EMERSON, RALPH WALDO (1803– 1883) amerikai filozófus, költő, esszéíró

Teljes szövegű keresés

EMERSON, RALPH WALDO (1803– 1883) amerikai filozófus, költő, esszéíró
A természet kerekein nincs rozsda.
Természet – Léleküdítő azaz szellemi kincsestár. (Szerk.: Wildner Ödön.) Egyetemi Nyomda, Bp., é. n., 31. sz. Wildner Ödön;
A természet nem áll szóba piperkőcökkel.
Uo. 32. sz.;
A természet felhő, mely örökké ugyanaz, és sosem ugyanaz.
Uo. 35. sz.;
Az utazás a bolondok paradicsoma.
Önbizalom – Uo. 173. sz.;
A felnőtt embert börtönbe zárja a tudatossága. Mihelyst csak egyszer is hatásosan beszélt vagy cselekedett, már fogoly, akit százak és százak rokonszenve vagy gyűlölete őriz, s akiknek érzelmeit neki ezentúl mindig fontolóra kell vennie.
Uo. 453. sz.;
Miért forgassuk fejünket mindig hátrafelé? … A bolond következetesség csak a kislelkűek mumusa.
Uo. 454.sz.;
Csak az az élet ér valamit, amiben bűbájosság és muzsika van.
Uo. 747. sz.;
Csak ha az ember minden idegen segítséget félretesz, s egyedül áll csak akkor látom őt erősnek és diadalmasnak.
Uo. 769. sz.;
A vak tömeg azt gondolja, hogy ha a közkeletű kódexet elveted, ezzel elvetsz minden kódexet is, és törvénytörő vagy… Ám megvannak magammal szemben a tulajdon kemény követeléseim … s ha valaki azt képzeli, hogy ez a törvény laza, ám teljesítse csak egyetlen nap is a parancsait!
Uo. 772. sz.;
Istennek, embernek tetsző minden ha az önmagát segítő.
Uo. 773. sz.;
Aki férfi akar lenni, annak nonkonformistának kell lennie!
Uo. 774. sz.;
Az igaz ember nem jobbágya időnek, helynek, hanem maga a dolgok középpontja.
Uo. 775. sz.;
Minden nagy ember unikum.
Uo. 776. sz.;
Önbizalom a siker első titka.
Uo. 781. sz.;
A nagyság a jövőre apellál.
Uo. 849. sz.;
Nagynak lenni annyi, mint félreértetni.
Uo. 853. sz.;
A gyermek senkihez sem alkalmazkodik; mindenki hozzá igazodik, úgyhogy egyetlen kisbaba rendesen négyet-ötöt csinál a felnőttekből.
Uo. 1286. sz.;
Vállald a munkát, amelyre bensőd formálva van!
Uo. 1372. sz.;
A dolgok, amelyek igazán neked vannak szánva, feléd gravitálnak.
Uo. 1373. sz.;
Életem magáért van, nem kirakat. S jobb szeretem, ha egyszerű, de igaz és egyenletes, mintha káprázatos és bizonytalan volna. Legyen egészséges és kellemes, s ne szoruljon diétákra s érvágásokra.
Uo. 1635. sz.;
A társadalom részvénytársaság, melynek tagjai megegyezésre lépnek, hogy – biztosítandók minden részvényes kenyerét – föláldozzák minden kenyérevő szabadságát és kultúráját.
Uo. 1754. sz.;
A legkeresettebb erény a társadalomban az egyformaság.
Uo. 1755. sz.;
Az egész világtörténelem könnyen feloldódik néhány nagy ember erőteljes és komoly életrajzává.
Uo. 2387. sz.;
Amiben legjelesebb, azt teheti mindenki a legkönnyebben.
Az emberi szellem képviselői – MTA Bp., 1894. 3. Szász Károly;
A hasonló csak hasonló által ismerhető meg.
Uo. 7.;
…a valódi tehetség azon van, hogy megvédjen bennünket maga ellen.
Uo. 13.;
Képességre nézve mindnyájan bölcsek volnánk, de erélyre vajmi kevesen.
Uo. 18.;
…az odaadó ragaszkodás nagyobb dolog, mint a maga határait őrző, nyomorult kevélység.
Uo. 21.;
…a társadalom egy Pestalozzi-iskola, melyben felváltva tanító és tanítvány mindenki…
…nagy jótétemény, ha valaki kibeszélheti magát, mert ezzel gondolatát kimagyarázhatja magamagának.
Uo. 22.;
Az igazság vagy erély legcsekélyebb gyarapodása, bármely irányban, a lelkek köztársaságának közös tulajdona.
Uo. 24.;
Nagy lángelméknek legrövidebb életrajzuk van… Irataikban éltek, s azért házi és utcai életök köznapi és semmitmondó.
Uo. 29.;
Nagynak lenni éppoly könnyű, mint kicsinynek. Miért nem hiszünk egyszerre a bámulandó szellemekben? Oka az: mert nincs rólok tapasztalatunk.
Minden nagy művész a szintézis által lett azzá.
Uo. 37.;
A leghosszabb hullám is gyorsan elvész a tengerben.
Uo. 53.;
A leghatalmasabb lángésznek sem sikerült soha a legcsekélyebb mértékben sem a lét mivoltát megmagyarázni.
Uo. 54.;
Többet ér egy a kezünkben, mint kettő a levegőben.
Társalogjunk valódi emberekkel és asszonyokkal, ne lebegő szellemekkel.
Uo. 109.;
Tanuljon az ember a maradandóra nézni a változóban és mulandóban; tanulja meg elviselni oly dolgok eltűnését, amelyeket tisztelni megszokott, anélkül hogy tiszteletét elveszítené; tanulja meg, hogy nem azért van itt, hogy ő alkosson, hanem hogy ő alakuljon…
Uo. 129.;
A nagy emberek kiválóbbak szellemük foka és terjedelme által, mint eredetiség által… A legnagyobb lángész a legtöbbel tartozik másoknak.
Uo. 130.;
…az igazság szebb, mint az egyéni hajlam, és a szeretet összefér az egyetemes bölcsességgel.
Uo. 151.;
Mindaddig, míg polgárosulásunk lényegileg a tulajdon, a korlátok és kizárólagosság alapján áll: mindig csalódások játéka lesz.
Uo. 177.;
A természet megkívánja, hogy jelentést tegyenek róla. Minden dolog foglalatoskodik azzal, hogy megírja a maga történetét.
Uo. 178.;
…a szervezet legmagasabb egyszerűségét nem az elemek kevesebb száma, hanem a legösszetettebb kapcsolat adja meg.
Uo. 198.;
A világ fiatal; a rég élt nagy emberek rokonszenvvel szólnak hozzánk.
Uo. 199.;
…a politikában a kockázatok kiszámíthatatlanok.
Abraham Lincoln – Az el nem képzelt Amerika. Európa, Bp., 1974. 52. Vámosi Pál;
…a keményen dolgozó ember számára nehéz és kimerítő időkben a humor éppoly természetes erősítőszer, mint az alvás: a túlfeszített agynak védelmet nyújt a haraggal és az esztelenséggel szemben.
Uo. 54.;
…ha látásra szolgál a szem,
a Szépség önnön mentsége legyen!
A Rodóra – Észak-amerikai költők antológiája. (Vál. és szerk.: Vajda Miklós.) Kozmosz, Bp., 1966. 43. Eörsi István.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT