LISZT FERENC (1811–1886) zeneszerző

Teljes szövegű keresés

LISZT FERENC (1811–1886) zeneszerző
Ahhoz, hogy az ember az igazi művész szerepét igényelhesse, nemcsak tehetség, szív és szellem emelkedettsége kell, hanem józanság is, logika a viselkedésben, s még azt is merném mondani, hogy – bizonyos számító ész is.
Levél Károlyi Sándorhoz – Liszt Ferenc válogatott írásai. Vál.: Hankiss János. Zeneműkiadó, Bp., 1959. 169. Hankiss János;
Vezércsillagom az legyen, hogy Magyarország egykor büszkén mutathasson rám.
Levél Seydlitz bárónak – Uo. 186.;
Érezni és gondolkozni azért, hogy cselekedjünk: ez minden harmonikus élet törvénye.
Levél Károlyi Sándorhoz – Uo. 191.;
Nem kinövése, hanem szükséges eleme a művészetnek a virtuozitás.
Clara Schumann – Uo. 381.;
Minden művészet egyazon forrásból ered.
Uo. 384.;
Mi legyen üdvöm csillaga, ha nem a nemes öntudat?
Ha az ember nem bátor, még óvatos sem lehet eléggé.
Levél Károlyi Sándorhoz – Uo. 539.;
Megvizsgálni, meggondolni, számítgatni, mérlegelni: szükséges műveletek – bizonyára azok. De aztán el kell határoznunk magunkat, s cselekednünk kell, anélkül hogy sokat törődnénk, honnan fúj a szél, és milyen felhők vonulnak.
Richard Pohlnak – Uo. 622.;
A művészet az emberben és a természetben megnyilvánuló rejtelmesnek , isteninek érzéki visszaadása.
Levél George Sandhoz – Pauler Ákos: Liszt Ferenc gondolatvilága. Budavári Tud. Társaság, Bp., 1922. 15.Pauler Ákos;
A nemességnél inkább kötelez a lángelme…
Chopin élete – Kultúra, Bp., é. n. 11. Kereszty István.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT