ELŐSZÓ A HARMADIK KÖTETHEZ

Teljes szövegű keresés

ELŐSZÓ A HARMADIK KÖTETHEZ
E kötet a még hátralevő dunántúli megyéket foglalja magában. A feldolgozás módja ugyanaz, melyet a második kötetnél követtem, t. i. az ott kifejtett okok, főleg pedig a kútfő-anyag sokasága miatt az első köteténél terjedelmesebb, kimerítőbb. Ennek következtében azonban az I. kötetben hozzávetőleg megszabott keret tetemesen megnagyobbodott, úgyhogy az egész történelmi földrajzi mü a tervezett három kötet helyett öt kötetre fog terjedni. A hátralevő 4-ik kötet a Felvidék és Erdély egy részének, az 5-ik pedig Erdély többi részének s a kapcsolt részeknek leírását fogja adni. Hatodik kötetül végre az öt kötet egybefoglaló névmutatója következik.
Emez újabb beosztás miatt kellett jelen kötetet valamivel rövidebbre szabnom, s a már készen levő, nagy terjedelmű Pozsonyvármegyét a következő kötetre hagynom.
A második kötet megjelenése óta a levéltári kútfő-anyag gyűjtését szakadatlanul folytattam, e kötethez azonban mégis inkább az első két kötetben megnevezett levéltári forrásokból (Orsz. Levéltár, a Nemz. Muzeumban levő levéltárak, a pozsonyi, esztergomi és veszprémi káptalan, a pannonhalmi főapátság, a hg. és gróf Batthyány cs., a gr. Erdődy cs., a Kisfaludy cs., a hg. Eszterházy cs. levéltáraik sat.) merítettem.
Ezenkívül átkutattam a következő gyűjteményeket:
 
Bécs-Újhely város levéltára.
Dőry cs. levéltára (Nemz. Muzeum) Eszterházy Dániel gr. levéltára. (Nemz. Muzeum.)
Győri káptalan házi levéltára.
Győri káptalan orsz. levéltára.
Jakcsy (kusalyi) cs. levéltára.
Mesterházy Gyula úr levéltárából két oklevél. Szily Kálmán akad. főtitkár úr szivességéből.
Nagy-Szombat város levéltára.
Nyitrai káptalan magán levéltára.
Nyitrai káptalan orsz. levéltára.
Nyitrai püspökség levéltára.
Salamon (alapi) cs. levéltára. (Nemz. Muzeum.)
Szentiványi cs. levéltára. (Nemz. Muzeum.)
Thaly cs. levéltára. (Nemz. Muzeum.)
Zalavári apátság házi levéltára.
Zalavári apátság orsz. levéltára.
 
Végül hálás köszönetet mondok a Tekintetes Akadémia II. osztályának és Történelmi Bizottságának jóindulatú, megtisztelő bizalmukért és kegyes támogatásukért, s mindazoknak, a kik munkámat tanácsaikkal, felvilágosításaikkal avagy adatokkal támogatni, értékesebbé tenni szivesek voltak.
Budapest. 1897. október 11-én.
Dr. Csánki Dezső.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages