DICKENS, CHARLES (1812–1870) angol regényíró

Teljes szövegű keresés

DICKENS, CHARLES (1812–1870) angol regényíró
…törvénykönyvünk lapjain még mindig megvan az a törvény – jövendő korok ámulatára –, az az igazságos és bölcs törvény, amelynél fogva a legmegátalkodottabb gonosztevőt is etetik és ruházzák, a tönkrement adósnak pedig élelem és ruházat híján kell elpusztulnia.
A Pickwick Klub – 42. f. – Új Magyar Könyvkiadó, Bp., 1955. II. köt. 235. Hevesi Sándor;
…a legtöbb ember emlékezőtehetsége sokkal mélyebbre vissza tud nyúlni a gyermekkorába, mint ahogy általában tartják…
Cooperfield Dávid I. f. – Móra, Bp., 1975. 20. Ottlik Géza;
Egy olyan iskolában, amelyet puszta kegyetlenkedéssel és erőszakkal igazgatnak, nem sokat lehet tanulni…
…senki sem érhet el semmi eredményt semmilyen téren, ha az élete örökös gonddal-bajjal, gyötrelemmel van tele.
I. m. 7. f. – Uo. 127.;
A halogatás időlopás.
I. m. 12. f. – Uo. 232.;
Húsz font évi jövedelem és tizenkilenc és fél shilling évi kiadás: egyenlő a boldogsággal. Húsz font évi jövedelem és húsz font, nulla shilling, hat penny évi kiadás: egyenlő a nyomorral.
Uo. 233.;
…a szorgalmas emberek is teljes mértékben kiveszik a részüket a világon elkövetett gonoszságokból. Mi egyebet műveltek ebben az elmúlt egy-két évszázadban azok az emberek, akik a legszorgalmasabban gyűjtötték a vagyont és a hatalmat? Mi egyebet, ha nem gonoszságot?
I. m. 16. f. – Uo. 300.;
Szomorú igazság, hogy még a nagy embereknek is megvan a maguk szegény rokonsága.
Bleak House, 28. f. – The Oxford Dictionary of Quotations. Oxford University Press, Ely Houses London W. l., 1968. 174. 2. sz. Molnos Emília;
Reméljük, hogy nemsokára lesz egy ténybizottságunk, amely ténybiztosokból fog állani, és kényszeríteni fogják a népet arra, hogy a tényeknek, semmi egyébnek, csakis a tényeknek a népe legyen. Azt a szót, hogy képzelődés, ki kell irtanotok a világból.
A valóságban nem sétáltok a virágokon; ennélfogva nem szabad virágos szőnyegeken sem sétálnotok.
Nehéz idők, I. k. 2. f. – Európa, Bp., 1960. 12. Bartos Tibor;
Ez a tanterem egy roppant nagy város, egymillió ember lakik benne, s közülük csupán huszonöten haltak éhen az utcán egy esztendő alatt … akik éhen haltak, azoknak édesmindegy lehetett, akár egymillió volt a többiek száma, akár milliószor millió.
I. m. 9. f. – Uo. 61.;
…látja a füstünket. Ezt esszük, ezt isszuk. A legegészségesebb táplálék a világon minden tekintetben és legfőképp a tüdő számára.
I. m. II. k. 2. f. – Uo. 133.;
…az egész társadalmi rendszernek önérdek az alapja. Az önérdekre kell hallgatnunk mindenkivel szemben. Az önérdek egyetlen biztos támaszunk. Így vagyunk alkotva.
I. m. III.k. 8. f. – Uo. 296.;
Az én iskoláztatásomért fizettek; tisztára üzlet volt; s mikor kiléptem. az iskolából, az üzlet lebonyolódott.
Uo. 297.;
…a hamis szándék néha az igazság, sőt a vallás leplével álcázza magát.
Kis Dorrit, I. k. Előszó – Magyar Helikon, Bp., 1961. 9. Bizám Lenke;
…a nevéért senki sem felelős, és arról senki sem tehet.
I. m. 13. f. 202.;
Nem azért jut valami okos dolog az ember eszébe, hogy aztán elássa. Azért jut az eszébe, hogy hasznos dolgot műveljen vele. Magát az életet is azzal a feltétellel kapja az ember, hogy küzd érte utolsó leheletéig. Ugyanez a feltétele minden új gondolatnak is.
I. m. 16. f. – Uo. 251.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT