A POLGÁRI TÖRVÉNYKEZÉSI RENDTARTÁS SZAKASZONKINTI TÁRGYALÁSA MELLŐZTESSÉK.

Teljes szövegű keresés

A POLGÁRI TÖRVÉNYKEZÉSI RENDTARTÁS SZAKASZONKINTI TÁRGYALÁSA MELLŐZTESSÉK.
A képviselőház igazságügyi bizottsága jelentékeny módosításokat tett az igazságügyi miniszternek a polgári törvénykezési rendtartás tárgyában előterjesztett javaslatán és saját alkotásaiból és a miniszteri tervezetből új perrendet állított össze.
A képviselőház 1868. szept. 24-dikén tartott űlésében Eötvös József b. vallás- és közoktatásügyi miniszter annak elhatározását kérte, hogy a népnevelésről szóló és a törvénykezésre vonatkozó törvényjavaslatokat, mint különösen sürgőseket, az osztályok mindenekelőtt vegyék tárgyalás alá.
Deák Ferencz: T. ház! A perrendtartásra vonatkozó törvényjavaslat kétségenkívül a legsürgősebbek egyike, mert tán semmi 6sincs oly rossz állapotban, mint éppen a perrendtartás. Ez átalános hang az egész országban.
Én azon munkálatot átnéztem, és azon meggyőződésre jutottam, hogy ha mi azt szakaszonkint tárgyaljuk, minden szakaszt külön vitatkozás alá veszünk, minthogy a szakaszok száma szinte 600: ez oly óriási hosszú időt vesz igénybe, hogy ezen ülésszak alatt lehetetlen rajta keresztül mennünk; és így ismét bizonytalan időre a zavart perrendtartás bonyodalmaiban maradnánk. Én úgy vettem tekintetbe a dolgot, hogy ilyen rendszeres munkánál, ha valamely pontot megváltoztat az ember, akkor igen sokat kell megváltoztatni: mert szoros összefüggésben kell különösen a perrendtartási törvény egyes részeinek lenni. Én tehát azt tartanám czélszerűnek, hogy bízzuk meg azon bizottságot, mely e munkát készítette, azzal, hogy jelölje ki azon fő és irányadó kérdéseket – ez alig lesz egynehány, talán 3–4 – melyek az egész munkának mintegy vezérelvül szolgálnak, vagy a melyeknek gyakorlatilag eldöntése hosszabb vitatkozást kiván. Ilyen például – a mi hosszabb vitatkozást fog kivánni – az, hogy a királyi tábla egy maradjon-e vagy több appellatorium állíttassék-e föl? Jelölje ki a bizottság ezen nehány pontot, azok fölött tanácskozzanak az osztályok, s azután országos űlésben vitassuk meg s állapítsuk meg, s annak alapján a többit en bloc fogadjuk el. (Átalános helyeslés.)
A képviselőház elfogadta Deák Ferencz indítványát.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages