Jób. 34

Teljes szövegű keresés

Jób. 34
Jób. 34.1
És szóla Elihu, és monda:
Jób. 34.2
Halljátok meg bölcsek az én szavaimat, és ti tudósok hajtsátok hozzám füleiteket!
Jób. 34.3
Mert a fül * próbálja meg a szót, mint az íny kóstolja meg az ételt.
Jób. 34.4
Keressük csak magunk az igazságot, értsük meg magunk között, mi a jó?
Jób. 34.5
Mert Jób azt mondá: Igaz vagyok, de Isten megtagadja igazságomat.
Jób. 34.6
Igazságom ellenére kell hazugnak lennem; * halálos nyíl talált hibám nélkül!
Jób. 34.7
Melyik ember olyan, mint Jób, a ki iszsza a csúfolást, mint a vizet.
Jób. 34.8
És egy társaságban forog a gonosztevőkkel, * és az istentelen emberekkel jár!
Jób. 34.9
Mert azt mondja: Nem használ az * az embernek, ha Istennel békességben él.
Jób. 34.10
Azért, ti tudós emberek, hallgassatok meg engem! Távol legyen Istentől a * gonoszság, és a Mindenhatótól az álnokság!
Jób. 34.11
Sőt inkább, a mint cselekszik * az ember, úgy fizet néki, és kiki az ő útja szerint találja meg, a mit keres.
Jób. 34.12
Bizonyára az Isten nem cselekszik gonoszságot, a Mindenható el nem ferdíti az igazságot!
Jób. 34.13
Kicsoda bízta reá a földet és ki rendezte az egész világot?
Jób. 34.14
Ha csak ő magára volna gondja, lelkét * és lehellését magához vonná:
Jób. 34.15
Elhervadna együtt minden test és az ember visszatérne a porba.
Jób. 34.16
Ha tehát van eszed, halld meg ezt, és a te füledet hajtsd az én beszédeimnek szavára!
Jób. 34.17
Vajjon, a ki gyűlöli az * igazságot, kormányozhat-é? + Avagy az ellenállhatatlan igazat kárhoztathatod-é?
Jób. 34.18
A ki azt mondja a királynak: Te semmirevaló! És a főembereknek: Te gonosztevő!
Jób. 34.19
A ki nem nézi a fejedelmek személyét * és a gazdagot a szegénynek fölibe nem helyezteti; mert mindnyájan az ő + kezének munkája.
Jób. 34.20
Egy pillanat alatt meghalnak; éjfélkor * felriadnak a népek és elenyésznek, a hatalmas is eltűnik kéz nélkül!
Jób. 34.21
Mert ő szemmel tartja mindenkinek útját, és minden lépését jól látja.
Jób. 34.22
Nincs setétség és nincs a halálnak árnyéka, a hova elrejtőzhessék a gonosztevő;
Jób. 34.23
Mert nem sokáig kell szemmel tartania az embert, * hogy az Isten elé kerüljön ítéletre!
Jób. 34.24
Megrontja a hatalmasokat vizsgálat nélkül, és másokat állít helyökbe.
Jób. 34.25
Ekképen felismeri cselekedeteiket, és éjjel is ellenök fordul és szétmorzsoltatnak.
Jób. 34.26
Gonosztevők gyanánt tapodja meg őket * olyan helyen, a hol látják.
Jób. 34.27
A kik azért távoztak el, és azért nem gondoltak egyetlen útjával sem,
Jób. 34.28
Hogy a szegény kiáltását hozzájok juttatja, és ő a nyomorultak kiáltását * meghallja.
Jób. 34.29
Ha ő nyugalmat ád, ki kárhoztatja őt? * Ha elrejti arczát, ki láthatja meg azt? Akár nép elől, akár ember elől egyaránt;
Jób. 34.30
Hogy képmutató ember ne uralkodjék, és ne legyen tőre a népnek.
Jób. 34.31
Bizony az Istenhez így való szólani: Elszenvedem, nem leszek rossz többé;
Jób. 34.32
A mit át nem látok, arra te taníts meg engemet; ha gonoszságot cselekedtem, többet nem teszem!
Jób. 34.33
Avagy te szerinted fizessen-é csak azért, mert ezt megveted, és hogy te szabd meg és nem én? Nos, mit tudsz? Mondd!
Jób. 34.34
Az okos emberek azt mondják majd nékem, és a bölcs férfiú, a ki reám hallgat:
Jób. 34.35
Jób tudatlanul szól, és szavai megfontolás nélkül valók.
Jób. 34.36
Óh, bárcsak megpróbáltatnék Jób mind végiglen, a miért úgy felel, mint az álnok emberek!
Jób. 34.37
Mert vétkét gonoszsággal tetézi, csapkod közöttünk, és Isten ellen szószátyárkodik.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem