Zsid. 13

Teljes szövegű keresés

Zsid. 13
Zsid. 13.1
Az atyafiúi szeretet maradjon meg.
Zsid. 13.2
A vendégszeretetről el ne felejtkezzetek, mert ez által némelyek, tudtokon kívül, angyalokat vendégeltek meg.
Zsid. 13.3
Emlékezzetek meg a foglyokról, mint fogolytársak, a gyötrődőkről, mint a kik magatok is testben vagytok. *
Zsid. 13.4
Tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen házaságy; a paráznákat * pedig és a házasságrontókat megítéli az Isten.
Zsid. 13.5
Fösvénység nélkül való legyen a magatok viselete; elégedjetek meg azzal, a mitek van; * mert Ő mondotta: Nem hagylak el, + sem el nem távozom tőled;
Zsid. 13.6
Úgy hogy bízvást mondjuk: Az Úr az én segítségem, nem * félek; ember mit árthat én nékem?
Zsid. 13.7
Emlékezzetek meg a ti előljáróitokról, a kik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életök végére, kövessétek hitöket. *
Zsid. 13.8
Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz.
Zsid. 13.9
Különböző és idegen tudományok által ne hagyjátok magatokat félrevezettetni; mert jó dolog, hogy kegyelemmel erősíttessék meg a szív, nem ennivalókkal, a melyeknek semmi hasznát sem veszik azok, a kik azok körül járnak.
Zsid. 13.10
Van oltárunk, a melyről nincs joguk enni azoknak, a kik a sátornak szolgálnak. *
Zsid. 13.11
Mert a mely állatok vérét a főpap beviszi a szentélybe a bűnért, azoknak testét megégetik a táboron kívül. *
Zsid. 13.12
Annakokáért Jézus is, hogy megszentelje az ő tulajdon vére által a népet, a kapun kívül szenvedett.
Zsid. 13.13
Menjünk ki tehát ő hozzá a táboron kívül, az ő gyalázatát hordozván.
Zsid. 13.14
Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük.
Zsid. 13.15
Annakokáért ő általa vigyünk dícséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az ő nevéről vallást tevő * ajkaknak gyümölcsét.
Zsid. 13.16
A jótékonyságról pedig és az adakozásról el ne felejtkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. *
Zsid. 13.17
Engedelmeskedjetek előljáróitoknak * és fogadjatok szót, mert ők vigyáznak lelkeitekre, + mint számadók; hogy ezt örömmel míveljék és nem bánkódva, mert ez néktek nem használ.
Zsid. 13.18
Imádkozzatok érettünk. Mert úgy vagyunk meggyőződve, hogy jó lelkiismeretünk van, igyekezvén mindenekben tisztességesen forgolódni.
Zsid. 13.19
Kiváltképen pedig arra kérlek, hogy ezt cselekedjétek, hogy mihamarább visszaadhassam néktek.
Zsid. 13.20
A békesség Istene pedig, a ki kihozta a halálból a juhoknak * nagy pásztorát, örök szövetség vére által, a mi Urunkat Jézust,
Zsid. 13.21
Tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván ti bennetek, a mi kedves ő előtte a Jézus Krisztus által, a kinek dicsőség örökkön örökké. Ámen.
Zsid. 13.22
Kérlek pedig titeket atyámfiai, szívleljétek meg ez intő beszédet, hiszen röviden is írtam néktek.
Zsid. 13.23
Legyen tudtotokra, hogy a mi atyánkfia Timótheus kiszabadult, a kivel ha csakhamar eljő, meglátogatlak titeket.
Zsid. 13.24
Köszöntsétek minden előljárótokat és a szenteket mind. Köszöntenek titeket az Olaszországból valók.
Zsid. 13.25
Kegyelem mindnyájatokkal! Ámen!

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem