V. KÖTET 1867–1868

Teljes szövegű keresés

V. KÖTET
1867–1868
DEÁK FERENC BESZÉDEI
ÖTÖDIK KÖTET
Összegyüjtötte
KÓNYI MANÓ
BUDAPEST.
FRANKLIN-TÁRULAT
MAGYAR IROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA.
1889.

 

KOSSUTH NYILT LEVELÉRŐL. KOSSUTH TERVÉRŐL AZ ALSÓ-DUNAI CONFŒDERATIO TÁRGYÁBAN. A KORONÁZÁS ELŐTT ELINTÉZENDŐ TÖRVÉNYJAVASLATOKRÓL. AZ OSZTRÁK BIRODALMI TANÁCSRÓL. KAISERFELD AZ OSZTRÁK PÁRTVISZONYOKRÓL ÉS ANDRÁSSY GRÓFRÓL. A HORVÁT ORSZÁGGYŰLÉS FÖLOSZLATÁSÁRÓL ÉS FIUME MEGHIVÁSÁRÓL A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉSRE. A KÖZÖS ÜGYEKRŐL SZÓLÓ MINISZTERI TÖRVÉNYJAVASLAT TÁRGYALÁSA. A NÁDORVÁLASZTÁS ELHALASZTÁSÁRÓL. LÓNYAY Ő FELSÉGÉNÉL ÉS A BÉCSI VISZONYOKRÓL. V. FERDINÁND ÉS FERENCZ KÁROLY LEMONDÁSA TÁRGYÁBAN ÉS A KORONÁZÁSI HITLEVÉLRŐL. A KORONAŐRÖK ESKÜLETÉTELÉRŐL. A KORONÁZÁS ELŐTTI INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS A KORONÁZÁSI AJÁNDÉKRÓL. I. FERENCZ JÓZSEFNEK MAGYARORSZÁG KIRÁLYÁVÁ AVATÁSÁRÓL ÉS KORONÁZÁSÁRÓL. AMNESTIA. KIRÁLYI LEIRATOK AZ 1865. ÉVI KOLOZSVÁRI ELNAPOLT ORSZÁGGYŰLÉS FÖLOSZLATÁSÁRÓL S AZ 1863/4. NAGY-SZEBENI TARTOMÁNYGYŰLÉS ÖSSZES H… A NEMZETISÉGI KÉRDÉSRŐL, AZ ERDÉLYI UNIÓRÓL ÉS A ZSIDÓK JOGEGYENLŐSÉGÉRŐL KÉSZÍTENDŐ TÖRVÉNYJAVASLATOK TÁRGYÁBAN. A BUDAI KIRÁLYI PALOTÁRA KITŰZHETŐ-E FEKETESÁRGA ZÁSZLÓ? BÉCSI ÉRTEKEZLET A KIEGYEZÉS ÜGYÉBEN. A MINISZTERIUM JAVASLATA A QUÓTA ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁGOK TÁRGYÁBAN KIKÜLDENDŐ BIZOTTSÁGRA NÉZVE. A KÉPVISELŐHÁZ ELNAPOLJA ÜLÉSEIT. TISZTELGÉS DEÁK FERENCZNÉL. AZ 1867-DIK ÉVI KÉPVISELŐHÁZ BALOLDALÁNAK PROGRAMMJA. HEVES ÉS KÜLSŐ-SZOLNOK VÁRMEGYÉK TÖRVÉNY- ÉS ALKOTMÁNYELLENES HATÁROZATÁNAK MEGSEMMISITÉSÉRŐL. DEÁK LEVELE ANDRÁSSYHOZ. PARLAMENTI MINISZTERIUM ALAKÍTÁSÁNAK KÉRDÉSE A LAJTÁNTÚLI ORSZÁGOKRA NÉZVE. BECKE ANDRÁSSYRÓL. LÓNYAY TERVE AZ ÁLLAMADÓSSÁGI TERHEK LESZÁLLÍTÁSÁRÓL. TANÁCSKOZÁSOK A QUÓTA ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG TÁRGYÁBAN. A QUÓTA ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁGOK TÁRGYÁBAN KIKÜLDÖTT ORSZÁGOS BIZOTTSÁG MEGALAKULÁSÁRÓL. A MAGYAR ORSZÁGOS KÜLDÖTTSÉG TANÁCSKOZÁSAI A QUÓTÁRÓL. EÖTVÖS LEVELE LÓNYAYHOZ. A QUÓTA ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG TÁRGYÁBAN KIKÜLDÖTT MAGYAR ORSZÁGOS BIZOTTSÁG ELSŐ JAVASLATÁRÓL ÉS A MÁSIK KÜLDÖTTSÉGNEK REÁ ADOTT VÁL… LÓNYAY LEVELE ANDRÁSSYHOZ AZ ÁLLAMADÓSSÁGOK KÉRDÉSÉRŐL. NÉZETELTÉRÉS A KÉT PÉNZÜGYMINISZTER KÖZT AZ ÁLLAMADÓSSÁG KÉRDÉSÉBEN. LÓNYAYNAK OSZTRÁK BIZALMI EMBERE AZ ÁLLAMADÓSSÁG KÉRDÉSÉRŐL. A MAGYAR ORSZÁGOS KÜLDÖTTSÉG TANÁCSKOZÁSAI AZ ÁLLAMADÓSSÁG KÉRDÉSÉRŐL. A MAGYAR ORSZÁGOS KÜLDÖTTSÉG TANÁCSKOZÁSAI A BIRODALMI TANÁCS KÜLDÖTTSÉGÉNEK VÁLASZIRATÁRÓL. A QUÓTA ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG TÁRGYÁBAN KIKÜLDÖTT KÉT ORSZÁGOS BIZOTTSÁG MAGÁNÉRTEKEZÉSE. GHYCZY A KÜLDÖTTSÉGEK TÁRGYALÁSAIRÓL. LÓNYAY LÁTOGATÁSA DEÁKNÁL AZ ÁLLAMADÓSSÁG TÁRGYÁBAN. A MAGYAR ORSZÁGOS KÜLDÖTTSÉG FELELETE A BIRODALMI TANÁCS KÜLDÖTTSÉGÉNEK VÁLASZIRATÁRA. LÓNYAY ELŐTERJESZTÉSE AZ ÁLLAMADÓSSÁG TÁRGYÁBAN. A BIRODALMI TANÁCSBAN KÉPVISELT ORSZÁGOK PARLAMENTI MINISZTERIUMA ALAKÍTÁSÁNAK ELHALASZTÁSÁROL, S A KÉT MINISZTERIUMNAK A KÖZÖS E… LÓNYAY KÜLDÖTTJE P.-SZT-LÁSZLÓN, S DEÁK LEVELE AZ ÁLLAMADÓSSÁG TÁRGYÁBAN. MINISZTERI ÉRTEKEZLETEK BÉCSBEN. A KÜLDÖTTSÉGEK KÖZÖS MEGÁLLAPODÁSAIRÓL AZ ÁLLAMADÓSSÁG ÉS A QUÓTA TÁRGYÁBAN. A HEVESI ÜGY. A KIEGYEZÉS AZ OSZTRÁK BIRODALMI TANÁCS KÉPVISELŐHÁZÁBAN. A KIEGYEZÉS A BIRODALMI TANÁCS URAK-HÁZÁBAN. AZ ÁLLAMADÓSSÁGRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYJAVASLAT TÁRGYÁBAN. MAGYARORSZÁG IGÉNYE DALMATIÁRA. AZ ÁLLAMJEGYEKBŐL ÁLLÓ FÜGGŐ ADÓSSÁG MENNYISÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL. A KERESKEDELMI HAJÓK LOBOGÓJÁRÓL. A MAGYAR KIRÁLY PÉNZVERÉSI JOGÁRÓL. A KIEGYEZÉSI TÖRVÉNYEK KIHIRDETÉSÉRŐL ÉS A DELEGATIO TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL. ÚJÉVI ÜDVÖZLÉSEK. GYÁMLEÁNYÁHOZ. A HADI HAJÓK LOBOGÓJÁRÓL. DEMOKRATA-KÖRÖK. A SZ.-FEHÉRVÁRI LÖVÉSZ-TÁRSULATNAK. A SZEGEDI SZABADELVŰ KÖR KÜLDÖTTSÉGÉHEZ. A BIHARI PONTOK ÉS AZ ORSZÁGYŰLÉSI BALOLDALI KÖR NYILATKOZATA. A PÁPAI HADSEREG RÉSZÉRE VALÓ ÁLLÍTÓLAGOS TOBORZÁSRÓL. A SAJTÓSZABADSÁGOT ERDÉLYBEN IS LÉTRE KELL HOZNI. A GÖRÖG-KELETI ROMÁN METROPOLIA FÖLÁLLÍTÁSÁBÓL EREDŐ JOGVISZONYOK ELINTÉZÉSÉNEK MÓDJÁRÓL. A SZ. KIR. VÁROSOK, KERÜLETEK ÉS RENDEZETT TANÁCSÚ VÁROSOK TÖRVÉNYKEZÉSI KÖLTSÉGEI TÁRGYÁBAN. PERCZEL MÓR LEÁNYÁNAK ELHUNYTA ALKALMAKOR. A MENTELMI BIZOTTSÁG JELENTÉSÉVEL EGYÜTT KI KELL-E NYOMATNI AZ INCRIMINÁLT CZIKKEKET? ELŐRE KIMONDJA-E A HÁZ, HOGY JÖVŐRE A SÓ ÁRA MINDENÜTT AZ ORSZÁGBAN EGYFORMA LEGYEN? A DOHÁNYEGYEDÁRUSÁG ELTÖRLÉSE ELVBEN KIMONDASSÉK-E? A LŐRE NEM ESIK FOGYASZTÁSI ADÓ ALÁ. A FÉLEGYHÁZI ZENDÜLÉSRŐL. A JÖVEDELMI ADÓ KIVETÉSÉNÉL KÖVETENDŐ ELJÁRÁSRÓL. AZ ITÉLŐSZÉKEKNEK MINISZTERI ELLENJEGYZÉS NÉLKÜL KINEVEZETT TAGJAIRÓL. AZ ADÓK BEHAJTÁSÁNAK MÓDJÁRÓL S A TÖRVÉNYHATÓSÁGOK JOGKÖRÉRŐL. VÁRADY GÁBOR NAPLÓJÁBÓL. A VÉDERŐRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYJAVASLATOK TÁRGYÁBAN. A KATONÁK POLGÁRI JOGAIRÓL. BETŰRENDES TÁRGY-ÉS NÉVMUTATÓ.

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages