FELHASZNÁLT IRODALOM

Teljes szövegű keresés

FELHASZNÁLT IRODALOM
A Hadtörténeti Intézet és Múzeum története. 1918–2003. (Szerk.: Farkas Gyöngyi, Jankó Annamária, Szijj Jolán.) Petit Real Könyvkiadó. Budapest. 2003.
A harmadik katonai felmérés. 1869–1887. 1:25 000. Ungarn, Siebenbürgen, Kroatien-Slawonien. Digitized Maps of the Habsburg Empire. (Szerk.: Biszak Sándor, Jankó Annamária, Molnár Gábor, Timár Gábor.) Arcanum. Budapest. 2007.
A harmadik katonai felmérés. 1869-1887. 1:75 000. Österreichisch-Ungarischen Monarchie. Digitized Maps of the Habsburg Empire. (Szerk.: Biszak Sándor, Jankó Annamária, Molnár Gábor, Timár Gábor.) Arcanum. Budapest. 2007.
A Magyar kir. Állami Térképészet kiadványai. M. kir. Állami Térképészet. Budapest, 1934.
A második katonai felmérés. A Magyar Királyság és a Temesi Bánság nagyfelbontású, színes térképei. Arcanum, Budapest, 2005.
Antalffy Andor: A magyar állami földmérés. Térképé-szeti Közlöny, III. k., 1–2. füzet. M. kir. Állami Térképészet, Budapest, 1934.
Az első katonai felmérés. A Magyar Királyság teljes területe 965 nagyfelbontású, színes térképszelvényen. Arcanum, Budapest, 2004.
Az első katonai felmérés. Erdély és a Temesi Bánság. Arcanum. Budapest. 2005.
Balla János - Hrenkó Pál: A Magyar Katonai Térképészet története I. HM Térképész Szolgálat Főnökség, Budapest, 1991.
Bogdán, István: Magyarországi hossz- és földmértékek 1601–1874. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990.
Borbély Andor - Nagy Júlia: Magyarország I. katonai felvétele II. József korában. Térképészeti Közlöny, II. k. 35-85 o. M. Kir. Állami Térképészet, Budapest, 1932:
Eperjessy Kálmán: A Bécsi Hadilevéltár magyar vonatkozású térképeinek jegyzéke. Szeged Városi Nyomda és Lapkiadó Rt., Szeged, 1929.
Fasching Antal: A magyar országos felmérések és térképészet átszervezése, tekintettel a bécsi cs. és kir. Katonai Földrajzi Intézet megszűnésére. Különlenyomat a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye, 1919. év december havi 51. és 52. számából. Budapest.
Fodor Ferenc: A magyar térképírás. I–III k. Honvéd Térképészeti Intézet, Budapest, 1952–1954.
Hajts Lajos: A katonai országos felmérés alapvonalai különös figyelemmel a terepvelfételi gyakorlathoz (látrajzoláshoz) szükséges ismeretekre. Pallas, Budapest, 1909.
Hofstätter, Ernst: Beiträge zur Geschichte der österreichischen Landesaufnahmen. I–II. k. Wien, 1989.
Irmédi-Molnár László: A Monarchia III. katonai felvéte-le és az új magyar felvétel közötti különbségek. Földrajzi Közlemények, LXIII. 326–336 o. Magyar Földrajzi Társaság, Budapest, 1935.
Irmédi-Molnár László: Térképalkotás. Tankönyvkiadó, Budapest, 1970.
Jankó Annamária: A harmadik katonai felmérés. 1869-1887. 1:25 000. DVD kiadvány bevezető tanulmánya. HM-HIM-Arcanum, Budapest, 2007.
Jankó Annamária: A harmadik katonai felmérés. 1869-1887. 1:75 000. DVD kiadvány bevezető tanulmánya. HM-HIM-Arcanum, Budapest, 2007.
Jankó Annamária: A második katonai felmérés. Hadtör-ténelmi Közlemények, 114. évf., 103–129 o. Budapest, 2001.
Jankó Annamária: A második katonai felmérés. DVD kiadvány bevezető tanulmánya. HM-HIM-Arcanum, Budapest, 2005.
Jankó Annamária: Az első katonai felmérés. DVD ki-advány bevezető tanulmánya. HM-HIM-Arcanum, Budapest, 2004.
Jankó Annamária: Az önnállósult magyar katonai tér-képészet huszonötezres térképei a II. világháború befe-jezéséig. Geodézia és Kartográfia, 1991/3. 202-207 o. Budapest, 1991.
Jankó Annamária: Magyarország 1940–1944 között készített 1:50 000 méretarányú térképműve. Geodézia és Kartográfia, 1992/1. 46-50. o. Budapest, 1992.
Joó István - Raum Frigyes (főszerk.): A magyar földmérés és térképészet története. I–IV. k. Budapest, 1990-1993.
Klinghammer István - Papp-Váry Árpád: Földünk tükre a térkép. Gondolat, Budapest, 1983.
Kogutowitz Károly: Állami Térképíró és Földleíró Intézet. Földrajzi Közlemények, XLVII. 14–32 o. Magyar Földrajzi Társaság, Budapest, 1919.
Königreich Ungarn. A második katonai felmérés. Digitized Maps of the Habsburg Empire. Arcanum, Budapest, 2006.
Königreich Ungarn. Az első katonai felmérés. Digitized Maps of the Habsburg Empire. Arcanum, Budapest, 2006.
Mugnier, Clifford: Grids and Datums – Republic of Austria. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing 65. 2004.
Nagy Zoltán: Magyar topográfiai alaptérképművek. Doktori disszertáció. 1985.
Nischer, E.: Österreichishe Kartographen. Wien, 1925.
Paldus, Josef: Die militärischen Aufnahmen im Bereiche der Habsburgischen Länder aus der Zeit Kaiser Josephs II. Wien, 1919.
Stegena Lajos: Térképtörténet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1983.
Strenk Tamás: Magyarország topográfiai térképezése. Térképrendszerek. Kézirat, 1983.
Térképészeti Közlöny, I–VII. k. M. kir. Állami Térképészet – Honvéd Térképészeti Intézet, Budapest, 1930-1950.
Zachar József: Jeney: A Portyázó, avagy a kisháború sikerrel való megvívásának mestersége… Eredeti kiadás: Hága, 1759. Fordítás, tanulmány: Magvető Kiadó, Budapest, 1986.
 

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem