1800 óta született szerzők

Teljes szövegű keresés

1800 óta született szerzők
ELŐSZÓ
Ez a kötet a Bölcsességek könyve című gyűjtemény második része, amely lényegileg a modern gondolkodást mutatja be: a tizenkilencedik és huszadik században született és már nem élő szerzők kiemelkedő gondolatait, aforizmákat, szállóigéket, figyelemre méltó idézeteket, egyrészt különféle gyűjtemények, másrészt a szerkesztő személyes ízlése, saját válogatása alapján. A kiadvány koncepciójáról s a feldolgozás módjáról az első kötet bevezetőjében bővebben szóltunk, itt újból csak azt jegyezzük meg, hogy a szerzőkre legjellemzőbb művekből idézünk; teljes életművek keresztmetszete válogatásunkba nem kerülhetett bele. A szövegek a szerzők születésének sorrendjében jelennek meg (az egyazon évben születettek ábécérendben követik egymást). Az aforizmák, idézetek forrása a jegyzetben található: első helyen a szerző családi és keresztneve, (zárójelben) születési és halálozási éve áll, majd egy-két szavas lexikális jellemzése. Ezt követi vastag számmal az egyes tételek sorszáma s a lelőhely: dőlt betűvel az idézett (önálló) mű címe, utána a fejezet, felvonás stb., végül – gondolatjel után – közönséges betűvel az idézett kiadás (kötetcím, gyűjtemény stb.) adatai: cím, kiadó, város, év. Ezen kiadás megfelelő oldalszáma és a fordító neve zárja az egyes tételekre vonatkozó adatokat. A következő (szintén vastag számmal jelölt) tétel(ek) adatai csak változás esetén különböznek; új adat (szám) megjelenéséig az előzőek érvényesek. Némely, klasszikusnak tekinthető (főként magyar) szerző, számos kiadásban hozzáférhető műve, verse csak címmel van jelölve, egy-egy kötetkiadásra külön nem utalunk. A legtöbbet használt források címét általában rövidítve adjuk. A jegyzeteket bibliográfia, névmutató és tárgymutató követi.
Kristó Nagy István
AZ ÚJ KIADÁS ELÉ
Ezzel a harmadik kiadással a Bölcsességek könyvé-nek példányszáma elérte a negyedmilliót, ami ilyen jellegű, tehát nem szórakoztató művek esetében Magyarországon alighanem példátlan. Ez nem kis örömmel tölti el a szerkesztőt. Nem saját „diadalát” ünnepelné, hanem a magyar értelmiségét, amelynek nehéz körülmények között is volt igénye ilyen könyvekre. Egyetlen példány sem maradt eddig raktáron, sőt a mind „zárkózottabb” könyvterjesztők is folyvást követelték az utánnyomást. Az olvasót dicséri ez a siker, remélve, hogy valóban olvasója, s nemcsak ajándékozója vagy polcon elhelyezője e műnek. Nem mintha az elejétől végig való olvasást tartanám feltétlenül fontosnak: lexikonszerűen föllapozásra váró mű ez, bár a folyamatos olvasás történeti látásmóddal szolgálhat. E történetiségből következik, hogy noha mód lett volna rá, nem töröltem, még csak nem is ritkítottam a „marxizmus-leninizmus” szerzőinek írásait. Ha e gondolat- és politikai rendszer most letűnt vagy legalábbis visszaszorult, következményei elvitathatatlanok és hogy ezt megérthessük, szembe kell néznünk a forrásokkal, az ideológiával. Annál is inkább, mert ezeket a hajdan „alapműveket” mostanában aligha adják ki. Leglényegük hadd legyen tehát olvasható ebben az antológiában, mint benne volt (és persze benne van most is) a katolikus filozófia vagy az egzisztencializmus megannyi bölcs mondása. A 20. század teljes, korszerű áttekintését a több mint tíz éve készülő harmadik kötet adja majd közre. Abban lehet pillantást vetni azon nagyok életművére is, akik azért maradtak ki a jelen kötetből, mert lezárásakor, 1982-ben még éltek. Bár az ő életművük feldolgozása is megtörtént, a második kötet elkészítésekor valahol meg kellett húzni a határvonalat, s a terjedelem miatt nem történt meg most sem az előző kiadások óta elhunytak anyagával való kiegészítés.
Kristó Nagy István

 

BOWEN, CHARLES (1835–1894) angol jogász MAX JOSEF ÖRTEL (1835–1897) német orvos BUTLER, SAMUEL (1835–1902) angol prózaíró MARK TWAIN (tk. Samuel Langhorne Clemens; 1835–1910) amerikai regényíró, humorista DOBROLJUBOV, NYIKOLAJ ALEKSZANDROVICS (1836–1861) orosz irodalomkritikus CÉZANNE, PAUL (1839–1906) francia festő GEORGE, HENRY (1839–1897) amerikai közgazdász MUSZORGSZKIJ, MOGYESZT PETROVIDS (1839–1881) orosz zeneszerző PATER, WALTER HORATIO (1839–1894) angol művészettörténész, esszéíró SULLY-PRUDHOMME, ARMAND (1839–1907) francia költő THALY KÁLMÁN (1839–1909) történetíró, költő CSAJKOVSZKIJ, PJOTR ILJICS (1840–1893) orosz zeneszerző DAUDET, ALPHONSE (1840–1897) francia elbeszélő HARDY, THOMAS (1840–1928) angol regényíró és költő PISZAREV, DMITRIJ IVANOVICS (1840–1868) orosz forradalmi demokrata filozófus és publicista RODIN, AUGUSTE (1840–1917) francia szobrász ZOLA, ÉMILE (1840–1902) francia regényíró CLEMENCEAU, GEORGES (1841–1929) francia politikus KLJUCSEVSZKIJ, VASZILIJ OSZIPOVICS (1841–1911) orosz történész RENOIR, PIERRE AUGUSTE (1841–1919) francia festő WAGNER, OTTO (1841–1918) osztrák építész CHARLES CROS (1842–1888) francia költő BERCZIK ÁRPÁD (1842–1919) drámaíró BIERCE, AMBROSE GWINETT (1842–1914?) amerikai elbeszélő BRANDES, GEORG (tk. Morris Cohen; 1842–1927) dán irodalomtörténész, esztéta CSIKY GERGELY (1842–1891) drámaíró JAMES, WILLIAM (1842–1910) amerikai filozófus MALLARMÉ, STÉPHANE (1842–1898) francia költő SEIDEL, HEINRICH (1842–1906) német író CARMEN SYLVA (tk. Wied hercegnő; 1843–1916) Erzsébet néven román királyné, német írónő KISS JÓZSEF (1843–1921) költő STRIHÓ GYULA (1843–1902) országgyűlési képviselő SUTTNER, BERTHA VON (1843–1913) osztrák írónő ARANY LÁSZLÓ (1844–1898) költő, népmesegyűjtő, irodalomtörténész BRANLY, EDOUARD (1844–1940) francia fizikus FRANCE, ANATOLE (tk. Thibault; 1844–1924) francia regényíró MUNKÁCSY MIHÁLY (1844–1900) festő NIETZSCHE, FRIEDRICH (1844–1900) német filozófus, költő VERLAINE, PAUL (1844–1896) francia költő DÓCZI LAJOS (1845–1919) drámaíró, költő MECSNYIKOV, ILJA ILJICS (1845–1916) orosz biológus, bakteriológus DE AMICIS, EDMONDO (1846–1908) olasz költő és prózaíró MIKLUHO-MAKLAJ, NYIKOLAJ NYIKOLAJEVICS (1846–1888) orosz utazó, antropológus, néprajzkutató EDISON, THOMAS ALVA (1847–1931) amerikai feltaláló FAGUET, ÉMILE (1847–1916) francia történész JACOBSEN, JENS PETER (1847–1885) dán regényíró, elbeszélő MIKSZÁTH KÁLMÁN (1847–1910) regényíró BOTEV, HRISZTO (1848–1876) bolgár költő és szabadsághős EÖTVÖS LORÁND (1848–1919) fizikus HVIEZDOSLAV (tk. Pavol Országh; 1848–1921) szlovák költő ACUNA, MANUEL (1849–1873) mexikói költő PAVLOV, IVAN PETROVICS (1849–1936) szovjet-orosz biológus STRINDBERG, JOHAN AUGUST (1849–1912) svéd dráma- és regényíró, elbeszélő BERNSTEIN, EDUARD (1850–1932) német revizionista ideológus és politikus EMINESCU, MIHAI (1850–1889) román költő MAUPASSANT, GUY DE (1850–1893) francia novellista és regényíró PÉTERFY JENŐ (1850–1899) irodalomkritikus, esztéta PETHE MÁRTON (1850 kör.– ?) STEVENSON, ROBERT LOUIS (1850–1894) angol költő és regényíró VAZOV, IVAN (1850–1921) bolgár költő és elbeszélő FOCH, FERDINAND (1851–1929) francia hadvezér GOGH, VINCENT VAN (1853–1890) holland festőművész MARTÍ, JOSÉ (1853–1895) kubai költő FRAZER, SIR JAMES GEORGE (1854–1941) angol néprajz- és valláskutató GÁSPÁR IMRE (1854–1910) költő HILLE, PETER (1854–1904) Német költő, regény- és aforizmaíró MACEDONSKI, ALEXANDRU (1854–1920) román költő POINCARÉ, JULES HENRI (1854–1912) francia matematikus JULES HENRI POINCARÉ RIMBAUD, ARTHUR (1854–1891) francia költő ROSKOVICS IGNÁC (1854–1915) festőművész WILDE, OSCAR FINGAL O’FLAHERTIE WILLS (1854–1900) ír származású angol költő, próza- és drámaíró MICSURIN, IVAN VLAGYIMIROVICS (1855–1935) orosz növénynemesítő REVICZKY GYULA (1855–1889) költő VERHAEREN, ÉMILE (1855–1916) flamand származású, francia nyelven író belga költő BERLAGE, HENDRIK PETRUS (1856–1934) holland építész FREUD, SIGMUND (1856–1939) osztrák ideg- és elmegyógyász, esszéíró MORÉAS, JEAN (1856–1901) görög származású francia költő PLEHANOV, GEORGIJ VALENTYINOVICS (1856–1918) orosz forradalmár, filozófus SHAW, GEORGE BERNARD (1856–1950) angol dráma- és regényíró SULLIVAN, LOUIS HENRY (1856–1924) amerikai építész WILSON, THOMAS WOODROW (1856–1924) amerikai elnök CIOLKOVSZKIJ, KONSZTANTYIN EDVARDOVICS (1857–1935) szovjet-orosz természettudós CONRAD, JOSEPH (tk. Józef Teodor Konrad Nalec Korzeniowski; 1857–1924) lengyel származású angol regényíró COUÉ, ÉMILE (1857–1926) francia gyógyszerész, pszichológus ZETKIN, CLARA (1857–1923) a munkásmozgalom és a nőmozgalom szervezője CAPUS, ALFRED (1858–1922) francia regény- és drámaíró DURKHEIM, ÉMILE (1858–1917) francia szociológus KOMJÁTHY JENŐ (1858–1895) költő SEGANTINI, GIOVANNI (1858–1899) olasz festő VLAHUTĂ, ALEXANDRU (1858–1919) román költő BERGSON, HENRI (1859–1941) francia filozófus CURIE, PIERRE (1859–1906) francia fizikus DEWEY, JOHN (1859–1952) amerikai filozófus ELLIS, HENRY HAVELOCK (1859–1939) angol író, pszichológus JAURES, JEAN (1859–1914) francia szocialista politikus, történész, filozófus CSEHOV, ANTON PAVLOVICS (1860–1904) orosz elbeszélő, drámaíró POINCARÉ, RAYMOND (1860–1934) francia államférfi RÁKOSI VIKTOR (1860–1923) hírlapíró és humorista AMBRUS ZOLTÁN (1861–1932) regényíró és kritikus

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT