MEZŐVÁROSAI:

Teljes szövegű keresés

MEZŐVÁROSAI:
Felsőfa1u. L. Tiba m.-város a.
Kapos. Copus. Kopus. (1332–7: Páp. tiz.-l. 350. 366.) Kapus. (1364: Dl. 5341.) Kapus. Eghazas Kapus (1400: Lelesz. met. Ung. 45.) Kapolnaskapus. (1414: Dl. 10265.) Kapus oppidum. (1417: Lelesz. elench. statut. ) Nywyczkes-Kapos al. nom. Kapolnas-Kapos opp. (1469: Jászó. Statut. H. f. 3. n. 51. és prot. B. f. 244. 263.) A leleszi konvent, a Kápolnás- vagy Nyeviczkés-Kapos nevű részt pedig a homonnai Drugeth cs. bírta. Az utóbbi volt nagyobb. Az 1427. évi adólajstrom szerint 80 portán felül rugott, holott a leleszi konventé csak 10–20 körűl járt. (Az összeírás e helyen már kissé megcsonkúlt.) Országos vásárját pl. 1480-ban említik. (Dl. 31965.) – Ma Nagy-Kapos.
Pálócz. Palouch. Poloch. (1332–7: Páp. tiz.-l. 350. 366.) Palocz. (1334: Károlyi oklt. I. 96., 1474: Dl. 17569. sat.) Oppidum Palocz. (1461: Dl. 31771., 1480: Dl. 18371.) A hírneves Pálóczi család eme birtokáról vette nevét. A megye gyakran tartotta e helyen gyűléseit. Nagy-Kapostól é. esik, a megye dny. sarkában.
Szerednye. Zerednye poss. (1417: Dl. 10597; 125: Dl. 11631; 1453: Századok. 1871. 616.) Zerennye oppidum. (1455: Lelesz. 66. 6.) A Pálócziak bírták, kik mint az itteni Minden-szentekről nevezett egyház patronusai is szerepelnek. (1425.) 1451-ben Nyeviczke tartozékai közt is előfordúl. Csakugyan 1455 előtt a Homonnaiak, ezóta pedig Bacskai István és a leleszi konvent bírták zálogban, tartozékaival együtt. – A megye dk. sarkában fekszik.
Szobráncz. 1419-ben mint Tiba vár tartozéka előfordúl: «poss. Wasarostyba al. nom. Zobranch». Tehát már ekkor is vásáros hely volt. 1476-ban mint «oppidum»-ot említik. (Lelesz. B. 286. – L. Tiba m.-város a. is.)
Sztranyán. Ztranyan (1419: Pongrácz cs. llt.) Stranian. (1427: Dl. 32382.) Az 1427. évi adólajstrom szerint csak 10 j.-portával. Nagy-Mihály tartozéka volt; tőszomszédságában fekszik ma is. (V. ö. Nagy-Mihály m.-város a. Zemplénben.)
Tiba. Tysia. Thiba. (1382–7: Páp. tiz.-l. 350. 366) A XIV. sz.-ban «Thyba, Eghazas Tyba, Molnus Tyba, Nagh Tyba, Ol- (vagy) Olsow Tyba, Fel (vagy) Felsew Tyba.» (Sztár. oklt. II. 571. szerint.) 1419-ben Tiba vár tartozékai közt említik: «Felsewtyba, Wasarostyba alio nomine Zobranch, Nagtyba és Waynatynatyba» helységeket. (Pongrácz cs. llt.) Az 1427. évi adólajstrom: «Thyba, Felsewthyba és Warasthyba» (mindenik kétszer említve, más-más birtokossal) helységeket ismer, összesen (6+11; 7+16; 22+20) 82 j.-portával. – Ezek helyén ma Szobráncz, Tiba és Vajnatina feküsznek, közel egymáshoz. Tiba e néven (Thyba) később is előfordúl pl. 1445-ben, valamint már 1398-ban és 1449-ben is, midőn Zsigmond királytól heti, – majd mint «oppidum» a kormányzótól orsz. vásár tartásra engedélyt nyer, földesurai a Nagymihályiak kérésére. Utóbbi évben: alio nomine Felseufalu. (Nagymihályi llt.) «Vaynathyna» pl. 1427-ben és 1437-ben tűnik elénk, ez egyszerűhb alakban. (Dl. 32382. 18847., Nagymihályi levéltár. – V. ö. Szobráncz m.- város a. is.)
Ungvár. Hunguar. Hungwar. (1332–7: Páp. tiz. l.:350. 366.) Unghwar poss. (L. Nyeviczke vár a.) Unghwar opp. (1466: Dl. 31868; 1476: Jászó, prot. B. f. 254.V. ö. 1451: Haz. oklt. 416.) Mint Nyeviczke vár tartozékát (úgy látszik nagyrészt) a homonnai Drugethek bírták ez időben. Pénzverő házát 1451-ben, országos vásárát pl. 1466-ban említik. – Közelében állt a pálosoknak Krisztus szent testéről nevezett (a homonnai Drugethek által 1384-ben alapított) kolostoruk. (Rupp. II. 398., 1486: Lelesz prot. parv.)
Váras-Tiba. Vásáros-Tiba. L. Tiba és Szobráncz m.-városok a.
Összesen: 7 mezőváros.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages