I. KÖTET 1829–1847

Teljes szövegű keresés

I. KÖTET
1829–1847
DEÁK FERENCZ BESZÉDEI
ELSŐ KÖTET
ÖSSZEGYÜJTÖTTE
KÓNYI MANÓ
BUDAPEST.
FRANKLIN-TÁRSULAT
MAGYAR IROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA.
1882.

 

ELŐSZÓ. VÉDŐ BESZÉD EGY RABLÓGYILKOS ÜGYÉBEN. A BOTBÜNTETÉS KORLÁTOZÁSÁRÓL. AZ ORSZÁGGYŰLÉS TÁRGYAINAK SORÁRÓL. A KÉT TÁBLÁNAK EGYMÁSHOZ VALÓ VISZONYÁRÓL. A JOBBÁGYOKNAK SZEMÉLY- ÉS VAGYONBELI BÁTORSÁGÁRÓL. I. A VALLÁS ÜGYÉBEN. AZ URBÉRI TELKEK MAXIMUMÁRÓL. AZ IRTVÁNYOK VISSZAVÁLTÁSÁRÓL. A FÖLDESÚR NEM TULAJDONOSA AZ URBÉRI TELEKNEK. A JOBBÁGYOK BIRTOKKÉPESSÉGÉRŐL. A JOBBÁGYOKNAK SZEMÉLY- ÉS VAGYONBELI BÁTORSÁGÁRÓL. A LENGYELEK ÉRDEKÉBEN. A KIRÁLY DORGÁLÓ LEVELÉRŐL. A KK. ÉS RR. TÁBLÁJÁNAK KÜLÖN FÖLTERJESZTÉSI JOGÁRÓL. A SZENTSZÉKEKRŐL. AZ ORSZÁGGYÜLÉS TÁRGYAINAK SORÁRÓL. A BIRÓI PARANCSOK ELTÖRLÉSÉRŐL. KÉT MEGYE KÖVETSÉGE EGY SZEMÉLYBEN. A BÉKEBIRÁKRÓL. A FELSŐ ITÉLŐSZÉKEK TAGJAINAK AZ ORSZÁGGYÜLÉS ÁLTAL VALÓ VÁLASZTÁSÁRÓL. A HATÁRŐRVIDÉKNEK POLGÁRI HATÓSÁG ALÁ RENDELÉSÉRŐL. A SZAVAZATOK VISSZAVONÁSÁRÓL. AZ ÚRISZÉKRŐL. A VÁROSI TANÁCS TAGJAINAK MINDEN POLGÁR ÁLTAL SZABADON VÁLASZTÁSÁRÓL. A VÁRMEGYEI ITÉLŐSZÉK ELNÖKÉRŐL. A BIRÁK ELMOZDÍTHATATLANSÁGÁRÓL. ÓVÁS. AZ ELNÖK HATÓSÁGÁNAK KÖRÉRŐL. A BIRÓI PARANCSOK ELTÖRLÉSÉRŐL. A MAGÁNJOG CODIFICATIÓJÁNÁL KÖVETENDŐ METHODUSRÓL. A JOBBÁGYOK BIRTOKKÉPESSÉGÉRŐL. AZ ŐSISÉGRŐL. AZ ORSZÁGGYÜLÉS ELLEN FÖLSZÓLALT BEREGHMEGYE MEGBÜNTETÉSÉRŐL. AZ EGYHÁZI FŐSZEMÉLYEK VÉGRENDELKEZŐ JOGÁRÓL. A HITBIZOMÁNYOKRÓL. A KIR. FISCUS ÖRÖKÖSÖDÉSÉRŐL. A VÉGRENDELETILEG OSZTATLANNAK HATÁROZOTT BIRTOK FÖLOSZTHATÁSÁRÓL. A PROTESTÁNSOK FÖLMENTÉSÉRŐL AZ EGYHÁZI TIZED ALÓL. A SZEMÉLYES SZABADSÁG OLTALMÁRÓL A TITKOS FELSŐ RENDELETEK ELLENÉBEN. AZ IRTVÁNYOK VISSZAVÁLTÁSÁRÓL. A FÖLDESÚR BIRÁSKODÁSÁRÓL SAJÁT ÜGYÉBEN. A MAGYAR NYELV ÉRDEKÉBEN. A ZSELLÉREK ELMOZDÍTÁSÁRÓL. A GABONAPÁLINKA FŐZHETÉSÉRŐL. A JOBBÁGYOK ÖRÖKVÁLTSÁGÁRÓL. A FÖLDESÚRI HATÓSÁGRÓL ÉS AZ ÚRBÉRI PERRŐL. A JOBBÁGYOK ÖRÖKVÁLTSÁGÁRÓL. A NYILVÁNOSSÁGRÓL AZ ÚRISZÉKEKNÉL A TANUK VALLOMÁSA HITELESÍTÉSE ALKALMÁVAL. A JOBBÁGYOKNAK SZEMÉLY- ÉS VAGYONBELI BÁTORSÁGÁRÓL. VÁLASZ A FERDINAND KIRÁLY KORMÁNYRA LÉPTÉT TUDATÓ KIR. LEIRATRA. ERDÉLY. A LEGELŐK TÁRGYÁBAN. ERDÉLY. FERDINAND KIRÁLY CZÍMÉRŐL. A BOLTNYÍTÁSRÓL. A WESSELÉNYI SZEMÉLYÉBEN MEGSÉRTETT SZÓLÁSSZABADSÁG TÁRGYÁBAN. AZ ELNÖK INTŐ JOGÁRÓL. A SZÓLÁS SZABADSÁGA TÁRGYÁBAN. A WESSELÉNYI SZEMÉLYÉBEN MEGSÉRTETT SZÓLÁSSZABADSÁG TÁRGYÁBAN. A KIR. FISCUS VÁDEMELŐ JOGÁRÓL. A KORMÁNY ÉS FEJEDELEM NEM EGY. A SZÓLÁS SZABADSÁGA TÁRGYÁBAN. III. A SZÓLÁS SZABADSÁGÁN EJTETT SÉRELMEK TÁRGYÁBAN. II. FERDINAND KIRÁLY CZÍMÉRŐL. A TÉRÍTGETÉSRŐL. A «JUNCTIM»-RÓL. A MAGYARORSZÁG ÉS AUSZTRIA KÖZÖTTI KAPCSOLATRÓL. A KATONASÁG ÉLELMEZÉSÉRŐL. A BÉKÉSMEGYEI SÉRELEM TÁRGYÁBAN. A MAGYAR NYELV ÉRDEKÉBEN. AZ ORSZÁGGYÜLÉS TÁRGYAINAK SORÁRÓL. A BOTBÜNTETÉSRŐL. A MAGYAR NYELV ÉRDEKÉBEN. ARTICULÁRIS DEPUTATIÓ. AZ ORSZÁGGYÜLÉS TÁRGYAINAK SORÁRÓL. A SZOBELI PEREK BIRÁINAK VÁLASZTÁSÁRÓL A SZ. KIR. VÁROSOKBAN. A PRAEVENTIVA CENSURÁRÓL ÉS A CAUTIÓRÓL. HORVÁT ISTVÁN ÉRDEMEINEK ELISMERÉSÉRŐL. A KISAJÁTÍTÁS JOGÁRÓL. AZ EGYHÁZI TIZEDRŐL ÉS A SZ. KIR. VÁROSOKRÓL. AZ ÁLLAM ENGEDÉLYEZTE MUNKÁK VISSZASZÁLLÁSÁRÓL AZ ÁLLAMRA. A LUDOVICA KATONAI INTÉZETRŐL. AZ ADÓ MEGAJÁNLÁSA ÜGYÉBEN. A CIRCULATIÓ. A FÖLDESÚR BÜNTETŐ HATÓSÁGÁRÓL. A MAGYAR NYELV ÉRDEKÉBEN. AZ ADÓ MEGAJÁNLÁSA TÁRGYÁBAN. AZ ORSZÁGOS BIZOTTSÁG TAGJA NEM MARADHAT, A KI KIRÁLYI HIVATALT VÁLLAL. A KIRÁLY RENDELKEZŐ JOGÁRÓL A KÖZLEKEDÉSI VÁLLALATOK KÖRÜL. A PRAEPARANDIÁK ÉS A POLYTECHNICUM TÁRGYÁBAN. KÖVETJELENTÉS. A KIRÁLYI PÁRNAK MAGYAR NYELVEN FOGADÁSÁRÓL. ALAKULÁS. A RÁDAY ÜGY. A KK. ÉS RR. TÁBLÁJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSERŐL. A PESTMEGYEI SÉRELEM ORVOSLÁSÁNAK ELSŐSÉGÉRŐL. A PRAEVENTIVA CENSURÁRÓL.

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages