VÁLASZTÓIHOZ.

Teljes szövegű keresés

VÁLASZTÓIHOZ.
Pest belvárosa választóinak küldöttsége 1872. április 21-dikén megkérte Deák Ferenczet az országgyűlési képviselőjelöltség elfogadására. Deák Ferencz válasza ez volt:
«Hálás köszönet e megtiszteltetésért. Most negyedszer szólítanak föl Pest belvárosának polgárai e nehéz pályára. Engedjék, hogy e negyedik fölszólítást úgy tekintsem, mint annak zálogát, hogy eddigi eljárásomat helyeslik, hogy az elvekben, melyeket követtünk, osztoznak, hogy azt a politikát, melyet országgyűlési működésünkben zsinórmértékül vettünk, továbbra is fön akarják tartani. (Átalános helyeslés.)
Nem hiszem, nem szabad hinnem, hogy az országban legyenek emberek, kik a hazát szándékosan bajba akarják vinni, veszélybe akarják dönteni. Szabad országban a vélemények különbözők lehetnek, a vélemények szabadok. Föl kell tennem mindenkiről, hogy azért ragaszkodik a maga nézetéhez, mert azt tartja az országra nézve a legüdvösebbnek.
Én is azt hiszem, hogy a kiegyenlítés, a mely megtörtént, az alapelvek, melyek politikánkban vezéreltek, jelen körülményeink között az egyedüliek, melyek hazánk fölvirágzását eszközölhetik. (Élénk helyeslés.)
Lehet, hogy egyik-másik tárgyban tévedünk; a tévedést helyreigazítja az idő; de az alapnak rendíthetetlennek kell maradnia. Mert ha az alap megrendíttetik, előreláthatatlan bajok fognak bekövetkezni, melyek az országot veszélybe dönthetik. (Élénk tetszésnyilatkozatok.) Érzem a föladat nehézségét, ismerem az óriási felelősséget, mely minden képviselő vállait terheli, és aggódva fogadom el a megtiszteltetést. (Perczekig tartó viharos éljenzés.) Aggódva fogadom el, és pedig nemcsak a nehézségek, nemcsak az idők és körülmények fenyegető veszélyei miatt, hanem aggódva azért is, mert attól tartok, hogy hanyatló korom és többszöri betegeskedésem nem engednek elég 349erőt azt tennem, mit tenni óhajtanék, s a mit tennem kellene. (Megindulás.)
Bízom önök szeretében, hogy ott, hol erőm kimerülése miatt gyöngébbnek látnak, elnézéssel lesznek.
Elfogadom a bizalmat azért, mert azt hiszem, hogy ha valaki nem bír is annyit tenni, mint a mennyit tenni szeretne, tegyen a hazáért annyit, a mennyit tud. (Zajos tetszésnyilvánítások.)
Ismétlem köszönetemet s hozzá a kérést csatolom: legyenek elnézéssel és türelemmel irántam, ha előrehaladt napjaimban ily nehéz pályára lépni és ily súlyos megbizást elfogadni merek; legyenek meggyőződve, hogy midőn elfogadom, csupán csak kötelességérzetből teszem. (Hosszas élénk éljenzés.)

 

II.

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages