IV. KÖTET 1866–1867

Teljes szövegű keresés

IV. KÖTET
1866–1867
DEÁK FERENC BESZÉDEI
NEGYEDIK KÖTET
ÖSSZEGYÜJTÖTTE
KÓNYI MANÓ
BUDAPEST
FRANKLIN-TÁRSULAT
MAGYAR IROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA.
1897.

 

LÓNYAY FÖLJEGYZÉSEI A KÖNIGGRÄTZI CSATA IDEJÉBŐL. DEÁK ÉS ANDRÁSSY Ő FELSÉGÉNÉL. ANDRÁSSY GR. LEVELE KEMÉNY BÁRÓHOZ. DEÁK FERENCZ Ő FELSÉGE KÉRDÉSEIRE. ORCZY BÉLA B. NAPLÓJÁBÓL. TISZA A TIZENÖTÖS BIZOTTSÁG JAVASLATAIRÓL. ANDRÁSSY ÉS LÓNYAY A KIEGYEZÉS TÁRGYÁBAN BÉCSBE HIVATNAK. A BÉCSI KÖZÖS ÉRTEKEZLETEK. ÉRTEKEZLETEK A MAGYAR KORMÁNYFÉRFIAKKAL. A BÉCSI KÖZÖS ÉRTEKEZLETEK. LÓNYAY LEVELE DEÁKHOZ A BÉCSI ÉRTEKEZLETEKRŐL. ANDRÁSSY ÉRTEKEZLETE HÜBNERREL ÉS LÓNYAY VÉLEMÉNYE AZ ANYAGI KÉRDÉSEKRŐL. LÓNYAY LEVELE ANDRÁSSYHOZ. ANDRÁSSY Ő FELSÉGÉNÉL. LÓNYAY Ő FELSÉGÉNÉL. AZ OSZTRÁK NÉMETEK A DUALISMUSRÓL. HORVÁTH ÉS ANDRÁSSY DEÁKNÁL TETT LÁTOGATÁSUKRÓL. A BÉCSI KÖZÖS ÉRTEKEZLETEK. ANDRÁSSY ÉS LÓNYAY A KORMÁNYNAK A TIZENÖTÖS BIZOTTSÁG JAVASLATÁRA TETT ÉSZREVÉTELEIRŐL. LÓNYAY MENYHÉRT NAPLÓJÁBÓL. ANDRÁSSY MAILÁTHNÁL. ANDRÁSSY Ő FELSÉGÉNÉL. A DEÁK-PÁRTIAK NEM AKARNAK FUSIÓT A CONSERVATIVEKKEL. A MAGYAR MINISZTERIUM. ORCZY BÉLA B. NAPLÓJÁBÓL. GHYCZY A KÖZÖS ÉRDEKŰ VISZONYOKRÓL. A MINISZTERIUM KINEVEZÉSÉNEK ELHALASZTÁSÁRÓL. EÖTVÖS JÓZSEF B. A HELYZETRŐL. ORCZY BÉLA B. NAPLÓJÁBÓL. VISSZAVONULJON-E A DEÁK-PÁRT? BEUST KÜLÜGYMINISZTERNEK NEVEZTETIK KI. DEÁK ÉS ANDRÁSSY A PÁRT VISSZAVONULÁSÁRÓL. A KÖNIGGRÄTZI CSATA BEFOLYÁSA A BALKÖZÉPIEK VÉLEMÉNYÉRE. DEÁK A SZEGEDIEKHEZ. Ő FELSÉGE LEIRATA. AZ ORSZÁGGYŰLÉSI PÁRTOK ALAKULÁSÁRÓL. A FÖLIRATRA ADANDÓ VÁLASZ TÁRGYÁBAN. FOLYTASSA-E A HÁZ MUNKÁLKODÁSÁT? ORCZY BÉLA BÁRÓ NAPLÓJÁBÓL. A BALOLDAL TISZTELETÉRE RENDEZETT FÁKLYÁSMENETRŐL. A FÖLIRATI BIZOTTSÁG TÁRGYALÁSAIRÓL. A BÉCSI HANGULATRÓL. FELIRATI JAVASLAT. DEÁK FÖLIRATÁRÓL. A KORMÁNY DEÁK FÖLIRATÁRÓL. A NEMZETISÉGEK KÖVETELÉSEIRŐL. A FŐRENDIHÁZ FÖLIRATI VITÁJA. DEÁK ÉS BEUST TALÁLKOZÁSA. ANDRÁSSY BEUSTRÓL. HADKIEGÉSZÍTÉSI PATENS. ÚJÉVI TISZTELGÉS DEÁKNÁL. AZ ORSZÁGGYŰLÉS ÜDVÖZLŐ KÜLDÖTTSÉGE Ő FELSÉGÖKNÉL. A KORMÁNY TÖRVÉNYJAVASLATA A KÖZÖS ÜGYEKRŐL ÉS ALKOTMÁNYOS KEZELÉSÖKRŐL. ÉRTEKEZLETEK BEUSTNÁL ÉS BELCREDINÉL. A KÖZÖS ÉRTEKEZLETEK MEGÁLLAPODÁSAI. BEUST A BÉCSI TÁRGYALÁSOKRÓL. AZ INCOMPATIBILITÁSRÓL. A HADKIEGÉSZÍTÉSI RENDELET ELLEN. LÓNYAY KÖZLI DEÁKKAL A BÉCSI MEGÁLLAPODÁSOKAT. ÉRTEKEZLET DEÁKNÁL A BÉCSI MEGÁLLAPODÁSOKRÓL. A MINISZTERI JELÖLTEK ÉRTEKEZLETE DEÁKKAL. PULSZKY FERENCZRŐL. ANDRÁSSY BÉCSBEN. A VÉDRENDSZER TÁRGYÁBAN KÉSZÜLT FÖLIRAT ÁTADATIK Ő FELSÉGÉNEK. ANDRÁSSY LEVELE MAILÁTHOZ. DEÁK ÜZENETE ANDRÁSSYHOZ. ÉRTEKEZLETEK A BÉCSI MEGÁLLAPODÁSOK TÁRGYÁBAN A NEMZETI MUZEUM TÁRGYAIRÓL CSAK AZ ORSZÁGGYŰLÉSNEK VAN JOGA RENDELKEZNI. A BALOLDAL HATÁROZATA A KÖZÖSÉRDEKŰ VISZONYOKRA VONATKOZÓ KISEBBSÉGI VÉLEMÉNY TÁRGYÁBAN. A HATVANHETES BIZOTTSÁG MEGKEZDI TÁRGYALÁSAIT. KÖVETKEZIK-E A PRAGMATICA SANCTIÓBÓL A KÖZÖS VÉDELMI KÖTELEZETTSÉG? FIGYELEMBE VEENDŐ-E, HOGY Ő FELSÉGE ALKOTMÁNYOS JOGOKKAL RUHÁZTA FÖL TÖBB ORSZÁGAIT? A KERESKEDELMI KÉPVISELTETÉSRŐL A KÜLFÖLD IRÁNYÁBAN. A HADÜGYRŐL. A PÉNZÜGYRŐL. A DELEGATIÓKRÓL. KI NEVEZI KI A KÖZÖS MINISZTEREKET? A DELEGATIÓKRÓL. A KÖZÖS MINISZTERIUMRÓL. A KÖZÖS KÖLTSÉGEKRE SZÜKSÉGES ÖSSZEGEKNEK A KÖZÖS PÉNZÜGYMINISZTER KEZÉHEZ SZOLGÁLTATÁSÁRÓL. A DELEGATIÓKRÓL. AZ ÁLLAMADÓSSÁGOKRÓL. A VÁM- ÉS KERESKEDELMI SZÖVETSÉGRŐL. A HATVANHETES BIZOTTSÁG UTOLSÓ KÉT ÜLÉSÉBŐL. DEÁK A BALKÖZÉP MAGATARTÁSÁRÓL A HATVANHETES BIZOTTSÁGBAN. LEVÉLVÁLTÁS ANDRÁSSY ÉS MAILÁTH KÖZÖTT. AZ OSZTRÁK VISZONYOKRÓL ÉS BELCREDI BUKÁSÁRÓL. DEÁK BÉCSI ÚTJÁRÓL. ANDRÁSSY ÉS DEÁK BÉCSI ÚTJÁRÓL ÉS TANÁCSKOZÁSOK A HONVÉDELMI MINISZTERIUM KÉRDÉSÉBEN. AZ 1848-DIKI TÖRVÉNYEK MEGVÁLTOZTATÁSÁRA VONATKOZÓ KIVÁNSÁGOK. A MAGYAR MINISZTERJELÖLTEK BÉCSBEN. MINISZTERTANÁCSOK BÉCSBEN. TÜNTETÉSEK. DEÁK AZ ALKOTMÁNY VISSZAÁLLÍTÁSÁRÓL. Ő FELSÉGE HELYREÁLLÍTJA AZ ALKOTMÁNYT ÉS MEGALAKÍTJA A FELELŐS MINISZTERI KORMÁNYT. AZ ALKOTMÁNY VISSZAÁLLITÁSAKOR. A DEÁK-PÁRT TAGJAIHOZ. PEST VÁROSA KÉPVISELŐTESTÜLETÉHEZ. AZ ORSZÁGGYŰLÉSI IFJUSÁGHOZ. BUDA FŐVÁROS KÜLDÖTTSÉGÉHEZ.

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages