A PESTI NAPLÓ CZIKKEIRŐL.

Teljes szövegű keresés

A PESTI NAPLÓ CZIKKEIRŐL.
A «Pesti Napló» 1862. november 4.-dikén megjelent számában a következő nyilatkozatot tette közzé:
Nyilatkozat.
A bécsi «Presse»-nek október 26-diki száma egy pesti czikket közöl, melynek czíme: «Egy életjele a Deák-pártnak».
Nem akarom e czikknek lényegét bírálgatni, de szó nélkül nem hagyhatom a czikkirónak reám vonatkozó azon állítását: hogy a «Pesti Napló»-ban egy fontos czikk sem jelenik meg, hacsak azt egy klubb az én elnökletem alatt meg nem bírálja s jóvá nem hagyja.
Ezen állítás valótlan. Nem ismerek klubbot, mely a «Pesti Napló» czikkeinek előleges átvizsgálásával foglalkoznék, ily klubbnak tehát, vagy bármi néven nevezhető efféle társulatnak sem elnöke, sem tagja soha nem voltam.
Váratlan volt előttem a «Presse» czikkírójának ezen tévedése 221már csak azért is, mert Pesten közönségesen tudva van: hogy én évenkint a nyári és őszi hónapokat folytonosan falun töltöm, oly vidéken, mely a vasúti vonalon kívül esik, s onnan rendesen, valamint ez idén is, október végével szoktam visszatérni. Ily távolból pedig, ha akarnám, sem tehetném: hogy a «Pesti Napló» czikkeit akár mint valamely klubbnak tagja vagy elnöke, akár mint magánszemély, előlegesen figyelemmel kísérjem.
Deák Ferencz.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT