104839-104840.
Simonyi-lvt.Országos Levéltár. Simonyi család levéltára. P 302-303. Oklevelek: DL 72507-72808; 75525.
Szádeczky-Kardoss cs. lvt.Országos Levéltár. Szádeczky-Kardoss család levéltára. P 610-617. Oklevelek: DL 39092; 72504-72506; 105383-105385; 105969-105970.
Szulyovszky-lvt.Országos Levéltár. Szulyovszky-Sirmiensis család levéltára. P 646. Oklevelek: DL 72817-72973; 105968.
Szunyogh-lvt.Országos Levéltár. Szunyogh család budetini levéltára. P 647. Oklevelek: DL 38913-38922; 70579-70586; 95872; 104850-104851.
Teleki cs. zabláti lvta.Országos Levéltár. Teleki család nagyzabláti levéltára. P 680. Oklevelek: DL 18746; 67344-67342.
Terstyánszky-lvt.Országos Levéltár. Mohács utáni része 1945-ben jórészt elpusztult. Oklevelek: DL 95921-95922.
Turóci-kvtMa: Szlovákia. Štátny Oblastný Archív v Banskej Bystrici. Besztercebányai káptalan levéltára: Turóci konvent hiteleshelyi levéltára: Oklevelek és iratok. Középkori részei: DF 268845-268872.; Štátny Oblastný Archív v Bytci. Turóc megye levéltára: Turóci registrum. DF 283070. Vö. Horváth Sándor: A liptói és turóczi registrum. In: Történelmi Tár. 1902.
Zay-lvt.Štátny Ústredný Archív SR Bratislava. A Zay család zayugróci levéltára. Oklevelek: DF 265543-265982; 266347; 285245-285370.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages