NAPÓLEON (Napoléon Bonaparte; 1769–1821) francia hadvezér, majd császár

Teljes szövegű keresés

NAPÓLEON (Napoléon Bonaparte; 1769–1821) francia hadvezér, majd császár
Amelyik hadvezér ütközet előtt túl sokat törődik a tartalékokkal, azt biztosan legyőzik.
Id. Jevgenyij Viktorovics Tarle: Napóleon, Gondolat, Bp., 1967. 2. f. 34. Déry Tibor és Aranyossy Pál;
Ha békét tudnék kötni, arra jóval büszkébb lennék, mint a katonai sikerek révén szerzett kétes hírnévre…
Uo. 36.;
Már nincs messze az idő, amikor tudatára fogunk jutni annak, hogy Angliában csak úgy szállhatunk partra, ha előbb meghódítjuk Egyiptomot.
I. m. 3. f. – Uo. 50.;
Katonák! Negyven évszázad tekint le rátok e piramisok csúcsáról!
Uo. 55.;
Sohase kutassátok annak az embernek a politikai pártállását, aki az igazságát keresi nálatok.
I. m. 5. f. – Uo. 90.;
Röviden és homályosan fogalmazzatok.
Uo. 91.;
Jobb egy birkákból összeverődött hadsereg, amelyet oroszlán vezérel, mint egy birka parancsnoksága alatt álló oroszlánsereg.
I. m. 6. f. – Uo. 95.;
Antwerpen az angolok szívének szegzett pisztoly.
Uo. 113.;
Ha valaha ismeretlen városba kerülsz, akkor ne unatkozzál, hanem tanulmányozd a várost, hátha el kell egyszer foglalnod.
– Gyerünk, ébredjenek fel, miniszter polgártársak, még csak éjjel két óra van! Még nem szolgálták meg a fizetésüket, amelyet a francia néptől húznak.
Uo. 114.;
A sajtó irányításához csak ostor és sarkantyú szükséges.
Uo. 120.;
Minden katona a tarsolyában hordja a marsallbotot.
I. m. 8. f. – Uo. 150.;
A háborúnak el kell tartania önmagát.
I. m. 10. f. – Uo. 197.;
A legnagyobb erkölcstelenség az, amikor valaki olyan dologba fog, amihez nem ért.
Uo. 206.;
A politikában ismeretlen fogalom a szív, csak a fej számít.
I. m. 11. f. – Uo. 223.;
Csak a korgó gyomrok forradalma veszedelmes.
Uo. 244.;
…csak azok a nemzetek folytathatnak tárgyalásokat saját biztonságuk veszélyeztetése nélkül, amelyek erősek.
…el kell ismernem, hogy a társadalmi állapotok fejlődése, az erkölcsök elpuhulása nem tűri, hogy az egész népből katonát faragjunk.
I. m. 15. f. – Uo. 336.;
Nekem küldetésem van, és csak azért maradok életben, hogy ezt a küldetést beteljesítsem. El kell mesélnem az utókornak azokat a hőstetteket, amelyeket véghezvittetek…
Uo. 358.;
Ha van közöttetek olyan katona, aki hajlandó megölni a császárt, itt vagyok!
I. m. 16. f. – Uo. 370.;
A fő dolog, uraim, hogy ne utánozzuk a régi görögök példáját, akik hiábavaló vitatkozással töltötték az idejüket, mialatt az ellenség faltörő kosai már a város kapuit döngették.
Uo. 383.;
…a filozófia nagyon hasznos dolog a tudós dolgozószobájában. A katonának azonban dicsőség, rang, kitüntetés, jutalom kell. A Köztársaság seregei nagy haditetteket hajtottak végre, mert e seregek jóravaló földművelők és parasztok fiaiból rekrutálódtak…
I. m. Összegezés – Uo.426.;
Egy népet csak úgy lehet vezetni, ha jövőt mutatunk neki; a vezető: reménységmondó.
Notre chemin. Les plus beaux mots humains sur la vie "humaine". (Préface de Bernard Fay.) Éditions Balzac, Párizs, 1943. 130. Molnos Lipót;
A bátorságot nem lehet hamisítani, olyan erény, amely nem ismer képmutatást.
Uo. 73.;
A nagy emberek meteorok: felemésztik önmagukat, hogy fénnyel árasszák el a világot.
Beszéd Lyonban. 1791. – Larousse des citations françaises et étrangeres. (Publ. sous la direction de Robert Carlier, Pierre Josserand, Samuel S. de Sacy, avec le concours de Jean-Louis Lalanne.) Larousse, Párizs, 1976. A/516. 2. sz.
Újra kellett volna kezdeni a forradalmat, hogy annak révén kiaknázhassam azokat a lehetőségeket, amelyeket csak az ilyen mélyen járó mozgalom adhat. Fel kellett volna kavarnom a forradalom minden szenvedélyét, hogy vak erejéből meríthessek. Enélkül lehetetlen volt megmenteni Franciaországot.
Ami a leginkább megdöbbent engem a világban, az az erő tehetetlensége, a két hatalom közül: erő és értelem, végül mindig az erő a legyőzött.
Birodalmamat tulajdonképpen a jakobinusokra kellett volna alapoznom.
Dzsingisz kán és Tamerlán háborúi módszeresen kitervezett hadjáratok volta és azért jártak sikerrel, mert teljesen szabályszerűen vezették őket és összhangban voltak hatalmukkal és erőforrásaikkal.
A népek minden sorscsapásból felemelkednek kivéve azt, hogy belenyugszanak a gyalázatukba.
A világ úgy tudta rólam, hogy sebezhetetlen vagyok. Pedig nem voltam az. Csak el tudtam titkolni sebeimet.
Két ember él bennem; az egyik hideg fővel számító ember, a másik szív ember. Ne gondolja, hogy én nem éppen úgy érzek, mint más ember, sőt inkább érző szívű vagyok. De kora ifjúságomtól kezdve igyekeztem elnyomni magamban minden érzelgősséget, s ma már teljesen mentes vagyok ettől.
Annak a képességemnek, hogy bármilyen ügyben azonnal készen állok a cselekvésre, az a magyarázata, hogy előzőleg minden vállalkozásomat alaposan átgondolom és számba veszek minden eshetőséget.
Én mindig dolgozom, dolgozom étkezés közben és dolgozom, ha színházban vagyok, ha éjjel felébredek, akkor is dolgozom.
Magyarok! Eljött az a szempillantás, melyben visszanyerhetitek régi függetlenségteket; fogadjátok el a békességet, melyet ajánlok: maradjon fenn egész épségben országotok és szabadságtok; maradjon fenn Hazátoknak konstitutiója akár azon állapottyában, amint eddig vala, akár pedig azon változtatásokkal, amelyeket abban Ti magatok teljes tetszéstek s kényetek szerint az időknek mostani környülállásaihoz képest jóknak és saját polgártársaitok hasznára nézve talán szükségesnek ítélni fogtok. Semmit sem kívánok Én Tőletek, egyedül tsak azt akarom látni, hogy szabad és valósággal független Nemzetté legyetek.
Az Ausztriával való egyesíttetés a Ti szerencsétlenségtek legfőbb oka. …
Vagynak még Tinéktek nemzeti tulajdon erköltseitek; vagyon nemzeti Nyelvetek; és ditső eredeteteknek régiségével méltán ditskedtek.
Szerezzétek most vissza nemzeti léteteket; legyetek újra, akik valaha voltatok; válasszatok olyan királyt, aki értetek országoljon, aki hazátoknak kebelében Ti közöttetek lakjék, és akit Ti polgártársaitok s katonáitok vegyenek körül.
Magyarok! Ez az, amit Európa Tőletek vár, mely most reátok néz. Ezt kívánom Tőletek én is …
Gyülekezzetek azért össze Rákos mezejére, régi Őseitek szokása szerint; tartsatok ott igaz nemzeti gyűlést! és adjátok tudtomra végzéseiteket.
Kiáltvány a magyarokhoz. – Bacsányi János fordítása

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages