Emléksorok 1848–49-ből

Teljes szövegű keresés

Emléksorok 1848–49-ből

 

I. (A móri csata. A császáriak tervei. Elfogott térkép. A csatavesztés okai) II. (Haditanács. Haditervek. Görgey nem fogadja el a terveket) III. (Kossuth nem akarja Pestet elhagyni. Fiának víziói. Testvére római jellemvonása. Családi szakadás) IV. (A kormány nem ad instrukciókat eltávoztával senkinek. Pestvárosi tisztikar. Nyáry) V. (Népfelkelést akarnak tartani Pesten. Csányi megakadályozza) VI. (Egy képviselőt félreértésből majd felakasztanak) VII. (Első országgyűlés Debrecenben. Kossuth beszéde. Nyáry klauzulája) VIII. (A honvédelmi bizottmány szerkezete. Genezise) IX. (Népgyűlések, népfelkelés. Kossuth. Besze) X. (Perczel levele a kormányhoz. Vádjai. Haditerve. Győzelme) XI. (Kiss Ernő elhívatik a hadseregtől. Royalista) XII. (A Görgeyt terhelő vádak januárban. Azoknak mentsége. Elfogatóparancs Kossuthtól. Nyáry visszaveszi) XIII. (Kassai csatavesztés. Mészáros csatatűzben. Honvédtisztek. Szemere buzgalma. Klapka föltételei a vezérség elvállalásakor. H… XIV. (A kormány kísértetei. Két ellenkező hír Aradról, Szegedről. Bem felől aggasztó hírek. Poroszlón a császáriak megjelenése. K… XV. (A magyar hadsereg alkatrészei. Proklamációk a külföldön állomásozókhoz. A huszárok honvágy miatt halnak. Az elvitt vőlegény.… XVI. (Dembinszky megérkezése Debrecenbe. Fáklyás zenéje, az alárendelt vezérek. Lengyelek miatti aggodalom. Bécs eleste miatti vá… XVII. (A márciusi forradalom kezdetén szociális mozgalom. Kossuth és Vasvári. Dicsőséges nagy urak, hát hogy vagytok. Deák az úrb… XVIII. (Kossuth és a békepárt programja, Kossuth szobája. Regényes kalandja a csongrádi pusztán. Kifogásai a program ellen. Ments… XIX. (Dembinszky és Görgey közti viszályok. Schlik tábornok megszabadulása. Kmety és Bulharyn. Dembinszky találkozása Görgeyvel. … XX. (Legitimista követek Pesten és Debrecenben. Coup d’états-k, Marciális törvények. Követi epuráció. Kizárt képviselő. Debrecenb… XXI. (Érdemrendek kiosztása. Guyon, Mészáros, Kiss Ernő különféle sajátságú föllépései. Lenn az utcán. Fenn a kabinétben. Kossuth… XXII. (Jellemvonások a magyar nép életéből. Zalai parasztkövetek. A szöktető lélekjelenléte. A furfangos polgármester. A sánta ko… XXIII. (Politikai pártok Debrecenben. Enthuziazták. Demokratrepublikánusok. Flamingók. Girondisták, békepártiak. Nyáry. Kovács. K… XXIV. (Nyáry és Kossuth környezete. Nyáry elleni intrikák. Hír Kossuth megmérgeztetési tervéről. Áltudósítás Pestről. Megbukott b… XXV. (Komárom. A nemzetőrparancsnok és a poloskák. A felszedett híd. Majthényi. Legenda Mackról. Komárom veszélyei. Új várparancs… XXVI. (Debreceni pártcsaták) XXVII. (A pártok egyezkedése) XXVIII. (Agitációk az országgyűlés feloszlatására. Katonák ellenszenve a politikai férfiak iránt. Egyik párt izgatásai a másik el… XXIX. (A hónapok 13-ik napjai. Batthyány Lajos István herceggel. Ijesztgetés a déchéance-szal. Mészáros levele h. Windischgraetzh… XXX. (Két béna huszár. Gyűlés a templomban. Ferdinánd király és a komáromi intendáns. A király a mezőhegyesi csikóssal. István ná…

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages