BOLYAI JÁNOS (1802–1860) matematikus

Teljes szövegű keresés

BOLYAI JÁNOS (1802–1860) matematikus
Nincs egyéb dics s érdem, mint az önérzet, s a mások művelődése s boldogsága előmozdítása s emelése tudatából eredő beljutalom.
Vallomásai – Benkő Samu: Bolyai János vallomásai. Kriterion, Bukarest, 1968.;
…semmit se szeressek félig csinálni, vagyis a tökély előtt megelégedni.
…nyilván nem az az érdekesb: hogy a … kenyeret „kinyér”- vagy „Brod”-, vagy „panis”-nak nevezik, hanem arról előre gondoskodni, hogy szükség esetére ne hiányozzék.
I. m.;
A főnek kell művelnie a szívet.
Jelmondata – Alexits György: Bolyai János. (Nagy tudósok.) Művelt Nép, Bp., 1952. 90.;
Amíg csak egy megelégületlen van, addig senki tökélyes boldog állapottal nem dicsekedhetik.
Levele 1848 elején (az MTA Könyvtárának kézirattárában) – Uo. 99. (IDB.)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT