LERMONTOV, MIHAIL JURJEVICS (1814–1841) orosz költő és író

Teljes szövegű keresés

LERMONTOV, MIHAIL JURJEVICS (1814–1841) orosz költő és író
Életre vágyom, szenvedésre!
Életre vágyom – Orosz klasszikus költők antológiája. (Szerk.: E. Fehér Pál és Hárs György.) Móra, Bp., 1961. 293. Lator László;
A költőnek keserű bú kell,
az óceánnak zord vihar.
Uo.;
Kis időre szeretni mit ér?
Örökre pedig lehetetlen…
S ha bölcs a szemed s hüvösen, hidegen belenéz:
nem más, suta, ostoba tréfa az élet.
Bú nyom s unalom – Uo. 314. Áprily Lajos;
…a kőszál ég felé szökik,
lábai zúgó árt kavarnak
nem gyónhatja meg titkait,
csak a villámló zivatarnak!
Ne tudja meg gúny s gyűlölet – Szabó Lőrinc. Örök barátaink. I–II. Szépirodalmi, Bp., 1958. I. köt. 638. Szabó Lőrinc;
Szeretem a hazám; nem ahogy kötelesség,
s nem a nyugodt ész tanácsa szerint.
Hazám – I. m. II. köt. 91.;
Hála, Uram, köszönet mindenért:
a szenvedélyért, mely cikázva jár át,
a tanulságért, mit düh és árulás ád,
a mérges csókért, mely üdvöt igért,
a tűzért, mely hiába gyúlt ki bennem,
és minden csalódásért, ami ért;
csak egyet kérek, – azt, hogy már ne kelljen
soká hálásnak lennem mindezért.
Hálaadás – Uo. 889.;
Csak a földi szerencse kinál örömet,
s noha mennyről álmodozunk,
a búcsú perceiben kiderül:
hogy a föld a valódi honunk.
Föld és ég – Prométheusz tüze. (Szerk.: Kanizsai Nagy Antal.) Móra, Bp., 1961., 136. Vámosi Pál;
Meg ne alázd magad! Átveheti-e bárki
búdat vagy elkeseredésed?
Lelki sebeidet könnyelműen ne tárd ki
az emberek bámész szemének.
Ne higgy magadnak – Kálnoky László: Szeszélyes szüret. Szépirodalmi, Bp. 1958. 321. Kálnoky László;
Ha az emberek valamivel többet gondolkoznának, meggyőződnének róla, hogy az élet nem éri meg, hogy annyit nyugtalankodjunk miatta.
Korunk hőse I. rész. 1.f. Bela – Európa, Bp. 1972. 32. Áprily Lajos;
Az emberi lélek története, még a legjelentéktelenebbé is, alighanem érdekesebb … mint egy egész nemzet története…
I. m. Pecsorin naplója. Előszó. – Uo. 60.
…csaknem mindig megbocsátjuk azt, amit megértünk.
Uo. 61.;
A női észnél paradoxabb nincsen. A nőket nagyon nehéz meggyőzni valamiről, odáig kell vinni őket, hogy önmaguktól meggyőződjenek róla…
I. m. II. r. 2. f. Mary hercegkisasszony – Uo. 130.;
…az emberek … előre ismerik minden rossz vonását tettünknek, segítenek, tanácsot adnak, sőt helyeslik, amit teszünk, mert látják, hogy más módon cselekedni lehetetlen – de utána mossák a kezüket, s felháborodással fordulnak el attól, akinek volt bátorsága vállalni a felelősség súlyát.
Uo. 161.;
…ki tudja valójában, hogy meg van-e győződve valamiről vagy nincs… Mert hányszor érezzük meggyőződésnek azt, ami csak érzékcsalódás, vagy értelmünk baklövése!
…mindig bátrabban megyek előre, amikor nem tudom, hogy mi vár reám.
I. m. III. r. A fatalista – Uo. 175.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT